Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh

(PLM) - Khảo sát Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023 cho thấy có sự cải thiện rõ rệt trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cắt giảm chi phí không chính thức và cải cách thủ tục hành chính.