Số văn bản sai năm 2018 đã giảm gần 50%

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành về công tác KTVB tại Bộ GTVT
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành về công tác KTVB tại Bộ GTVT
(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa có Báo cáo số 126/BC-BTP gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2018, đồng thời đưa ra nhiều đánh giá tích cực hơn về việc kiểm tra, xử lý văn bản so với năm 2017 trước đó.

Đã xử lý 232/317 văn bản trái pháp luật 

Thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ (bao gồm cả Bộ Tư pháp) và địa phương đã kiểm tra đối với 19.477 văn bản. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ kiểm tra được 7.979 văn bản, các địa phương kiểm tra được 11.498 văn bản.

Qua công tác kiểm tra, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương đã phát hiện 317 văn bản QPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành, giảm gần 50% so với năm 2017 (năm 2017, theo tổng hợp từ báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương, toàn ngành đã phát hiện 1.236 văn bản QPPL trái pháp luật về thẩm quyền ban hành và nội dung.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ số 109/NQ-CP ngày 23/8/2018, một số bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương đã đính chính số liệu nên số văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung trên toàn quốc chỉ còn 731 văn bản). 

Trong đó, bao gồm 17 văn bản QPPL của cơ quan cấp bộ; 59 văn bản QPPL của chính quyền địa phương cấp tỉnh; 241 văn bản của QPPL của chính quyền địa phương cấp huyện và cấp xã); 160 văn bản không phải là văn bản QPPL nhưng có chứa QPPL. Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương còn phát hiện 1.641 văn bản QPPL sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (535 văn bản QPPL của các bộ, 1.106 văn bản QPPL của địa phương).

Đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương đã xử lý được 232/317 văn bản QPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành (đạt 73% tổng số văn bản QPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền đã được phát hiện), còn 85 văn bản QPPL đang được xử lý.

Riêng Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) đã tiến hành kiểm tra 5.557 văn bản; phát hiện và đã kết luận kiểm tra đối với 84 văn bản sai về nội dung, thẩm quyền ban hành (27 văn bản cấp bộ và 57 văn bản của HÐND và UBND cấp tỉnh). Trong số văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền do Bộ Tư pháp phát hiện trong năm 2018, tính đến nay, đã có 65/84 văn bản đã được xử lý (đạt 76,1%, tăng 29,1% so với tỷ lệ xử lý văn bản năm 2017).

Trong đó, có 44 văn bản QPPL; còn 19 văn bản đang trong quá trình xử lý (trong đó có 14 văn bản QPPL). Ngoài ra, trên cơ sở theo dõi, đôn đốc của Cục Kiểm tra văn bản, có 77 văn bản của các cơ quan cấp bộ và địa phương được Cục kết luận, kiến nghị xử lý trước năm 2018 đã được xử lý trong năm 2018.

Tự kiểm tra kịp thời VBQPPL ngay sau khi ban hành

Bộ Tư pháp nhận thấy nhiều cơ quan đã quan tâm tự kiểm tra, rà soát văn bản do mình ban hành và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan với bộ phận pháp chế để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai sót ngay từ khâu xây dựng văn bản.

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật kết hợp với việc rà soát văn bản QPPL đã từng bước nâng cao chất lượng xây dựng văn bản QPPL, góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, tạo môi trường và hành lang pháp lý cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Về phía Bộ Tư pháp, cùng với việc tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, Bộ đã tập trung nguồn lực để thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm công tác kiểm tra văn bản, bám sát thực tiễn ban hành văn bản QPPL của các cơ quan cấp bộ, địa phương; đảm bảo được sự chủ động của Bộ trong phản ứng chính sách pháp luật, phát hiện, xử lý các văn bản trái pháp luật, không phù hợp với thực tiễn, nhất là các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Công tác theo dõi, xử lý những văn bản trái pháp luật mà Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) phát hiện, kết luận được thực hiện sát sao, quyết liệt, đạt hiệu quả xử lý cao hơn so với năm 2017, hạn chế được tác động tiêu cực đến xã hội, nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong xây dựng, thực thi pháp luật... 

