Nghệ An: Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tệ nạn về ma túy, bạo lực học đường, xâm hại phụ nữ và trẻ em
Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tệ nạn về ma túy, bạo lực học đường, xâm hại phụ nữ và trẻ em
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn giai đoạn 2023-2030.

Theo Kế hoạch, mục tiêu thực hiện là triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật. Góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của người dân.

Đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; Đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, tiếp cận thông tin để đổi mới nội dung, phương thức thực hiện theo hướng Nhà nước thiết lập các điều kiện cần thiết cho người dân chủ động tiếp cận thông tin pháp luật; Đề xuất hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp để tạo cơ sở huy động nguồn lực xã hội…

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân. Trong đó, khảo sát, đánh giá nhu cầu, thực trạng thực hiện, sử dụng pháp luật của người dân, nghiên cứu, xây dựng, triển khai các mô hình, hình thức tiếp cận pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; Cũng cố, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật bằng hình thức phù hợp, lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng; Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của các đối tượng đặc thù như: người dân tộc thiểu số, miền núi, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật, người đang chấp hành hình phạt tù…

Nghệ An: Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân ảnh 1

Sở Tư Pháp Nghệ An tập huấn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ

Đồng thời, nâng cao năng lực, trách nhiệm của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên của mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp…trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luât.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả của Đề án để kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp.

Chủ trì triển khai các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật của người dân và hoạt động cung cấp thông tin pháp luật của các cơ quan, chủ thể có thẩm quyền.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan, xây dựng, ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Đề án này.

Đọc thêm

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng các thông tin pháp lý

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo quy định pháp luật, góp phần hạn chế rủi ro về mặt pháp lý, nhiều địa phương đã sớm ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023.

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận.
(PLVN) - Vừa qua, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa đã trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận.

Lễ bàn giao công tác bổ trợ tư pháp

Lễ bàn giao công tác bổ trợ tư pháp
(PLVN) -Sáng ngày 07/02, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ bàn giao công tác bổ trợ tư pháp giữa nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi.

3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác con nuôi năm 2023

3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác con nuôi năm 2023
(PLVN) - Năm 2023, Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung triển khai bao gồm: nghiên cứu, đề xuất xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện nghiệp vụ công tác xã hội và hỗ trợ giải quyết nuôi con nuôi.

Hiệu quả từ việc triển khai chuyển đổi số của Sở Tư pháp Lào Cai

Hiệu quả từ việc triển khai chuyển đổi số của Sở Tư pháp Lào Cai
(PLVN) -  Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan, đối với Sở Tư pháp Lào Cai chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả công việc đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành, phát triển Chính phủ số, công dân số, xã hội số là tiền đề và cơ sở để thực hiện có hiệu quả năm dữ liệu quốc gia 2023.

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng
(PLVN) -Sáng 03/02, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, công trình, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng.

Đẩy mạnh phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Trợ giúp viên pháp lý tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho người dân (ảnh MH).
(PLVN) - Thời gian qua, công tác phối hợp Trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng đã được Bộ, ngành Tư pháp chú trọng thực hiện, qua đó góp phần bảo đảm tối đa tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL để họ sớm được tiếp cận với dịch vụ TGPL.

Hệ thống Thi hành án dân sự chung sức xây dựng nông thôn mới

Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới luôn được các cơ quan THADS tích cực hưởng ứng (ảnh minh họa).
(PLVN) - Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên cả nước nói chung và của Ngành Tư pháp nói riêng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” trong hệ thống các cơ quan THADS giai đoạn 2023 -2025, Tổng cục THADS đã ban hành kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội

Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội
(PLVN) - Thời gian qua, vai trò của Quân đội đã được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ( PBGDPL ), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.