Tin vắn chứng khoán ngày 16/12

Những thông tin đáng chú ý ngày 16/12/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 16/12/2010, 14.501.000 cổ phiếu của GTT sẽ chính thức giao dịch trên HOSE.
Ngày 16/12/2010, 14.501.000 cổ phiếu của GTT sẽ chính thức giao dịch trên HOSE.

Những thông tin đáng chú ý ngày 16/12/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Sở Giao dịch Chứng khoan Tp.HCM thông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá của Công ty Dịch vụ & Vận tải biển vào lúc 9h ngày 15/12/2010. Thời gian đấu giá mới sẽ được thông báo sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhà đầu tư tham gia đấu giá trên có thể đến các Đại lý để rút lại tiền cọc.

* Ngày 16/12/2010, 14.501.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuận Thảo (mã GTT-HOSE) sẽ chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu phát hành thêm để chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 584/TB-SGDHCM.

* Từ ngày 17/12/2010 - 17/2/2011, Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam, tổ chức liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã APC-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 692.875 cổ phiếu, chiếm 6,05% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 17/12/2010 - 17/2/1011, Venner Group Limited, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 6.981.712 cổ phiếu, chiếm 3,75% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 17/12/2010 - 17/2/1011, Varcham Group Limited, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 6.834.884 cổ phiếu, chiếm 3,67% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 20/12/2010 - 20/2/2011, Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HOSE) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 14.806.908 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 17/12/2010 - 17/2/2011, Warecham Group Limited, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.447.500 cổ phiếu, chiếm 0,84% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 17/12/2010 - 16/2/2011, bà Nguyễn Thị Đầm - Chủ tịch Công đoàn; thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 17.721 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Từ ngày 17/12/2010 - 16/2/2011, Công đoàn Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM do bà Nguyễn Thị Đầm đại diện - Chủ tịch Công đoàn; thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HOSE) đăng ký bán hết 13.710 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính công đoàn công ty.

* Từ ngày 15/12/2010 - 15/2/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bảo Minh, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 5.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 12.425.000 cổ phiếu, nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư.

* Từ ngày 16/12/2010 - 30/1/2011, Deutsche Bank Ag London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE) đăng ký bán 1.500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 1.500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ lag 4.936.916 cổ phiếu, nhằm mua và bán cổ phiếu.

* Từ ngày 16/12/2010 - 16/2/2011, ông Trịnh Văn Tường, người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Phụng - Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã EIB-HOSE) dăng ký bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 40.941 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 17/12/2010 - 17/2/2011, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đông hải Bến tre (mã DHC-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện sẽ nắm giữ là 716,928 cổ phiếu, chiếm 4,78% vốn điều lệ, nhằm đầu tư tài chính.

* Tính đến ngày 9/12/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 21.175 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 9/12/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 8.916 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 9/12/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (mã VFMVFA-HOSE) là 8.958 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 9/12/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 8.401 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 9/12/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 6.634 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Từ ngày 9/11/2010 - 9/12/2010, ông Phạm Đức Tấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI-HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang năm giữ là 1.123.333 cổ phiếu, chiếm 9,22% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 16/12/2010 - 16/2/2011, ông Phạm Đức Tấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI-HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.223.333 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 17/12/2010 - 17/1/2011, bà Huỳnh Thị Phương Thảo - Kế toán - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 41.894 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 2/12/2010 - 10/12/2010, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vietnam Eximbank), tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đăng ký mua 700.000 cổ phiếu nhưng không mua được; đăng ký bán bán 500.000 cổ phiếu, đã bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 227.355 cổ phiếu, chiếm 0,6% trên tổng vốn của TDH.

* Từ ngày 15/12/2010 - 15/2/2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vietnam Eximbank), tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đăng ký bán hết 227.355 cổ phiếu, nhằm đầu tư theo chính sách của ngân hàng.

* Ngày 13/12/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Mía đường 333 (mã S33-HNX) được đăng ký giao dịch 2.300.000 cổ phiếu trên HNX với giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 23.000.000.000 đồng.

* Ngày 13/12/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 951/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú (mã NSP-HNX) được đăng ký giao dịch 5.000.000 cổ phiếu trên HNX với giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 50.000.000.000 đồng

* Ngày 13/12/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Taxi gas Sài gòn Petrolimex (mã PGT-HNX) được niêm yết bổ sung 439.614 cổ phiếu thưởng trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 4.396.140.000 đồng.

