Tư pháp Cao Bằng nâng cao chất lượng công tác, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

(PLVN) - Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ngành Tư pháp Cao Bằng đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nỗ lực nâng cao chất lượng công tác nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.
Một buổi họp giao ban thường kỳ của lãnh đạo Sở Tư Pháp tỉnh Cao Bằng Một buổi họp giao ban thường kỳ của lãnh đạo Sở Tư Pháp tỉnh Cao Bằng

Những thành quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực công tác

Ông Nông Thanh Khoa - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng cho biết: “Với sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và sự lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh Cao Bằng, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong trong toàn ngành, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tư pháp Cao Bằng đã thực hiện bảo đảm về chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ nhiều nhiệm vụ phát sinh thêm, phản ứng kịp thời, hiệu quả đối với những vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội”.

Tư pháp Cao Bằng nâng cao chất lượng công tác, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ ảnh 1
Ông Nông Thanh Khoa - Giám Đốc Sở tư Pháp tỉnh Cao Bằng

Theo đó, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được triển khai đồng bộ và có hiệu quả, nhất là công tác góp ý, thẩm định các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 khóa XVI nhiệm kỳ 2016- 2021. Chất lượng văn bản được ban hành ngày càng được nâng lên, chú trọng hơn vào tính khả thi của văn bản, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương và đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Tư pháp Cao Bằng tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng; chú trọng thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách mới, các vấn đề dư luận quan tâm, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tiếp cận, khai thác và sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính đã được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, theo chuyên đề, lĩnh vực trọng tâm và gắn với các sự kiện, vấn đề dư luận quan tâm.

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường và thực hiện có hiệu quả, giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Trong đó đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2021 và đánh giá, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp như công chứng, hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi. 

Tư pháp Cao Bằng cũng tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý điều hành, ứng dụng mạnh mẽ việc sử dụng chữ ký số. Đồng thời thực hiện nghiêm túc chủ trương và các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong toàn ngành.

Những vướng mắc cần được tháo gỡ

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn lại kết quả 6 tháng đầu năm 2019, Tư pháp Cao Bằng vẫn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc phân biệt văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) với văn bản hành chính thông thường, dẫn đến tham mưu ban hành văn bản chưa đúng theo quy định; công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản QPPL ở cấp huyện chưa được thực hiện thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu là do đội ngũ công chức được giao làm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản còn thiếu và không ổn định; đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ yếu kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác này.

Cùng với đó, việc sử dụng phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã đi vào hoạt động, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị cấp xã chưa chủ động triển khai thực hiện. Nguyên nhân chủ yếu là do trang thiết bị máy móc (máy tính, máy in...) cấu hình thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của việc ứng dụng phần mềm.

Giám đốc Sở Tư pháp Cao Bằng cũng thừa nhận, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan tư pháp địa phương còn nhiều vướng mắc. Nguyên nhân là do hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan đến quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời để thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, do vậy quá trình thực hiện tại các địa phương còn lúng túng, chưa thống nhất.

Việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản cũng còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do tính chất của hoạt động đấu giá tài sản là dịch vụ  được điều tiết vào cơ chế thị trường nên hoạt động đấu giá tài sản phụ thuộc vào nhu cầu xã hội, trong khi mức độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương còn thấp, nhu cầu của xã hội còn hạn chế nên hiện nay, hoạt động đấu giá tài sản chủ yếu  là đấu giá tài sản pháp luật bắt buộc phải bán thông qua hình thức đấu giá như tài sản là quyền sử dụng đất, giao dịch bảo đảm, thi hành án, tang vật vi phạm hành chính....còn các loại tài sản do tổ chức, cá nhân tự nguyện lựa chọn bán thông qua hình thức đấu giá hầu như không phát sinh, do vậy nguồn thu thù lao của Trung tâm còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện tự chủ.

Về giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn trên, Giám đốc Sở Tư pháp Nông Thanh Khoa cho biết, ngoài việc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã và đang tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp; tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ sở; kịp thời nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ./.

Lưu Huy
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nữ chuyên viên nhiều lần được Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng khen thưởng

Chuyên viên Phạm Thị Huyên.
(PLVN) - Trong công văn chọn nhân vật điển hình để tham gia chương trình “Gương sáng Pháp luật”, Bộ Xây dựng giới thiệu một nhân vật rất đặc biệt, khi đó không phải là một người giữ chức vụ cao. Chỉ là một chuyên viên, một luật gia, nhưng chị Phạm Thị Huyên (SN 1988, chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng) từng nhiều lần nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp…

Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ thi hành án

Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ thi hành án
(PLVN) -Trong bối cảnh cả nước vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa xây dựng các biện pháp tổ chức thi hành án phù hợp để đảm bảo phát triển kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác THADS của tỉnh Quảng Nam đã có nhiều khởi sắc.

Trung tá Vũ Hoàng Đạt, Cục C06, Bộ Công an: “Siêu vận động viên” trong chiến dịch cấp căn cước công dân

Trung tá Vũ Hoàng Đạt.
(PLVN) - Trong khoảng 1 năm công tác tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư từ tháng 8/2020 đến nay, Trung tá Vũ Hoàng Đạt và đơn vị đã phối hợp đề xuất các cấp có thẩm quyền trình Quốc hội thông qua Luật Cư trú sửa đổi 2020, tham mưu các cấp lãnh đạo xây dựng, ban hành 2 Nghị định và 8 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Cư trú và Luật Căn cước công dân.

Luật sư, Tiến sĩ Lưu Tiến Dũng: Người được vinh danh “Luật sư tranh tụng xuất sắc nhất châu Á” 2020

Ông Dũng được Tạp chí ALB bình chọn là 1 trong 15 LS tranh tụng xuất sắc nhất châu Á năm 2020.
(PLVN) - “Khi người dân, doanh nghiệp gặp những vướng mắc pháp lý phải tìm đến luật sư, nghĩa là họ đang chưa tìm ra lối thoát, hoặc đang mông lung giữa ngã sáu, ngã bảy mà không biết lựa chọn lối nào... Luật sư chính là người giúp họ có lựa chọn đúng đắn nhất, khai mở cho họ một con đường tốt nhất, phù hợp hoặc ít rủi ro nhất”, Luật sư Lưu Tiến Dũng (thành viên Cty Luật TNHH YKVN) chia sẻ.

Thượng tôn pháp luật phải trở thành chuẩn mực ứng xử phổ biến trong xã hội

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tham luận tại hội nghị.

(PLVN) - Phát biểu tham luận tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, diễn ra sáng nay (15/9), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, công tác xây dựng và thi hành pháp luật có vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.