Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2024: Ứng biến trong vạn biến

(PLM) - Chiều ngày 6/6, tại Hà Nội, Báo Đầu tư đã phối hợp với Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức thành công Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam lần thứ hai - năm 2024. Với chủ đề “Ứng biến trong vạn biến”, diễn đàn thu hút hơn 300 đại biểu tham dự trực tiếp là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia uy tín, lãnh đạo các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, các doanh nghiệp niêm yết, công ty bất động sản, công chúng đầu tư.