Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổng kết công tác thi đua

Lãnh đạo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Sơn La tặng hoa các đại biểu.
Lãnh đạo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Sơn La tặng hoa các đại biểu.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 28/11, tại tỉnh Sơn La, Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Khánh Ngọc; ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự (THADS) 7 tỉnh khu vực miền núi biên giới phía Bắc.

Khu vực thi đua Khối các quan tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm 14 đơn vị thành viên (7 Sở Tư pháp, 7 Cục THADS). Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND các tỉnh, phong trào thi đua của các đơn vị trong Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, kịp thời, đi vào chiều sâu với mục tiêu, giải pháp trọng tâm, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương giao. Các phong trào thi đua được triển khai trong năm đã có tác động tích cực đến chất lượng, kết quả công tác tư pháp, THADS trong khu vực.

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổng kết công tác thi đua ảnh 1

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023.

Trong năm, các đơn vị trong khu vực đã ban hành trên 130 văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều phong trào thi đua đã được các cơ quan tư pháp, THADS trong khu vực hưởng ứng, tích cực tham gia và gặt hái nhiều kết quả. Các cơ quan tư pháp địa phương đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã; kiện toàn đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Các cơ quan tư pháp trong cụm đã tổ chức 27.430 hội nghị, cuộc tuyên truyền pháp luật, cho hơn 1,8 triệu lượt người; cấp phát 410.870 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật; các tổ hòa giải viên tiếp nhận và hòa giải thành công 2.754/3.247 đạt tỷ lệ 85%....

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổng kết công tác thi đua ảnh 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cùng với đó, công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm bồi thường Nhà nước; trợ giúp pháp lý được triển khai đồng bộ và thu nhiều kết quả. Trong năm đã thực hiện thụ lý trên 27.00 vụ, việc, có 24.196 vụ việc có điều kiện thi hành và đã giải quyết xong 21.698 vụ, việc (đạt 89,68%), nhiều Cục THADS hoàn thành sớm và vượt các chỉ tiêu được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong năm vừa qua, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm làm tốt công tác thi đua, khen thưởng của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc đã tạo được sự chia sẻ, thấu hiểu và đoàn kết hỗ trợ nhau, góp phần động viên, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay của các đơn vị, địa phương. Kết quả đó đã được thể hiện qua báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của khu vực. Có thể nói, các Sở Tư pháp, Cục THADS trong khu vực thi đua đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đóng góp vào thành công chung của 7 tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị cũng như là đóng góp hiệu quả vào kết quả công tác tư pháp chung của cả nước.

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổng kết công tác thi đua ảnh 3

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị, thời gian tới thủ trưởng các đơn vị trong khu vực tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục nâng cao nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong động viên, huy động nguồn lực, tạo khí thế làm việc hiệu quả, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thực chất, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ công tác.

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổng kết công tác thi đua ảnh 4

Các đại biểu bỏ phiếu suy tôn tặng Danh hiệu Cờ thi đua Bộ Tư pháp.

Cùng với đó, các phong trào thi đua phải được triển khai tới tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, những lãnh đạo, nhất là thủ trưởng đơn vị phải tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua; ngoài các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và các tỉnh phát động, khu vực chúng ta và các Sở Tư pháp, Cục THADS cũng nên phát động phong trào thi đua của mình trên cơ sở lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ công tác, nhất là các nhiệm vụ còn có nhiều khó khăn, thách thức.

Thứ trưởng tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh trong khu vực, với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2023, công tác tư pháp, THADS của các tỉnh trong Khu vực các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như chương trình công tác của ngành Tư pháp.

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổng kết công tác thi đua ảnh 5

Ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tại Hội nghị, Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc nhất trí bỏ phiếu suy tôn tập thể được tặng Danh hiệu Cờ thi đua Bộ Tư pháp; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai. Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023; trao Cờ đăng cai Cụm trưởng Khu vực khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2023 cho Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

Tin cùng chuyên mục

Các cơ quan THADS Hải Phòng giao ban công tác THADS Quý I năm 2023 và ký kết giao ước thi đua.

Nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác thi hành án dân sự

(PLVN) - Quý I năm 2023, các cơ quan THADS địa phương đã quyết liệt triển khai, chỉ đạo các đơn vị tập trung, tăng cường công tác tổ chức thi hành án, đồng thời xây dựng các giải pháp chung, chỉ đạo các đơn vị căn cứ theo tình hình cụ thể của từng địa phương triển khai các giải pháp cụ thể để mang lại hiệu quả cao nhất.

Đọc thêm

Sở Tư pháp tỉnh Long An: Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Tư pháp trong năm 2023

Sở Tư pháp tỉnh Long An: Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Tư pháp trong năm 2023
(PLVN) - Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023 . Chủ trì hội nghị có bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An. Tham dự hội nghị có các Phó Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Kiến Tường và TP Tân An.

Trợ giúp pháp lý chung sức vì người nghèo năm 2023

Trung tâm TGPL tỉnh Quảng Nam trao tặng 12 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
(PLVN) - Trung tâm trợ giúp pháp lý (Trung tâm TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh tổ chức “Chung tay xây dựng nông thôn mới, chung sức vì nghèo, năm 2023”. Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của Đoàn luật sư tỉnh Quảng Nam, Cty TNHH xe Ba gác Đình Tâm thành phố Tam Kỳ.

Dấu ấn của Bộ, ngành Tư pháp trong quan hệ hợp tác quốc tế

Dấu ấn của Bộ, ngành Tư pháp trong quan hệ hợp tác quốc tế
(PLVN) - Trong năm vừa qua, hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ, ngành Tư pháp đã được thực hiện trên cả ba bình diện toàn cầu, khu vực và song phương, nhất là với các đối tác truyền thống, láng giềng được thực hiện hiệu quả, có nhiều điểm nhấn quan trọng. Trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, với việc ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các chuyến thăm cấp cao đã tiếp tục thúc đẩy các quan hệ đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định và hiệu quả.

Bảo đảm giúp người dân tiếp cận hoạt động trợ giúp pháp lý kịp thời, hiệu quả

Thứ trưởng Mai Lương Khôi và Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến, đại diện 2 cơ quan ký kết Chương trình phối hợp về người thực hiện TGPL trực tại Toà án.
(PLVN) - Thời gian qua, việc xác định là dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu đã khẳng định vai trò của hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) trong việc đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội , công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Bộ, ngành Tư pháp: Lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Bộ, ngành Tư pháp: Lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo
(PLVN) -Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long kết thúc những ngày cuối cùng của năm 2022 bằng chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam. Trong bộn bề công việc, người đứng đầu ngành Tư pháp vẫn luôn dành thời gian cho cơ sở, hướng về cơ sở như chủ trương bao năm qua Bộ, ngành Tư pháp vẫn làm để góp phần cùng cả nước phục hồi và phát triển kinh tế.

Kịp thời phố biển các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Kịp thời phố biển các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua
(PLVN) -Mới đây, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương đã ban hành Công văn số 152/HĐPH về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023.

Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng thông qua thi hành án

Chấp hành viên trao đổi nghiệp vụ.
(PLVN) - Trong thời gian qua, nhờ thể chế hóa công tác xử lý nợ xấu thông qua việc xây dựng và ban hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD), các khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý nợ xấu đã từng bước được khắc phục, nhờ đó các TCTD xử lý nợ xấu hiệu quả hơn.

Cục THADS tỉnh Lào Cai tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Cục THADS tỉnh Lào Cai tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
(PLVN) - Với tinh thần tương thân, tương ái, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão năm 2023, vừa qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Lào Cai (Viettin bank) tổ chức thăm hỏi, tặng quà 30 suất quà tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn và xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý ở Kiên Giang

Công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý ở Kiên Giang
(PLVN) - Với nhiều biện pháp đồng bộ, công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2022 ở Kiên Giang đã bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý cho 157 người ở vùng dân tộc thiểu số thuộc diện được TGPL, trong đó tư vấn 12 vụ việc, tham gia tố tụng bào chữa/bảo vệ 144 vụ và đại diện ngoài tố tụng 1 vụ.

Trường Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo luật

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trường Đại học Luật chúc mừng 43 năm Ngày truyền thống Trường.

(PLVN) -Là một trong những cơ sở đào tạo luật lớn nhất Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội hiện đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, trung tâm nghiên cứu và truyền bá pháp lý hàng đầu trong các cơ sở đào tạo pháp luật của Việt Nam, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật của cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.