Trường Quân sự - Quân đoàn 1: Phấn đấu trở thành tập thể vững mạnh toàn diện về chấp hành pháp luật

(PLVN) - Trong những năm qua, Trường Quân sự luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 lựa chọn là đơn vị làm điểm về nội dung đổi mới hình thức nghiên cứu chuyên đề của cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. 
Trường Quân sự - Quân đoàn 1: Phấn đấu trở thành tập thể vững mạnh toàn diện về chấp hành pháp luật

Đặc biệt, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường luôn được tiến hành đồng bộ, có hệ thống.  Nhằm đạt mục đích tập thể phấn đấu vững mạnh toàn diện, tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong trường đều phải tự giác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Giảng viên mẫu mực, nội dung đổi mới 

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Lê Văn Hùng – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhận thức rõ được vai trò quan trọng của người cán bộ, giáo viên trong công tác PBGDPL, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã đặc biệt chú trọng đến lựa chọn cán bộ có khả năng sư phạm tốt, am hiểu về pháp luật để tiến hành công tác PBGDPL. Hằng năm, nhà trường luôn cử các cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, các chương trình bồi dưỡng của Bộ Quốc phòng tổ chức; nhằm bổ sung các thông tin, kiến thức mới về pháp luật và công tác pháp chế trong quân đội”.

Sự mẫu mực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong chấp hành các quy định pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội có ý nghĩa quan trọng đối với công tác PBGDPL. Cụ thể, người lãnh đạo, chỉ huy vừa là chủ thể quản lý vừa là chủ thể tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại đơn vị. Cán bộ cấp dưới họ chỉ tin và noi theo khi người lãnh đạo, chỉ huy chấp hành nghiêm pháp luật. 

Đặc biệt trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng luôn thay đổi khó lường, đội ngũ, cán bộ, giáo viên phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong công tác, năng lực hoạt động thực tiễn. Như vậy, họ mới có thể truyền tải những kiến thức pháp luật khô khan đến từng học viên qua những bài giảng, chuyên đề hấp dẫn.

Trong xây dựng, quản lý giáo dục học viên tại đơn vị, đội ngũ cán bộ luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn như: Thông tư số 16/2020/TT-BQP ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng; Hướng dẫn số 342 về Thực hiện “Mỗi tuần học một điều Luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật” của Trường Quân sự. 

Nội dung PBGDPL gắn chặt với giáo dục chính trị, giáo dục nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị trong nhà trường. Tập trung quán triệt, phổ biến, giáo dục sâu sắc các nội dung như sau: Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015; Luật Tài nguyên và môi trường biển, đảo năm 2015; Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015; Luật Giáo dục năm 2019; Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2015…. 

Trong công tác PBGDPL của nhà trường, có thể kể đến Tọa đàm “Mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương trong đơn vị” được đông đảo cán bộ, hạ sĩ quan – chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp tham gia, hưởng ứng, đóng góp ý tưởng, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng.

Trường Quân sự - Quân đoàn 1: Phấn đấu trở thành tập thể vững mạnh toàn diện về chấp hành pháp luật ảnh 1
 Trường Quân sự Quân đoàn tổ chức tọa đàm “Phát huy truyền thống thần tốc - quyết thắng” chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ". 

Mặt khác, nhà trường đã tổ chức “Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong nhà trường”, từ đó góp phần xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa giao thông cho toàn thể cán bộ, hạ sĩ quan - chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp. Đáng nói, các cơ quan, các khoa giáo viên đã thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới toàn thể học viên, chiến sĩ trong các đơn vị của nhà trường. 

Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ đều được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật để có nhận thức đầy đủ, đúng đắn và biết đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhà trường nói riêng, trong xã hội nói chung. 

Luôn luôn linh hoạt và sáng tạo

Cùng với đổi mới chương trình, nội dung, các đơn vị trong nhà trường đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức tổ chức và phương pháp PBGDPL. Các hình thức sinh hoạt chính trị, tư tưởng hướng trọng tâm vào việc lãnh đạo, chỉ huy lắng nghe, tiếp thu và giải quyết mọi vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ ngay từ cơ sở, tạo bầu không khí thật sự dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, đoàn kết trong đơn vị. Sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau trong tập thể góp phần củng cố, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc “Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần”, “Ngày Pháp luật” hằng tháng; nhằm phát huy hiệu quả vai trò, chức năng của các thiết chế văn hóa, khai thác sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật trong học tập, công tác của cán bộ, giáo viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng.

Bên cạnh đó, các cơ quan pháp luật lựa chọn các luật, điều luật, nghị quyết, chỉ thị, nghị định,... có liên quan đến hoạt động quân sự, biên soạn “Sổ tay chiến sĩ”. Sổ học tập chính trị của chiến sĩ, sổ công tác của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đều được biên soạn nội dung 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, cơ quan chính trị các cấp soạn thảo một số tình huống và phương pháp, cách thức giải quyết các vấn đề nảy sinh về tư tưởng ở đơn vị.