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng, việc phát hiện một số văn bản trái pháp luật còn chưa kịp thời hoặc xử lý không đúng hình thức theo quy định. Việc xác định hậu quả do văn bản trái pháp luật gây ra còn gặp nhiều khó khăn. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật nhìn chung mới chỉ dừng ở mức phê bình, nhắc nhở công chức khi thi hành công vụ. 

Vì vậy, năm 2019, Bộ Tư pháp xác định các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương cần tập trung: Tự kiểm tra kịp thời các văn bản QPPL ngay sau khi ban hành, xử lý nhanh, triệt để, đúng quy định đối với các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện thuộc thẩm quyền và thông tin kết quả xử lý về Bộ Tư pháp; Thực hiện nghiêm túc việc xem xét, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với công chức, đơn vị có liên quan trong việc ban hành văn bản trái pháp luật theo quy định; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông để nâng cao hiệu quả thông tin về công tác kiểm tra, xử lý văn bản, giúp dư luận xã hội hiểu biết đúng đắn, đầy đủ về công tác này...

Bộ Tư pháp cũng kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Đọc thêm

Lai Châu: Tuyên truyền phổ biến 2 luật quan trọng.

Lai Châu: Tuyên truyền phổ biến 2 luật quan trọng.
(PLVN) -  Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023, vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật phòng chống Ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế: Chú trọng chăm lo đời sống của công đoàn viên

Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế: Chú trọng chăm lo đời sống của công đoàn viên
(PLVN) -Chiều 17/3, Hội nghị Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế nhiệm kỳ 2023-2025 đã diễn ra với sự tham dự Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Phan Thị Hồng Hà, đại diện một số đơn vị thuộc bộ cùng đầy đủ các thành viên trong Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội
(PLVN) -Sáng 17/3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và sơ kết hơn 01 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” (Đề án 1371) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 136 điểm cầu.

Xây dựng thể chế vượt trội cho sự phát triển của Thủ đô

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Ngày 15/3, Đài PTTH Hà Nội tổ chức tọa đàm “Luật Thủ đô (sửa đổi): Xây dựng thể chế vượt trội cho sự phát triển của Thủ đô” nhằm ghi nhận góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân đối với dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), từ đó góp phần xây dựng các cơ chế có tính đặc thù, vượt trội, khả thi, tạo điều kiện cho Thủ đô phát triển xứng tầm.

Sàn giao dịch bất động sản không thể ‘làm thay’ công chứng

Hiệu trưởng Trường Đại học Chu Văn An Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội thảo.
(PLVN) - GS.TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh điều này tại Hội thảo “Vai trò công chứng trong bảo đảm an toàn pháp lý giao dịch bất động sản - Nhìn từ góc độ dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)”.

Tập huấn kiến thức pháp luật quyền dân sự chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Cà Mau

Tập huấn kiến thức pháp luật quyền dân sự chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Cà Mau
(PLVN) -  Sở Tư pháp Cà Mau vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện Trần Văn Thời, UBND xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời) và Ban Quản trị Chùa Tam Hiệp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam điều hành Hội thảo.
(PLVN) -  Ngày 14/3, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội thảo do ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch; ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch và bà Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nhà nước và pháp luật điều hành.

Trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam

Trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam
(PLVN) - Sáng 13/03, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam; trao Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Hồng Thúy, Trưởng ban Ban Thời sự-Chính trị, Báo Pháp luật Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam.

Tuổi trẻ Bộ Tư pháp báo công dâng Bác

Tuổi trẻ Bộ Tư pháp báo công dâng Bác
(PLVN) - Sáng ngày 11/3, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho gần 100 đoàn viên thanh niên. Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên BCH Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp thay mặt cho tuổi trẻ Bộ Tư pháp đã báo cáo trước anh linh của Bác Hồ kính yêu những thành tích mà đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp đạt được trong thời gian qua.

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục THADS TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Thừa uỷ quyền Tổng cục trưởng THADS, lãnh đạo Cục THADS Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng THADS TP Đà Lạt.
(PLVN) - Tại lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự (THADS) Đà Lạt, ông Trần Hữu Thọ- Cục trưởng cục THADS Lâm Đồng kỳ vọng tân Chi cục trưởng THADS Đà Lạt cùng với tập thể cán bộ, công chức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.