UBND tỉnh kiểm điểm tiến độ GPMB các dự án giao thông trọng điểm

Đến nay trên địa bàn thành phố, đã bàn giao mặt bằng 1,9/2,2 km; còn vướng mặt bằng 300m đầu cầu Đò Quan thuộc phường Cửa Nam và xã Nam Vân, xôi đỗ ở 22 hộ dân. Tại huyện Nam Trực đã bàn giao 100% mặt bằng nhưng mặt bằng sạch có 9,2 km, còn vướng "xôi đỗ" 118 hộ ở 7 xã với chiều dài 2,9km do các hộ kiến nghị về nguồn gốc đất đai, mốc giới GPMB; một số hộ đòi bồi thường công trình nhà bị lún nứt do thi công đường...

Ngày 14-6, tại huyện Trực Ninh, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ GPMB dự án quốc lộ 21 các đoạn còn lại thuộc huyện Nam Trực, Trực Ninh và thành phố Nam Định. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Về kết quả GPMB, đến nay trên địa bàn thành phố, đã bàn giao mặt bằng 1,9/2,2 km; còn vướng mặt bằng 300m đầu cầu Đò Quan thuộc phường Cửa Nam và xã Nam Vân, xôi đỗ ở 22 hộ dân. Tại huyện Nam Trực đã bàn giao 100% mặt bằng nhưng mặt bằng sạch có 9,2 km, còn vướng "xôi đỗ" 118 hộ ở 7 xã với chiều dài 2,9km do các hộ kiến nghị về nguồn gốc đất đai, mốc giới GPMB; một số hộ đòi bồi thường công trình nhà bị lún nứt do thi công đường... Tại huyện Trực Ninh cũng đã bàn giao 100% mặt bằng cho nhà thầu (tổng chiều dài toàn tuyến), nhưng mặt bằng sạch chỉ có 6,74km, còn vướng xôi đỗ ở 135 hộ dân trên tổng chiều dài 2,73km thuộc địa bàn thị trấn Cổ Lễ, xã Liêm Hải và xã Việt Hùng (còn 1 hộ). Nội dung kiến nghị tập trung các vấn đề nguồn gốc đất, giá đền bù thấp và thiếu diện tích...

Qua nghe báo cáo của huyện và các ngành chuyên môn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo hướng giải quyết một số trường hợp cụ thể như sau. Tại huyện Nam Trực về các hộ phải giải toả một phần nhà mà ảnh hưởng đến kết cấu toàn bộ công trình, tỉnh và các ngành chức năng sẽ kiểm tra cụ thể và giải quyết từng trường hợp theo luật định. Về 9 hộ ở xã Nam Hồng và 18 hộ ở xã Nam Thanh kiến nghị về nguồn gốc đất, giao cho huyện chỉ đạo xã hướng dẫn các hộ dân làm đơn đề nghị cụ thể, có xác nhận của các cá nhân có trách nhiệm, chính quyền địa phương, huyện tập hợp trình tỉnh làm cơ sở xác định nguồn gốc sử dụng đất và lập phương án bồi thường. Về trường hợp các hộ ở xã Nam Thanh kiến nghị về nguồn gốc đất mà các hộ được cấp trái thẩm quyền, tỉnh vẫn thống nhất giữ nguyên phương án như huyện đã trình duyệt, giao cho các ngành liên quan tiếp tục phối hợp với huyện để đối thoại và trả lời rõ ràng cho các hộ dân. Tại huyện Trực Ninh, về 9 hộ thuộc khu vực đội 7 (thị trấn Cổ Lễ) đang trình thẩm định phê duyệt phương án, UBND tỉnh giao cho các ngành nhanh chóng thẩm định để tỉnh sớm quyết định phê duyệt. Về kiến nghị của các hộ ở xã Liêm Hải, đối với 19 hộ chưa nhận tiền trong số 21 hộ có nguồn gốc đất thùng đào nhưng đã cân đối với diện tích ngoài đồng, nhất trí đề nghị của huyện hỗ trợ bằng 30% giá đất ở.