Một ví dụ điển hình là công tác xây dựng bài giảng, thực hiện giảng dạy các kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng của người giáo viên, báo cáo viên pháp luật của Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn phối hợp với Phòng Chính trị. Kết hợp chặt chẽ phương pháp giảng dạy truyền thống với hiện đại, kết hợp dạy kiến thức với kinh nghiệm thực tiễn; các giảng viên đều sử dụng máy trình chiếu, mô hình trực quan, xem băng, đĩa hình, phim tài liệu bổ trợ theo chủ đề các bài học,...; nhằm tạo sự cuốn hút trong học tập, giúp người học nắm chắc kiến thức, hiểu sâu nội dung, liên hệ, vận dụng sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngoài những nội dung theo quy định, được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 giao nhiệm vụ, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn đã nghiên cứu thực tế, biên soạn 02 chuyên đề chuyên sâu phục vụ chương trình học tập tại các cơ quan, đơn vị. Đó là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Khắc phục khâu yếu, mặt yếu về thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc chấp hành pháp luật, kỷ luật”.

Đại tá Khổng Văn Đoan – Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy nhà trường nhấn mạnh: “Linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp PBGDPL được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định là khâu then chốt để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật. Căn cứ vào nội dung, thời gian quy định của Tổng cục Chính trị và kế hoạch huấn luyện của đơn vị, cơ quan chính trị các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, tuyên truyền, PBGDPL đảm bảo đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian cho các đối tượng”. 

Theo đó, công tác PBGDPL đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, nhân cách của người quân nhân cách mạng; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhà trường mẫu mực; củng cố niềm tin, sự trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ trường Quân sự - Quân đoàn 1 với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. 

Đỗ Trang - Văn Đại - Xuân Kiên
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bụt trong con sinh chưa?

Bụt trong con sinh chưa?
(PLVN) - Tháng Tư là mùa Bụt sinh, mùa sen nở. Trong tâm mỗi chúng ta đều có một đức Phật. Cũng giống như trong một cái đầm hay một cái ao, nếu biết gieo vào và ươm mầm, nhất định ta sẽ trồng được những đóa sen thơm.

Kết nối niềm hạnh phúc

Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm (ảnh minh họa).
(PLVN) - Khoa học đã chứng minh rằng: “Khi một cá nhân hạnh phúc hoặc khi mang đến niềm vui cho người khác, niềm vui sẽ quay trở lại bản thân ta và đến cả nhiều người khác nữa. Nó có thể lan tỏa từ người này sang người khác, kể cả những người không quen biết”.

Nhà thơ Du Phong: Đừng bao giờ để tình yêu cũ kỹ

 Nhà thơ Du Phong (Ảnh internet).
(PLVN) - Viết về thơ tình, hầu như nhà thơ nào cũng có viết. Nhưng để tạo ra được dấu ấn riêng, được nhiều người thuộc, nhắc nhớ thì ít người làm được như Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính. Đó là những nhà thơ đã khuấy động một thời trên văn đàn Việt Nam. Hiện nay, tiếp nối dòng chảy thơ tình, có nhà thơ Du Phong.

Truyền thuyết về hộ tướng của cá Ông ở lăng ông Thủy Tướng Cần Giờ

Lăng Ông Thủy Tướng ở Cần Giờ với tuổi đời hơn 200 năm.
(PLVN) - Cư dân vạn chài Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) tin rằng, cá Ông là một loài vật linh thiêng, luôn cứu giúp cho những con thuyền gặp phải sóng to gió lớn, giúp dân chài lưới tai qua, nạn khỏi. Điều đặc biệt ở đây là, họ còn có quan niệm về sự tồn tại của các loài vật được cho là hộ vệ cá Ông.

Nhà đầu tư Nhật Bản tin tưởng Việt Nam vẫn là “bến đỗ” an toàn

Nhà đầu tư Nhật Bản tin tưởng Việt Nam vẫn là “bến đỗ” an toàn
(PLVN) - Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) vừa công bố báo cáo khảo sát từ 4.600 doanh nghiệp (DN) Nhật hoạt động tại gần 20 thị trường châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có 700 DN ở Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy tuy nền kinh tế có một năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bùng phát dịch Covid-19 đợt 4, song tỷ lệ DN Nhật tại Việt Nam muốn mở rộng đầu tư kinh doanh vượt xa đến 10 điểm so với các nước trong khối ASEAN .

Cách chữa bệnh theo "tám kinh, tám vĩ" của người xưa

Thời nào, thầy thuốc cũng rất quan trọng với con người. (Ảnh minh hoạ, nguồn internet).
(PLVN) - Nếu như ngày nay chúng ta coi "lương y như từ mẫu", "thầy thuốc như mẹ hiền" thì trong "Vũ trung tùy bút" của Phạm Đình Hổ, người thời xưa tôn kính các bậc danh y cũng như vậy. Bởi thời nào cũng thế, các bậc danh y, lương y, thần y hành nghề là để cứu người...

Bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam

Bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam
(PLVN) - Năm 1821, sau khi nhậm chức quan nhỏ ở Quốc Tử Giám (Huế), Phan Huy Chú dâng cuốn “Lịch triều hiến chương loại chí” lên vua Minh Mạng. Vua khen “soạn khéo lắm” rồi ban thưởng 30 lạng bạc, 30 thỏi mực và 30 cái bút.

Thích thú quán cà phê đồ cổ đầu tiên ở Tam Nông

Thích thú quán cà phê đồ cổ đầu tiên ở Tam Nông
(PLVN) - Tôi được một thầy giáo thân thiết nhắn tin qua Zalo giới thiệu quán Cà phê đồ cổ đầu tiên của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp mang tên Xuân Nhi. Quán đang được nhiều khách hàng thích thú khi đến thưởng thức hương vị ly cà phê thơm lừng, vừa ngọt vừa đắng và ngắm nhìn những món đồ cổ để cùng hoài niệm một thời đã qua.

La Vie vào Top 10 Doanh nghiệp FDI phát triển bền vững

La Vie vào Top 10 Doanh nghiệp FDI phát triển bền vững
(PLVN) - Không ngừng đầu tư cho hoạt động bảo vệ tài nguyên nước và giảm tác động của bao bì đến môi trường bất chấp những khó khăn do dịch Covid-19, công ty La Vie, một thành viên của Tập đoàn Nestlé (Thụy Sĩ), vừa được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững năm 2021-2022.

Đền thờ vị hoàng đế sáng lập ra thương cảng Vân Đồn

Cổng tam quan Khu di tích.
(PLVN) - Đền thờ vua Lý Anh Tông nằm trong quần thể di tích Đền thờ Vua Lý Anh Tông và danh thắng động Đông Trong, thuộc thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đền được xây dựng từ năm Chính Long Bảo Ứng thứ 10 (khoảng năm 1172), nằm trên bậc thềm triền núi Rồng Mẹ rất thơ mộng và linh thiêng.

Doanh nghiệp sẵn sàng chào đón khách vào dịp lễ 30/4 - 1/5

Doanh nghiệp sẵn sàng chào đón khách vào dịp lễ 30/4 - 1/5
(PLVN) -  Sau những tín hiệu tích cực từ dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, nhiều doanh nghiệp, người làm du lịch kỳ vọng dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 tới sẽ “bùng nổ”. Từ các chương trình khuyến mại, công tác điều phối tránh quá tải, “chặt chém”… du khách cũng được nhiều địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng.

Huyền tích ly kỳ về đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh ở cửa ngõ xứ Đàng Trong

Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh tọa lạc bên đường quốc lộ, ngay chân Đèo Ngang thuộc thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
(PLVN) - Dọc đường thiên lý Bắc – Nam, qua địa phận Đèo Ngang nối Hà Tĩnh với Quảng Bình (khi xưa gọi là cửa ngõ xứ Đàng Trong) có một ngôi đền nhỏ được coi là linh thiêng bậc nhất đất Quảng Bình. Đó là đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh tọa lạc bên đường quốc lộ ngay chân Đèo Ngang thuộc thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Nỗi buồn tuổi trẻ và sự vô định trong thơ Nguyễn Thiên Ngân

Nỗi buồn tuổi trẻ và sự vô định trong thơ Nguyễn Thiên Ngân
(PLVN) - Văn học Việt Nam từ phong trào Thơ Mới trở lại đây đã diễn ra nhiều kỳ phân chia. Và sự phân chia thường hay được nói đến là sau năm 1975. Từ năm 1975, đất nước thống nhất, theo đó, những người sinh sau 1975 cũng có cái nhìn khác hơn về đất nước, xã hội, con người. Ở quãng này, đặc biệt đã diễn ra thời kỳ văn học sau 1986, từ đó, xuất hiện những cây bút với nhiều lối viết độc đáo, đáng kể.

Ly kỳ chuyện tượng “ông Phật đen” giải oán ở nghĩa địa Sài Gòn xưa

Ly kỳ chuyện tượng “ông Phật đen” giải oán ở nghĩa địa Sài Gòn xưa
(PLVN) - Người Sài Gòn hầu như ai cũng đều biết đến công viên Lê Thị Riêng (phường 15, quận 10), một trong những không gian, địa điểm vui chơi giải trí lớn nhất Thành phố. Thế nhưng ít người biết rằng, không gian xanh mát với rừng cổ thụ và ao hồ xanh biếc quanh năm này, trước kia là nghĩa địa Đô Thành, một thời gắn liền với những câu chuyện kỳ bí, ám ảnh.