Tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định rõ về tiêu chí và điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, 5 tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm:
Tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn với các chỉ tiêu như sau: Ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao; ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản hành chính có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) dựa trên các chỉ tiêu: công khai các thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; cung cấp thông tin theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin; ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch PBGDPL hàng năm theo đúng quy định pháp luật về PBGDPL; triển khai các hình thức, mô hình thông tin, PBGDPL hiệu quả tại cơ sở; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng PBGDPL cho tuyên truyền viên pháp luật theo đúng quy định pháp luật về PBGDPL; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ PBGDPL theo đúng quy định pháp luật về PBGDPL.

Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở (HGCS), trợ giúp pháp lý dựa trên các chỉ tiêu: Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi HGCS được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật về HGCS; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động HGCS theo đúng quy định pháp luật về HGCS; thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo đúng quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (DCXPTT). Tiêu chí này dựa vào các chỉ tiêu như: Tổ chức trao đổi, đối thoại với nhân dân theo đúng quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức để nhân dân bàn, quyết định trực tiếp các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện DCXPTT; tổ chức để nhân dân bàn, biểu quyết các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện DCXPTT; tổ chức để nhân dân tham gia ý kiến các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện DCXPTT; tổ chức để nhân dân trực tiếp hoặc thông qua ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện DCXPTT.

Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Các chỉ tiêu đánh giá gồm: Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính; không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo đúng quy định pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Theo Nghị định, tổng số điểm tối đa của các tiêu chí XPTT đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là 100 điểm. Bộ Tư pháp hướng dẫn nội dung, điểm số và cách tính điểm của các tiêu chí, chỉ tiêu trên. Việc đánh giá, công nhận XPTT đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện hằng năm, tính từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm đánh giá.

Bộ Tư pháp cũng sẽ chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết định này trong phạm vi cả nước; hàng năm, tổng hợp kết quả đánh giá, công nhận XPTT đạt chuẩn tiếp cận pháp luật báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo xử lý vi phạm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương theo thẩm quyền trong việc thực hiện quyết định này.

Bộ Tư pháp cũng sẽ căn cứ điều kiện thực tế và kết quả XPTT đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong phạm vi cả nước, lựa chọn địa phương để tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả XPTT đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng tài liệu, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận XPTT đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, quản lý, vận hành phần mềm đánh giá, công nhận XPTT đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong phạm vi cả nước; sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đánh giá, công nhận XPTT đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hải Thanh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Xem xét giải thể các cơ quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả

Ảnh minh họa (nguồn: https://giaoduc.net.vn)
(PLVN) - Đây là một trong những nội dung chỉ đạo đáng chú ý của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1156/TTg-TCCV ngày 13/9/2021, về xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Phát triển mạng xã hội Việt Nam thành kênh truyền tải thông tin tuyên truyền chủ lực

Dự thảo đưa ra mục tiêu xây dựng các mạng xã hội của Việt Nam cạnh tranh được với các mạng xã hội xuyên biên giới.
(PLVN) - Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mạng xã hội Việt Nam sẽ trở thành một trong các kênh truyền tải thông tin tuyên truyền chủ lực trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội.

5 nhiệm vụ ngăn dịch lây lan trong cơ sở giáo dục

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành kế hoạch công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục năm học 2021-2022 nhằm chủ động phòng ngừa và ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục.

Đào tạo trình độ thạc sĩ: Học trực tuyến không quá 30% chương trình đào tạo

Đào tạo trình độ thạc sĩ: Học trực tuyến không quá 30% chương trình đào tạo
(PLVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, trong đó quy định, cơ sở đào tạo được tổ chức các lớp học trực tuyến với khối lượng học tập không vượt quá 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng không thấp hơn so với các lớp học trực tiếp.

Nguyên tắc chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN
(PLVN) - Công bằng, toàn diện, liên tục và bảo đảm hài lòng, chất lượng là một trong các nguyên tắc trong hoạt động chăm sóc người bệnh trong bệnh viện được nêu trong dự thảo Thông tư của Bộ Y tế quy định về hoạt động chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Quy định mới về thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Viettel

Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tại Hà Nội.
(PLVN) - Ngày 6/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 1/7/2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

Thực hiện chủ trương đầu tư dự án đấu giá đất, đấu thầu và nộp tiền để phát triển NƠXH

Thực hiện chủ trương đầu tư dự án đấu giá đất, đấu thầu và nộp tiền để phát triển NƠXH
(PLVN) - Bộ Xây dựng đã có công văn 3447/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội hướng dẫn thực hiện chủ trương đầu tư dự án đấu giá đất, đấu thầu và hình thức nộp tiền đối với quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) tại các dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị trên địa bàn TP Hà Nội.

Bộ Xây dựng hướng dẫn công trình kinh doanh thương mại 20%

Bộ Xây dựng hướng dẫn công trình kinh doanh thương mại 20%
(PLVN) - Theo Bộ Xây dựng, việc nộp tiền sử dụng đất khi mua phần diện tích kinh doanh thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) thực hiện theo quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2016/TT - BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.