Ngày 15-6-2010, UBND tỉnh họp, kiểm điểm tiến độ GPMB các dự án giao thông: tỉnh lộ 490C1 và 490C2; tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý (BOT và BT), cầu Ngăm (trên tỉnh lộ 486). Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Về dự án tỉnh lộ 490C1 (cầu Đò Quan - đường S2), đến nay thành phố đã bàn giao 5350m/5735m, ước đạt 93%, phần mặt bằng chưa bàn giao còn khoảng 400m với 41 hộ; đoạn đã bàn giao vẫn còn xôi đỗ 21 hộ đang kiến nghị, chưa cho thi công. 41 hộ còn lại chưa chấp nhận phương án đền bù đã duyệt; trong đó 12 hộ tái sử dụng đất mương, thành phố đề nghị tỉnh bổ sung hỗ trợ; 19 hộ liên quan đến hồ sơ địa chính, phương án hỗ trợ vượt lập, thành phố đề nghị hỗ trợ khác; 1 hộ kiến nghị về ranh giới đất và đường giao thông, 1 hộ kiến nghị nguồn gốc sử dụng đất; 5 hộ kiến nghị về phần đất đã trừ lưu không, thành phố đã trả lời cụ thể bằng văn bản, 3 hộ không chấp nhận phương án nhưng không kiến nghị. 33 hộ đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng nhưng vẫn kiến nghị, 21 hộ khác cũng đã nhận tiền, tiếp tục khiếu nại và cản trở thi công. Có 2 hộ thuộc xã Nghĩa An đòi hỗ trợ ảnh hưởng kinh doanh chưa cho thi công. Về dự án tỉnh lộ 490C2 (đoạn S2 - Quần Liêu) khối lượng thi công đến ngày 12-6-2010 ước đạt 55 tỷ đồng. Về công tác GPMB, địa phận huyện Nam Trực tuyến đường dài 14,8km qua 8 xã, thị trấn đang triển khai hoàn thiện hồ sơ địa chính, phấn đấu trong tháng 6-2010 hoàn thiện hồ sơ địa chính đất dân cư toàn huyện. Trên địa phận huyện Trực Ninh, tuyến đường dài 3,03km, đang tiến hành ký hồ sơ kiến điền đất dân cư, hiện còn 70/240 hộ (5 hộ không có hồ sơ gốc). Trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng có 604 hộ ảnh hưởng, đều là đất thổ cư. Toàn bộ hồ sơ địa chính đã hoàn chỉnh bàn giao cho hội đồng GPMB huyện từ ngày 26-5-2010. Đang lập phương án đền bù đường tránh, cầu tạm cầu Đại Tám. Về công trình công cộng đơn vị thi công đang tiến hành di chuyển hệ thống đường điện thoại trong thị trấn Nam Giang. Sở GTVT, chủ đầu tư dự án GPMB đề nghị các địa phương liên quan và trung tâm kỹ thuật công nghệ địa chính phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ địa chính. Đề nghị nhà thầu TASCO hoàn trả các ống cống, đường nội đồng lăn mương, không làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Về dự án tỉnh lộ 490C2 giai đoạn 2 (Quần Liêu - Nam Điền) từ Km 25+800 đến Km55+500, nhà thầu đã bắt đầu triển khai thi công. Về công tác GPMB, đã hoàn thành cắm mốc GPMB toàn tuyến, trong đó đã bàn giao cọc GPMB từ Km25+800 đến Km54+00, đã lập xong phương án tổng thể GPMB, đang hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. Đề nghị hội đồng GPMB chỉ đạo văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng triển khai đo vẽ ngay bản đồ địa chính đoạn đã bàn giao. Về dự án BOT quốc lộ 21 mới Nam Định - Mỹ Lộc, đoạn thuộc địa phận thành phố Nam Định dài 1,46km, diện tích GPMB 110278,3m2, số hộ bị ảnh hưởng 312 hộ, trong đó đất thổ cư có 4 hộ, đất