Nhiều sai phạm tại Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai

(PLO) - Trong các năm từ 2007 đến 2013, tại Công ty xổ số Đồng Nai đã xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý cán bộ, việc quản lý lao động, tiền lương...
Công ty xổ số Đồng Nai nơi xảy ra sự việc. Công ty xổ số Đồng Nai nơi xảy ra sự việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận đối với những sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai (Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai). Hiện Chủ tịch Đồng Nai đã ban hành văn bản kết luận những sai phạm của công ty này và chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài 1: Thất thoát hàng chục tỷ đồng

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013, Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai đã lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiếu vùng do Chính phủ quy định để xây dựng quỹ tiền lương.

Ba năm chi vượt gần 40 tỷ đồng

Cụ thể, năm 2010 và năm 2011, Công ty không đảm bảo các điều kiện về “Mức tăng tiền lương phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch phải cao hơn lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề” quy định tại Điều 5 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14-9-2010 của Bộ Lao động – TBXH. Do đó, không được chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để xác định đơn giá tiền lương. Tuy nhiên, trong năm 2010 và 2011, Công ty đã chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiếu vùng để xây dựng quỹ tiền lương, trình và được Sở Lao động – TBXH và Chi cục Tài chính doanh nghiệp phê duyệt quyết toán, làm chênh lệch tăng tiền lương không đúng quy định là hơn 29 tỉ đồng. Trong đó, năm 2010 chênh lệch tăng tiền lương không đúng quy định 14 tỉ đồng. Năm 2011, chênh lệch tăng tiền lương không đúng quy định là hơn 15 tỉ đồng.

Trong năm 2012, theo quy định tại Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16-9-2011 thì doanh nghiệp phải áp dụng mức lương tối thiểu chung để tính mức lương tối thiểu. Theo quy định Công ty lựa chọn mức lương tối thiểu là hơn 2,8 triệu đồng. Tuy nhiên, công ty đã lựa chọn mức lương tối thiểu là 4,6 triệu đồng để xác định quỹ tiền lương, trình và được Sở Lao động – TBXH và Chi cục Tài chính doanh nhiệp phê duyệt quyết toán, làm phát sinh chênh lệch tăng tiền lương không đúng quy định là hơn 10 tỉ đồng.

Như vậy, tổng tiền lương chênh lệch tăng không đúng quy định trong ba năm: 2010, 2011, 2012 là gần 40 tỉ đồng.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Điểm e, Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14-9-2014 của Bộ Lao động – TBXH, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 28/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9-9-2013 của Bộ Lao động – TBXH và Điểm A, Khoản 5, Điều 9 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9-9-2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định trường hợp đã chi vượt quỹ tiền lương thực hiện được hưởng thì công ty phải hoàn trả phần tiền lương đã chi vượt từ quỹ tiền lương thực hiện của năm sau liền kề.

 Không thể thu hồi tiền và chỉ bị kiểm điểm

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai để xảy ra thiếu sót, sai phạm trên trách nhiệm thuộc về Tống giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành chính & Tổ chức, các thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên Công ty.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước thì Sở Lao động _ TBXH và Sở Tài chính trong quá trình duyệt đơn giá tiền lương không căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14-9-2010 và Thông tư số 23/2011/TT-BLDDTBXH 16/9/2011 của Bộ Lao động – TBXH để xét quyệt quỹ tiền lương mà đồng ý với đề nghị cũa Công ty làm phát sinh chênh lệch tăng tiền lương không đúng quy định trong ba năm 2010, 2011 và 2012.

Đối với số tiền gần 40 tỉ đồng tiền lương chênh lệch tăng không đúng quy định trong 3 năm 2010, năm 2011 và năm 2012, theo quy định thì Công ty phải thực hiện giảm chi tiền lương của người lao động và viên chức quản lý trong các năm sau. Tuy nhiên, ngành xổ số không được khuyến khích, không được mở rộng, thị trường tiêu thụ không ổn đỉnh, doanh thu phát hành bị khống chế… nên hàng năm Công ty xây dựng doanh thu và lợi nhuận kế hoạch thấp hơn doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề, không đảm bảo điều kiện “ Mức tăng (theo tỷ lệ %) tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng (theo tỷ lệ %) năng suất lao động bình quân; phải có lợi nhuận và lợi nhuận kế hoạch không thấp hơn lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề “. Nhưng Công ty luôn cố gắn thực hiện đạt, vượt doanh thu và lợi nhuận thực hiện cao hơn so với năm trước liền kề; hàng năm công ty luôn đạt và vượt chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, đóng góp rất lớn cho ngân sách tỉnh, để phục vụ cho việc đầu tư dây dựng các công trình về giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội quan trọng khác tại địa phương. Mặt khác, việc giảm chi quỹ tiền lương năm 2010, 2011 và 2012 vào các năm sau sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của toàn bộ người lao động, số lượng người lao động có sự biến động qua từng năm và việc chi vượt tiền lương sai quy định không phải lỗi của người lao động nên việc thực hiện giảm chi tiền lương của người lao động rất khó thực hiện, không khả thi, Do đó, không thực hiện việc giảm chi quỹ tiền lương của người lao động và viên chức quản lý năm 2010,2011 và 2012.

