Thi hành án dân sự Sơn La tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Ngành THADS Sơn La tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ngành THADS Sơn La tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ chính trị của Ngành thi hành án dân sự (THADS), những năm qua Cục THADS tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị trực thuộc. Qua đó, góp phần phòng ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong ngành THADS.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đi vào thực chất, hiệu quả, trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh. Hàng năm, Cục THADS tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp bảo đảm tính khả thi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của từng đơn vị, đồng thời triển khai sâu rộng đến cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành gắn với thực thi công vụ.

Qua đó, Cục thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát mọi hoạt động công tác đối với các đơn vị trực thuộc để kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả, kịp thời chỉ đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu công tác THADS, hành chính của các đơn vị. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành trong công tác THADS đối với Chi cục THADS cấp huyện và tham mưu tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra về công tác THADS.

Cán bộ, công chức THADS tỉnh Sơn La trao đổi kinh nghiệm làm việc. ảnh 1

Cán bộ, công chức THADS tỉnh Sơn La trao đổi kinh nghiệm làm việc.

Đặc biệt, tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động công tác THADS, theo dõi án hành chính và kiểm tra chuyên đề, đột xuất về công tác phân loại án và công tác quản lý tài chính, ngân sách và kế toán nghiệp vụ thi hành án; kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị trực thuộc khi có dấu hiệu vi phạm, các đơn vị phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân.

Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời uốn nắn những sai sót, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của thủ trưởng các cơ quan thi hành án, chấp hành viên và cán bộ làm công tác thi hành án. Qua đó, thủ trưởng đơn vị nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động THADS để giúp các đơn vị kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Cục đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp giữa "xây và chống" trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm trong hoạt động THADS. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong phát hiện và xử lý tham nhũng;nhất là vai trò quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, phát hiện tiêu cực, sai phạm của công chức trong cơ quan, đơn vị mình quản lý; thực hiện trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo các cơ quan THADS.

Cục THADS tỉnh Sơn La tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. ảnh 2

Cục THADS tỉnh Sơn La tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Một trong những giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đang được tích cực triển khai như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến nghiệp vụ thi hành án, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là những nội dung chưa rõ ràng, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS.

Ngoài ra, tập trung phòng ngừa, kiểm soát tốt các khâu trong quá trình THADS như: phân công tổ chức thi hành vụ việc cho chấp hành viên; thực hiện các trình tự thủ tục trong giải quyết việc thi hành án của chấp hành viên, tiến độ thi hành án; hoạt động kê biên, định giá, đưa tài sản ra bán đấu giá; kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức bán đấu giá tài sản; vấn đề thu, chi tiền THADS; vật chứng, tiền, tài sản thi hành án... Kết hợp với việc đề cao vai trò của cấp uỷ Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân trong hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Một buổi kiểm tra của đoàn công tác THADS tỉnh đối với đơn vị trực thuộc. ảnh 3

Một buổi kiểm tra của đoàn công tác THADS tỉnh đối với đơn vị trực thuộc.

Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát nội bộ; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới và với cá nhân liên quan trực tiếp đến tất cả các khâu dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Nhất là kiểm tra đối các vấn để dễ nảy sinh vi phạm trong công tác THADS như tổ chức THADS và trong lĩnh vực kế toán, tài chính, quản lý kho, quỹ... Phối hợp tốt với các cơ quan như Kho bạc, cơ quan thuế, Bưu điện để có biện pháp quản lý việc thu, chi tiền thi hành án. Thực hiện nghiêm việc lưu giữ toàn bộ chứng từ nộp ngân sách Nhà nước.

Xử lý nghiêm sai phạm

Khi phát hiện sai phạm, kịp thời chấn chỉnh, cảnh báo, phòng ngừa những vi phạm, sai sót trong các cơ quan THADS; xử lý nghiêm các trường hợp có sai phạm tham nhũng tiêu cực được phát hiện qua kiểm tra. Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2021, Cục THADS đã tổ chức 39 cuộc kiểm tra toàn diện. Ngoài ra, hàng năm đơn vị đã kiểm tra chuyên đề, đột xuất đối với các cơ quan THADS dân sự cấp huyện theo kế hoạch. Trong đó, đã kiểm tra toàn diện chiếm 1/3 tổng các đơn vị trực thuộc và kiểm tra chuyên đề 100% đối với việc phân loại án, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo và khi phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Một buổi họp triển khai công tác của Cục THADS tỉnh Sơn La. ảnh 4

Một buổi họp triển khai công tác của Cục THADS tỉnh Sơn La.

Qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra của các cơ quan THADS tỉnh đã phát hiện ra 2 đơn vị có vi phạm trong công tác kế toán nghiệp vụ: Đơn cử như năm năm 2021, qua kiểm tra đột xuất hoạt động kế toán nghiệp vụ thi hành án đối với Chi cục THADS huyện Yên Châu, đoàn công tác của Cục THADS tỉnh đã phát hiện công tác thu nộp tiền thi hành án, công tác lập chứng từ kế toán kiểm tra trên hồ sơ kế toán bị lập khống, làm giả chứng từ… vi phạm pháp luật. Cụ thể, từ ngày 1/10/2014 đến 30/7/2021, đoàn kiểm tra của Cục THADS tỉnh đã phát hiện 96 chứng từ vi phạm quy định trong việc lập chứng từ kế toán với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, số tiền trên đã được thu hồi xử lý theo đúng quy định, Cục THADS tỉnh Sơn La đã xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm, đồng thời chuyển vụ việc trên đến cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Vi phạm này thuộc trách nhiệm của bà Hoàng Thị Vui – Chi cục trưởng, bà Tạ Thị Mai phụ trách kế toán. Vừa qua, vụ việc đã được đưa xét xử, bà Hoàng Thị Vui bị tuyên mức án 16 năm tù giam, còn bà Tạ Thị Thanh Mai 15 năm tù giam.