nông nghiệp 305 hộ, 3 cơ quan, tổ chức. Đến ngày 27-10-2009 đã bàn giao toàn bộ mặt bằng, còn 1 hộ chưa chấp nhận phương án. Trên địa phận huyện Mỹ Lộc dài 3,08km, diện tích GPMB 183683,2m2; 617 hộ bị ảnh hưởng, 47 hộ tái định cư (TĐC). Đến ngày 30-10-2009 đã bàn giao toàn bộ đất nông nghiệp, hiện còn tồn tại 15 hộ đất thổ cư ở thị trấn Mỹ Lộc, trong đó 5 hộ chưa nhận tiền, phải di chuyển chỗ ở, 10 hộ đã nhận 70% tiền, đang tiến hành tháo dỡ. Về khu TĐC, hiện UBND tỉnh đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng khu TĐC và phê duyệt phương án bồi thường của 28 hộ liên quan. Đã có 16 hộ nhận tiền. Dự án tuyến đường bộ mới Phủ Lý - Mỹ Lộc (BT), diện tích phải GPMB đoạn thuộc địa phận Nam Định khoảng 34,36ha; công tác GPMB do UBND huyện chủ trì thực hiện. Về dự án cầu Ngăm ở Km13+450 trên tỉnh lộ 486, thuộc địa phận hai huyện Vụ Bản, Ý Yên đã bàn giao mặt bằng từ ngày 9-10-2009, còn một số vướng mắc cần tập trung giải quyết.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các ngành và địa phương trong công tác GPMB các dự án giao thông trọng điểm này. Đối với 33 hộ ở thành phố Nam Định chưa bàn giao mặt bằng thuộc dự án 490C1, giao thành phố hoàn chỉnh hồ sơ trình các ngành thẩm định để trình UBND tỉnh ký duyệt trong tuần tới. Đối với 5 hộ mà Hội đồng GPMB thành phố đã có văn bản trả lời kiến nghị, yêu cầu tiếp tục thuyết phục người dân, nếu cố tình không chấp hành, thành phố thụ lý giải quyết theo Luật Khiếu nại, tố cáo. Với 17 hộ đã nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng nhưng vẫn cản trở thi công, giao cho thành phố chỉ đạo Công an thành phố chuẩn bị phương án bảo vệ an ninh trật tự khu vực đang thi công, chậm nhất đến 30-6-2010 phải hoàn thành. Về 2 hộ thuộc xã Nghĩa An, thống nhất phương án của huyện đề xuất. Về dự án 490C2, tiến độ chung toàn tuyến yêu cầu đến hết 30-9-2010 cơ bản xong. Riêng địa bàn huyện Nam Trực đến 30-6-2010 phải hoàn thành hồ sơ địa chính. Về việc ký hợp đồng thuê đất làm đường tránh, cầu tạm, giao chủ đầu tư phối hợp với hội đồng GPMB huyện ký hợp đồng. Về dự án đường 490C2 giai đoạn 2 (Quần Liêu - Nam Điền) yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đo đạc để bảo đảm đến 30-9-2010 hoàn thành GPMB theo kế hoạch đăng ký của huyện Nghĩa Hưng. Về 1 hộ thuộc dự án BOT còn vướng, giải quyết theo thủ tục khiếu nại, tố cáo. Yêu cầu nhà thầu hoàn trả sớm các công trình công cộng bảo đảm sản xuất; chuẩn bị phương tiện thiết bị thi công ngay khi mặt bằng đất nông nghiệp bàn giao sau gặt. Về dự án cầu Ngăm, đồng ý đề xuất hỗ trợ điện, nước cho các hộ TĐC theo cơ chế chính sách. Về đề nghị hỗ trợ móng nhà của huyện Vụ Bản, sẽ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vì vấn đề này chưa có thông lệ. Việc khảo sát, thiết kế mặt bằng san lấp phải thực hiện qua tư vấn đúng như quy định. Giao Sở GTVT và huyện Vụ Bản quyền chỉ định thầu việc di chuyển đường ống nước sạch của xã Minh Tân./.

P.V V.A

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.