Đề xuất thành lập hội đồng chuyên gia toàn cầu quản lý trí tuệ nhân tạo

(PLM) - Chính phủ các nước trên thế giới đang đối mặt với bài toán khó là làm thế nào để kiểm soát những rủi ro tiềm ẩn của AI đối với xã hội mà không kiềm chế đổi mới, sáng tạo.