Tiếp đó, năm 2022, qua quá trình kiểm tra đột xuất công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án tại Chi cục THADS huyện Mường La, cơ quan THADS tỉnh đã phát hiện 32 chứng từ vi phạm trong công tác lập chứng từ kế toán, hành vi vi phạm của một số cán bộ, công chức có liên quan và bước đầu các cá nhân liên quan đã tự khắc phục bằng tiền, với tổng số tiền trên 131 triệu đồng. Sau khi phát hiện ra vi phạm Cục THADS tỉnh báo cáo cơ quan cấp có thẩm quyền, xử lý kỷ luật cán bộ có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thông qua các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã đạt được kết quả nhất định, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác THADS.

Tin cùng chuyên mục

Tích cực phối hợp trao đổi dữ liệu về đăng ký, thống kê hộ tịch

Tích cực phối hợp trao đổi dữ liệu về đăng ký, thống kê hộ tịch

(PLVN) - Sáng 26/9, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số liên quan đến đăng ký và thống kê hộ tịch. Đồng chủ trì buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương.

Đọc thêm

Cục THADS TP.Hồ Chí Minh tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi

Toàn cảnh Đêm hội trăng rằm.
(PLVN) - Nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc năm 2023, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, Ban Chấp hành Công đoàn – Đoàn thanh niên Cục THADS đã tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ, công chức, người lao động Cục. Tới tham dự và khai mạc "Đêm hội trăng rằm" có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục.

Thắm tình người làm công tác hoà giải

Phần thi giới thiệu của đội thi tỉnh Hà Tĩnh (đội giải Nhất khu vực phía Bắc)
(PLVN) -Đến nay, Vòng thi khu vực phía Bắc và Miền Trung Tây Nguyên Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV đã khép lại. Đã có 10 đội thi được xác định sẽ đi tiếp vào Vòng thi toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/2023 tới đây.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận cưỡng chế kê biên tài sản cựu thủ quỹ HTX Mông Nhuận

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận cưỡng chế kê biên tài sản cựu thủ quỹ HTX Mông Nhuận
(PLVN) - Sáng ngày 21/9/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành cưỡng chế Kê biên quyền sử dụng đất của ông Võ Mẫn (trước đó từng làm Thủ quỹ của Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Mông Nhuận) để đảm bảo cho việc thi hành Bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Thanh Hóa đạt giải Nhất của Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao giải Nhất cho Đội thi tỉnh Thanh Hóa.
(PLVN) - Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thành công tốt đẹp. 4 đội thi đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk đã xuất sắc giành vé tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV tổ chức tại Hà Nội, dự kiến vào tuần đầu tháng 11/2023.

Đảm bảo tiến độ rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06

Toàn cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Ngày 22/9, Bộ Tư pháp – Cơ quan thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo kết quả rà soát VBQPPL phục vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Thanh Hóa: Đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật

Thanh Hóa: Đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật
(PLVN) - Nhằm bám sát nội dung, định hướng tuyên truyền phù hợp đến từng đối tượng, các cơ quan thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Quảng Ninh hiện có 1.787 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số

Hòa giải viên người dân tộc Dao (xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) Trần Thị Sửu, thường xuyên tìm hiểu kiến thức pháp luật qua sách báo.
(PLVN) -Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 1.453 tổ hòa giải với tổng số 8.983 hòa giải viên, trong đó có 1.787 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số (DTTS). Các hòa giải viên cơ sở đa phần là cán bộ hưu trí đã nghỉ hưu, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, người có uy tín trong cộng đồng.

Khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên
(PLVN) - Sáng 21/9, Lễ khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã diễn ra trang trọng tại tỉnh Khánh Hòa. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV dự và chỉ đạo khai mạc.

Mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với Cộng hòa Nam Phi

Mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với Cộng hòa Nam Phi
(PLVN) - Tiếp theo chương trình thăm và làm việc tại An-giê-ry, từ ngày 18-20/9/2023, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dẫn đầu đã thăm và làm việc với các cơ quan tư pháp và pháp luật của Cộng hòa Nam Phi. Mục đích của chuyến thăm là tìm hiểu hệ thống pháp luật và tư pháp của Nam Phi; trao Bản Ghi nhớ cấp Chính phủ về hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước; trao đổi nhằm mở ra cơ hội hợp tác giữa hai Bên trong lĩnh vực này.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
(PLVN) -Sáng 20/9/2023, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Nghị định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Quang cảnh Hội nghị.
(PLVN) -Ngày 20/9/2023, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Tư pháp tổ chức “Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ tư pháp) Nguyễn Quốc Hoàn chủ trì Hội nghị.