Số văn bản sai năm 2018 đã giảm gần 50%

(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa có Báo cáo số 126/BC-BTP gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2018, đồng thời đưa ra nhiều đánh giá tích cực hơn về việc kiểm tra, xử lý văn bản so với năm 2017 trước đó.
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành về công tác KTVB tại Bộ GTVT Thứ trưởng Phan Chí Hiếu dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành về công tác KTVB tại Bộ GTVT

Đã xử lý 232/317 văn bản trái pháp luật 

Thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ (bao gồm cả Bộ Tư pháp) và địa phương đã kiểm tra đối với 19.477 văn bản. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ kiểm tra được 7.979 văn bản, các địa phương kiểm tra được 11.498 văn bản.

Qua công tác kiểm tra, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương đã phát hiện 317 văn bản QPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành, giảm gần 50% so với năm 2017 (năm 2017, theo tổng hợp từ báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương, toàn ngành đã phát hiện 1.236 văn bản QPPL trái pháp luật về thẩm quyền ban hành và nội dung.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ số 109/NQ-CP ngày 23/8/2018, một số bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương đã đính chính số liệu nên số văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung trên toàn quốc chỉ còn 731 văn bản). 

Trong đó, bao gồm 17 văn bản QPPL của cơ quan cấp bộ; 59 văn bản QPPL của chính quyền địa phương cấp tỉnh; 241 văn bản của QPPL của chính quyền địa phương cấp huyện và cấp xã); 160 văn bản không phải là văn bản QPPL nhưng có chứa QPPL. Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương còn phát hiện 1.641 văn bản QPPL sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (535 văn bản QPPL của các bộ, 1.106 văn bản QPPL của địa phương).

Đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương đã xử lý được 232/317 văn bản QPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành (đạt 73% tổng số văn bản QPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền đã được phát hiện), còn 85 văn bản QPPL đang được xử lý.

Riêng Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) đã tiến hành kiểm tra 5.557 văn bản; phát hiện và đã kết luận kiểm tra đối với 84 văn bản sai về nội dung, thẩm quyền ban hành (27 văn bản cấp bộ và 57 văn bản của HÐND và UBND cấp tỉnh). Trong số văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền do Bộ Tư pháp phát hiện trong năm 2018, tính đến nay, đã có 65/84 văn bản đã được xử lý (đạt 76,1%, tăng 29,1% so với tỷ lệ xử lý văn bản năm 2017).

Trong đó, có 44 văn bản QPPL; còn 19 văn bản đang trong quá trình xử lý (trong đó có 14 văn bản QPPL). Ngoài ra, trên cơ sở theo dõi, đôn đốc của Cục Kiểm tra văn bản, có 77 văn bản của các cơ quan cấp bộ và địa phương được Cục kết luận, kiến nghị xử lý trước năm 2018 đã được xử lý trong năm 2018.

Tự kiểm tra kịp thời VBQPPL ngay sau khi ban hành

Bộ Tư pháp nhận thấy nhiều cơ quan đã quan tâm tự kiểm tra, rà soát văn bản do mình ban hành và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan với bộ phận pháp chế để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai sót ngay từ khâu xây dựng văn bản.

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật kết hợp với việc rà soát văn bản QPPL đã từng bước nâng cao chất lượng xây dựng văn bản QPPL, góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, tạo môi trường và hành lang pháp lý cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Về phía Bộ Tư pháp, cùng với việc tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, Bộ đã tập trung nguồn lực để thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm công tác kiểm tra văn bản, bám sát thực tiễn ban hành văn bản QPPL của các cơ quan cấp bộ, địa phương; đảm bảo được sự chủ động của Bộ trong phản ứng chính sách pháp luật, phát hiện, xử lý các văn bản trái pháp luật, không phù hợp với thực tiễn, nhất là các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Công tác theo dõi, xử lý những văn bản trái pháp luật mà Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) phát hiện, kết luận được thực hiện sát sao, quyết liệt, đạt hiệu quả xử lý cao hơn so với năm 2017, hạn chế được tác động tiêu cực đến xã hội, nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong xây dựng, thực thi pháp luật... 

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng, việc phát hiện một số văn bản trái pháp luật còn chưa kịp thời hoặc xử lý không đúng hình thức theo quy định. Việc xác định hậu quả do văn bản trái pháp luật gây ra còn gặp nhiều khó khăn. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật nhìn chung mới chỉ dừng ở mức phê bình, nhắc nhở công chức khi thi hành công vụ. 