* Ngày 16/12/2010, 18.250.708 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI (mã PV2-HNX) chính thức giao dịch HNX với giá trị chứng khoán niêm yết là 182.507.080.000 đồng.

* Từ ngày 7/10/2010 - 7/12/2010, bà Lương Thị Thanh Thủy, em ông Lương Trọng Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HNX) đăng ký bán 55.000 cổ phiếu, đã bán 40.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện bán/mua là do không khớp lệnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 15.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 15/12/2010 - 25/1/2011, bà Lương Thị Thanh Thủy, em ông Lương Trọng Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HNX) đăng ký bán hết 15.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 15/12/2010 - 31/1/2011, bà Đặng Thanh Nga - Kế toán trưởng kiêm ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (mã DCS-HNX) đăng ký bán 12.000 cổ phiếu; đăng ký mua 12.000 cổ phiếu, nhằm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu.

* Từ ngày 15/12/2010 - 24/1/2011, bà Phạm Thị Hằng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) đăng ký bán 1.500 cổ phiếu, vì lý do tài chính cá nhân.

* Từ ngày 14/12/2010 - 15/1/2011, ông Vũ Văn Hà, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (mã AVS-HNX) đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 14/12/2010 - 13/2/2011, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (mã SVI-HNX) đăng ký bán hết 24.300 cổ phiếu quỹ, nhằm bổ sung vốn kinh doanh.

* Từ ngày 14/12/2010 - 14/2/2011, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Tràng An, tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (mã TAS-HNX) đăng ký bán 1.125.000 cổ phiếu, nhằm giảm một phần tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 10/12/2010 - 8/2/2011, Công ty Cổ phần Căn nhà Mơ ước Cửu Long, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (mã SVS-HNX) đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu thay vì đăng ký mua 500.000 cổ phiếu và đăng ký bán 300.000 cổ phiếu như đã công bố là do công ty không đăng ký bán nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu, tránh gây hiểu nhầm, minh bách hóa hoạt động đầu tư.

* Từ ngày 15/12/2010 - 14/2/2011, ông Nguyễn Thành Chung - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (mã PHS-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu; đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Ngày 14/12/2010, ông Đoàn Thanh Bình - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 (mã V15-HNX) đăng ký bán 5.100 quyền mua, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân

* Ngày 14/12/2010, ông Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 (mã V15-HNX) đăng ký bán 17.500 quyền mua, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 25/10/2010 - 8/12/2010, ông Đoàn Thanh Tùng, con bà Đinh Thị Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) đã bán hết 2.800 cổ phiếu.

* Từ ngày 3/12/2010 - 5/12/2010, ông Đỗ Chiến Trinh, bố ông Đỗ Chiến Đấu - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (mã DL1-HNX) đã bán hết 1.100 cổ phiếu.

* Từ ngày 5/11/2010 - 1/12/2010, ông Nguyễn Đình Sơn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá và Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) đăng ký bán 70.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 113.772 cổ phiếu.

* Ngày 6/12/2010, ông Trần Thanh Hải, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) đã mua 42.400 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 163.900 cổ phiếu, tương đương với 5,46% trên tổng số vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HNX) thông báo bán tàu SHC Pioneer có sức chở là 19.140 tấn với giá bán là 1.780.000 USD. Phương thức thanh toán thanh toán 1 lần sau khi giao tàu. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2010

* Từ ngày 25/10/2010 - 3/12/2010, ông Trần Xuân Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu; đã mua 83.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.197.300 cổ phiếu.

* Từ ngày 22/9/2010 - 22/11/2010, bà Nguyễn Thị Chung - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.Hồ Chí Minh (mã SGD-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu; đã mua 11.000 cổ phiếu, đăng ký bán 8.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 24.050 cổ phiếu.

* Từ ngày 25/10/2010 - 9/12/2010, ông Nguyễn Quang Vinh - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã SHS-HNX) đã mua 90.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.400.000 cổ phiếu.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã SCR-HNX) thông báo giải thể chi nhánh Cần Thơ, chi nhánh Đồng Nai, chi nhánh Bình Dương.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 (mã V15-HNX) thông báo điều chỉnh ngày tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 là ngày 24/1/2011 thay vì ngày 10/12/2010 như đã thông báo do nguồn tiền của công ty chuẩn bị thanh toán cổ tức về chậm hơn dự kiến.

24H

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.