Từ những nội dung kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý đó là giao giám đốc Sở Nội vụ Tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các thành viên Hội đồng thành viên, các kiểm soát viên và Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai để xảy ra các thiếu sót, sai phạm nêu trên. Tổ chức kiểm điểm đối với lãnh đạo Sở Lao động – TBXH và lãnh đão Sở Tài chính để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong quá trình thẩm định, quyết toán tiền lương cho Công ty TNHH MTV Xố số kiến thiết và DVTH Đồng Nai nêu trên. Hướng dẫn các đơn vị tố chức kiểm điểm nghiêm túc các tập thế và cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, sai phạm về hành chính và kinh tế nêu trên.

Giao Giám đốc Sở Lao động – TBXH và Giám đốc Sở Tài chính: Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các cá nhân trong việc tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Sở để xảy ra sai phạm trong việc xét duyệt tiền lương cho Công ty TNHH MTV Xố số kiến thiết và DVTH Đồng Nai.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Huỳnh Thanh Bình, Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai cho biết thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các cá nhân trong việc tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Sở để xảy ra sai phạm trong việc xét duyệt tiền lương cho Công ty xổ số Đồng Nai. Đồng thời Sở cũng đã gửi báo cáo về việc thực hiện chỉ đạo trên cho UBND tỉnh, tuy nhiên mới đây UBND tỉnh Đồng Nai trả lại báo cáo và yêu cầu làm lại. “Hiện Sở Tài chính Đồng Nai đang chỉnh sửa lại báo cáo theo yêu cầu của tỉnh. Đến khi nào báo cáo việc kiểm điểm được tỉnh phê duyệt chính thức thì sẽ cung cấp cụ thể cho báo chí”, ông Bình nói.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết vụ việc xảy ra đã lâu nhưng lãnh đạo của Sở và những cán bộ liên quan trực tiếp đến sự việc hoặc là đã nghỉ hưu hoặc là đã chuyển công tác nên việc xử lý trách nhiệm gặp khó khăn. Hiện Sở đang chờ chỉ đạo của tỉnh. Cũng theo vị lãnh đạo này thì Cục cảnh sát kinh tế đang đề nghị cung cấp hồ sơ vụ việc và Sở đã cung cấp.

Còn ông Nguyễn Văn Thuộc, Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai cho biết hiện đang hoàn thành văn bản báo cáo xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân liên quan đến sai phạm ở Công ty xổ số Đồng Nai để gửi trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt. “Hiện Sở Nội vụ Đồng Nai đang chỉnh sửa và hoàn thiện thêm một số chi tiết của văn bản và sẽ gửi UBND tỉnh trong thời gian sắp tới. Khi nào có kết quả xử lý chính thực sẽ thông tin cho báo chí”, ông Thuộc nói.

Đâu là khuất tất đằng sau câu chuyện này, Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin. 

Nhóm PVĐT
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Doanh nghiệp Cà Mau kích hoạt phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”

Doanh nghiệp Cà Mau kích hoạt phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”
(PLVN) - Sáng nay - 29/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Hiệp hội và UBND cấp huyện ở Cà Mau về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong sản xuất, thi công công trình và việc hạn chế đi lại trên địa bàn tỉnh.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 của cả nước chỉ tăng 1,8%

Hình minh họa.
(PLVN) - Dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 với biến chủng mới diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất công nghiệp trong tháng 7 và 7 tháng năm nay. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7/2021 chỉ tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Xử lý nợ xấu bước đầu đạt kết quả khả quan

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Tại dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa trình để lấy ý kiến nhân dân, cho biết, tổng số nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 được xử lý từ 15/8/2017 đến 31/5/2021 đạt trung bình khoảng 6,06 nghìn tỷ đồng/tháng.

Dự án nhiều thử thách với EVNNPT

Ảnh chụp từ vệ tinh các vị trí của đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân.
(PLVN) -  Đường dây 500kV 2 mạch với chiều dài 156,78km phải được thi công hoàn thành trong vòng 18 tháng. Đây là thử thách lớn đối với chủ đầu tư dự án - Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

PMU Xây dựng điện miền Bắc trên bàn đồ đầu tư của EVNNPC

Giám đốc PMU Xây dựng điện miền Bắc Trần Huy Hoàng (giữa) tặng thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.
(PLVN) - Tháng 7 năm ngoái, Ban Quản lý dự án (PMU) Xây dựng điện miền Bắc được ra mắt với một “bộ khung” được đánh giá là trẻ trung, năng động. Sau một năm triển khai nhiều dự án, Ban này đã góp phần cho công tác đầu tư của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Hàng ngàn người lao động được hỗ trợ lương ổn định cuộc sống

Hàng ngàn người lao động được hỗ trợ lương ổn định cuộc sống
(PLVN) -  Chỉ 14 ngày sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 đã đi vào cuộc sống với những hợp đồng tín dụng để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất, góp phần hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động cùng vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19, duy trì sản xuất, đảm bảo đời sống.

Giảm giá, hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển gặp khó do COVID - 19

Đã có ít nhất 8/12 doanh nghiệp hoa tiêu hàng hải giảm giá dịch vụ với đội tàu hoạt động tuyến nội địa.
(PLVN) -  Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm chia sẻ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam chạy tuyến nội địa, Cục Hàng hải Việt Nam đã yêu cầu các doanh nghiệp hoa tiêu và lai dắt tàu biển giảm giá và được các doanh nghiệp này đồng ý, bắt đầu từ 1/8/2021.

Khơi dậy khát vọng, tạo động lực thoát nghèo

Khơi dậy khát vọng, tạo động lực thoát nghèo
(PLVN) - Thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, diễn ra sáng 27/7, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần đổi mới trong tư duy về chủ trương giảm nghèo; thiết kế các chính sách giảm nghèo đảm bảo khơi dậy được khát vọng và tạo động lực để cho người nghèo mong muốn thoát nghèo.