Vì vậy, năm 2019, Bộ Tư pháp xác định các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương cần tập trung: Tự kiểm tra kịp thời các văn bản QPPL ngay sau khi ban hành, xử lý nhanh, triệt để, đúng quy định đối với các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện thuộc thẩm quyền và thông tin kết quả xử lý về Bộ Tư pháp; Thực hiện nghiêm túc việc xem xét, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với công chức, đơn vị có liên quan trong việc ban hành văn bản trái pháp luật theo quy định; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông để nâng cao hiệu quả thông tin về công tác kiểm tra, xử lý văn bản, giúp dư luận xã hội hiểu biết đúng đắn, đầy đủ về công tác này...

Bộ Tư pháp cũng kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Thục Quyên
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ thi hành án

Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ thi hành án
(PLVN) -Trong bối cảnh cả nước vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa xây dựng các biện pháp tổ chức thi hành án phù hợp để đảm bảo phát triển kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác THADS của tỉnh Quảng Nam đã có nhiều khởi sắc.

Trung tá Vũ Hoàng Đạt, Cục C06, Bộ Công an: “Siêu vận động viên” trong chiến dịch cấp căn cước công dân

Trung tá Vũ Hoàng Đạt.
(PLVN) - Trong khoảng 1 năm công tác tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư từ tháng 8/2020 đến nay, Trung tá Vũ Hoàng Đạt và đơn vị đã phối hợp đề xuất các cấp có thẩm quyền trình Quốc hội thông qua Luật Cư trú sửa đổi 2020, tham mưu các cấp lãnh đạo xây dựng, ban hành 2 Nghị định và 8 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Cư trú và Luật Căn cước công dân.

Luật sư, Tiến sĩ Lưu Tiến Dũng: Người được vinh danh “Luật sư tranh tụng xuất sắc nhất châu Á” 2020

Ông Dũng được Tạp chí ALB bình chọn là 1 trong 15 LS tranh tụng xuất sắc nhất châu Á năm 2020.
(PLVN) - “Khi người dân, doanh nghiệp gặp những vướng mắc pháp lý phải tìm đến luật sư, nghĩa là họ đang chưa tìm ra lối thoát, hoặc đang mông lung giữa ngã sáu, ngã bảy mà không biết lựa chọn lối nào... Luật sư chính là người giúp họ có lựa chọn đúng đắn nhất, khai mở cho họ một con đường tốt nhất, phù hợp hoặc ít rủi ro nhất”, Luật sư Lưu Tiến Dũng (thành viên Cty Luật TNHH YKVN) chia sẻ.

Thượng tôn pháp luật phải trở thành chuẩn mực ứng xử phổ biến trong xã hội

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tham luận tại hội nghị.

(PLVN) - Phát biểu tham luận tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, diễn ra sáng nay (15/9), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, công tác xây dựng và thi hành pháp luật có vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.

Thừa Thiên Huế: Thi hành xong một số vụ việc phức tạp

Thừa Thiên Huế: Thi hành xong một số vụ việc phức tạp
(PLVN) -Trong tháng 8/2021, Các cơ quan Thi hành án dân sự 2 cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động đề ra các giải pháp đồng bộ và có chất lượng nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Một số vụ việc phức tạp đã được tập trung giải quyết dứt điểm.

Cần bổ sung chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên phù hợp đặc thù công việc

Cần bổ sung chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên phù hợp đặc thù công việc
(PLVN) -Thời gian qua, việc triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên” theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã được các cơ quan THADS đặc biệt quan tâm, coi trọng và chỉ đạo thực hiện nghiêm trong toàn hệ thống. Song, sau gần 20 năm, văn bản này đã dần bộc lộ những tồn tại.

Lồng ghép vấn đề giới trong công tác xây dựng văn bản và phổ biến pháp luật

Lồng ghép vấn đề giới trong công tác xây dựng văn bản và phổ biến pháp luật
(PLVN) -Chiều 14/9, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức trực tuyến Chương trình Tập huấn thử nghiệm “Tài liệu hướng dẫn lồng ghép vấn đề giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho các cơ quan tư pháp địa phương”.

Nhiều địa phương vướng mắc trong khai sinh điện tử

Ảnh minh họa
(PLVN) - Qua theo dõi của Bộ Tư pháp và phản ánh từ các địa phương, việc tiếp nhận số định danh cá nhân cho các dữ liệu khai sinh được cập nhật vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử đã phát sinh một số vướng mắc, khiến nhiều địa phương vẫn phải cấp Giấy khai sinh chưa có số định danh cá nhân.