Diễn đàn “Doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân năm 2022”

(PLM) - Sáng ngày 28/11, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn “Doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân năm 2022”, sự kiện do Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, một số Hiệp hội ngành hàng tổ chức.