Luật Lực lượng dự bị động viên: Đáp ứng nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

(PLVN) - Chiều 26/11, với đa số đại biểu tán thành (92,96% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV). Luật này thay thế Pháp lệnh về LLDBĐV, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng LLDBĐV hùng hậu, có chất lượng cao, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Chiến sĩ Đại đội dự bị động viên Đặc công nước huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi huấn luyện bơi. Ảnh: Thục Hân Chiến sĩ Đại đội dự bị động viên Đặc công nước huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi huấn luyện bơi. Ảnh: Thục Hân

LLDBĐV là một thành phần của quân đội

Luật LLDBĐV quy định về xây dựng, huy động LLDBĐV; chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động LLDBĐV. Trước đó, trong các phiên thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã góp ý vào Dự thảo Luật. 

Theo Luật, LLDBĐV là quân nhân dự bị đã đăng ký, quản lý để bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân (QĐND).Về tên gọi Luật LLDBĐV, một số ý kiến ĐBQH đề nghị cân nhắc sửa thành Luật DBĐV hoặc Luật Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật, vì LLDBĐV là con người, chưa bao gồm về phương tiện kỹ thuật.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Điều 66 Hiến pháp quy định, Nhà nước xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, LLDBĐV hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt cho nhiệm vụ quốc phòng. 

Luật Quốc phòng cũng quy định, QĐND là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng bao gồm lực lượng thường trực và LLDBĐV. Mặt khác, “Trong thực tiễn hơn 20 năm thực hiện Pháp lệnh về LLDBĐV, các đơn vị, địa phương không có vướng mắc gì về tên gọi. Vì vậy, Bộ Quốc phòng đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên tên gọi như dự thảo”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định vị trí, vai trò, chức năng, quyền hạn của LLDBĐV vào Dự thảo Luật. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, LLDBĐV là một thành phần của quân đội, vị trí, vai trò, chức năng, quyền hạn của lực lượng này thống nhất với vị trí, vai trò, chức năng, quyền hạn của quân đội đã được quy định tại Điều 66 Hiến pháp năm 2013. 

Khoản 2 Điều 25 Luật Quốc phòng quy định, QĐND có nhiệm vụ, chức năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công tác vận động quần chúng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lao động sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội, tham gia phòng thủ dân sự, cùng toàn dân xây dựng đất nước, thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Vì vậy, Bộ Quốc phòng đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên như dự thảo.

Về quy định thăng quân hàm, bổ nhiệm chức vụ đối với sĩ quan dự bị, Điều 41 Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam quy định thời hạn xét thăng quân hàm sĩ quan dự bị dài hơn hai năm so với sĩ quan tại ngũ ở mỗi cấp bậc quân hàm. Ví dụ từ Thượng úy lên Đại úy, sĩ quan tại ngũ là 3 năm, sĩ quan dự bị là 5 năm.

Bộ Quốc phòng chỉ tổ chức đơn vị DBĐV đến cấp trung đoàn, trong đó Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn là sĩ quan tại ngũ có cấp bậc quân hàm cao nhất: Thượng tá. Sĩ quan dự bị xác định xếp đến Phó Trung đoàn trưởng, quân hàm cao nhất là Trung tá. Vì vậy, Dự thảo Luật LLDBĐV quy định thống nhất với Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Đối với chế độ chính sách trong thực hiện Luật, quân nhân dự bị được biên chế về các đơn vị DBĐV, được xây dựng huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu từ thời bình để bổ sung cho quân đội khi cần thiết.

Việc quy định chế độ, chính sách cho xây dựng, huy động LLDBĐV tương xứng, phù hợp với tính chất hoạt động của lực lượng này, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chế độ chính sách cụ thể cho LLDBĐV Chính phủ sẽ quy định chi tiết.

Trách nhiệm của các đơn vị có quân nhân dự bị 

Nhiều ý kiến ĐBQH quan tâm đến quy định về tỷ lệ duy trì đủ quân số, số lượng dự phòng từ 10% đến 15% của đơn vị DBĐV (Điều 15) vì quân nhân dự bị cơ bản là lực lượng lao động chính trong gia đình, làm việc xa nhà hoặc những lý do đặc biệt khác nên không đủ số lượng khi thực hiện huy động.

Thực tiễn trong những năm qua cho thấy, việc huy động số lượng dự phòng đối với các đơn vị DBĐV giúp kịp thời sắp xếp, huy động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.

Độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị DBĐV trong thời bình (Điều 17) cũng là nội dung được các đại biểu quan tâm, thảo luận. Các vấn đề này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tại Báo cáo số 462/BC-UBTVQH14 ngày 19/10/2019 nên Dự thảo Luật không bị chỉnh sửa.

Để khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn, động viên quân nhân dự bị yên tâm đi làm nhiệm vụ, theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt, Điều 40 Dự thảo Luật đã được chỉnh lý cụ thể như sau: “Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức: Cơ quan, tổ chức có quân nhân dự bị làm việc, học tập phối hợp với địa phương bố trí thời gian cho quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ khi chưa đến mức phải tổng động viên, động viên cục bộ; tiếp nhận, bố trí công việc cho quân nhân dự bị khi kết thúc huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện xong nhiệm vụ. 

Đại biểu Hồ Văn Thái (Kiên Giang) góp ý, đây là điểm mới, hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra. Vì hiện nay, pháp luật chưa có quy định hoặc ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp nơi có quân nhân dự bị làm việc, trong đó có các công ty, doanh nghiệp trong nước và công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Trong thời gian qua, nhiều công ty, doanh nghiệp đã tạo điều kiện, song cũng có công ty, doanh nghiệp chưa tạo điều kiện cho quân nhân dự bị thực hiện nghĩa vụ khi có lệnh, do đó dẫn đến việc huy động quân nhân dự bị trong các đơn vị này để tập trung diễn tập, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu rất khó khăn...

Lam Hạnh
Cùng chuyên mục
Bảo đảm quyền con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển . (Ảnh minh họa)

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư: Bảo đảm thực thi quyền con người

(PLVN) - Việt Nam đang xây dựng các nền tảng cơ bản, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội và mục tiêu cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa xã hội hiểu một cách đơn giản theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là nước được hoàn toàn độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành; đó chính là mục tiêu theo cách diễn đạt dễ hiểu của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.

Đọc thêm

Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới

Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới
(PLVN) - Là chủ đề Hội thảo khoa học cấp quốc gia được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức sáng 16/6 theo hình thức trực tuyến với 40 điểm cầu trên cả nước. 

Chặng đường 'thay da đổi thịt' của Hải Phòng

 Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ động viên, ghi nhận nhân dân xã Thụy Hương, Kiến Thụy hiến đất làm đường nông thôn mới.
(PLVN) - Xuất phát sau so với các tỉnh, thành trên cả nước nhưng hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay bức tranh nông thôn tại Hải Phòng đã thay đổi cả về chất và về lượng. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào lớn, nông thôn Hải Phòng thực sự “thay da, đổi thịt”.

Tích cực chuẩn bị nội dung tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc.
(PLVN) - Sáng 15/6, phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hết sức trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp; trong đó xem xét, cho ý kiến 6 nội dung và thông qua 1 Nghị quyết về công tác nhân sự.

Chỉ thị của Ban Bí thư về thu hồi tài sản tham nhũng (Bài 3): Cần đánh giá toàn diện hệ thống pháp luật hiện hành về thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội

 Cơ chế thu hồi tài sản không qua xét xử sẽ có nhiều điểm mới. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -Cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội liên quan đến nhiều thiết chế khác như đăng ký tài sản, giao dịch; kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập; hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt... Chính vì thế, để hình thành cơ chế này đòi hỏi phải rà soát, đánh giá một cách toàn diện, tổng thể hệ thống pháp luật hiện hành.

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19
(PLVN) - Thực hiện kết quả của các cuộc điện đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Đại sứ Nhật Bản đã chuyển thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc Chính phủ Nhật Bản quyết định hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine để phòng chống COVID-19.

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác thu hồi tài sản tham nhũng: BÀI 2: Lời cảnh tỉnh làm mất động cơ phạm tội

Thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian qua đã có chuyển biến tích cực. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -Việc Ban Bí thư lần đầu tiên ban hành Chỉ thị chuyên về công tác thu hồi tài sản tham nhũng, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng quyền hơn nữa cho thanh tra viên, theo TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ), đây là điều rất mới, như lời cảnh tỉnh làm mất động cơ phạm tội.

Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19 đã nhận được 4.851 tỉ đồng

Hình minh họa.
(PLVN) - Theo báo cáo của Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19, tính đến 17 giờ 00 ngày 13/6/2021 Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID -19 đã nhận được tổng số tiền ủng hộ là 4.851 tỉ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) từ 291.818 tổ chức, cá nhân ủng hộ.