Kế hoạch tiết giảm phụ tải điện ngày 11-6

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thông báo kế hoạch tiết giảm phụ tải điện ngày 11-6-2010.

NGÀY 11-6-2010 

HỒNG BÀNG
 
Từ 7h đến 18h trạm dân dụng: Quán Toan 10, Quán Toan 5, Quán Toan 2 ADB, Quán Toan 3, Trần Quang Khải 1, Trần Quang Khải 3, Thăng Long 2, Kỳ Đồng 1, Kỳ Đồng 2, Kỳ Đồng 3, Uỷ Ban 2, Bách Hoá,  Thất Khê, Phan Bội Châu 4, Doanh Trại,  Nhà Hát, Hồng Bàng, Bắc Ninh, Cao Thắng 1, Cao Thắng 2, Cao Thắng 3, Hạ Lý 10, Cao Thắng 4, An Lạc 3, Cái Tắt 2, Cái Tắt 4, Trại Chuối 3, Trại Chuối 2, Hoà Bình 1, Hoà Bình 2.  
Từ 6h ngày 11 đến 6h ngày 12-6-2010 trạm chuyên dùng: CN Ngân hàng ĐT&PT TP (BB), Cty nạo vét&XD đường thuỷ 1, Cty vận tải thuỷ số 3 (22 CCLan), Cty CP TM & XNK Ánh Dương, Cty LDHH Hải Thành, Cty CPSXKD& C cấp hàng MT, DN tư nhân Hải Đăng, Cty CP XNK Thành Nam, Cty TNHH Việt Thắng, Cty TNHH TMại Ngôi Sao, Cty TNHH thiết bị Hồng An, BQL các dự án cầu Hải Phòng, Cty vận tải thuỷ số 3
( Cao Thắng), Cty CP LILAMA 69-2, Cty CP Xuân Hoà, CNCT CP BH  PETROLIMEX, CN Ngân hàng ĐT&PT, Cty CP TMại Nam Mỹ, Cty TNHH TM Tân Tiến,  Cty TNHH Tất Đạt, Cty CP bao bì xi măng, Cty CP Thiên Chiều, Cty TNHH ống thép 190.   

NGÔ QUYỀN
 
Từ 7h đến 18h trạm dân dụng: Gia viên- 630, Lê Lợi 2- 630. Lê Lợi 4- 315. Lê lợi 5- 315. Lê lợi 6- 560. Lê Lợi 1- 2x560, TT Thủy tinh 1- 630, Thái Phiên 1- 560. Thái Phiên 7- 180. Thái Phiên 463- 400. Thái Phiên 5- 100. Đ23- 250. TT Thuỷ tinh 2- 250.  Đà Nẵng 2- 400, Lạc Viên 1- 250. Lạc Viên 2- 250. Lạc Viên 3- 250. Lạc Viên 4- 400, Máy Tơ dân dụng- 250. Doanh trại-400, Vạn Mỹ 1- 2x400. Vạn Mỹ 6- 250. Vạn Mỹ 3B- 400, Bia Vĩnh Hoà- 250, Phương Lưu 1- 400, Phương lưu 2- 250, Vạn Mỹ 3A- 630+400, Hồ Cấm-250. Hơi hàn- 560, Bình Hải 1- 2x560, ĐQ Bình 10- 250. ĐQ Bình 2- 630, Đổng Quốc Bình 5- 250, Đổng Quốc Bình 6- 250, Đổng Quốc Bình 7- 250, ĐQ Bình 1- 630, An Đà 2- 630. An Đà nông nghiệp- 630 
Từ 7h đến 18h trạm chuyên dùng: CTY thuỷ tinh SANMIGUEL, TCTy T.Sản VN-CN SEASAFICO HP, CTCP KDXNK TSHP-XCBĐLTS, CN CTy CBTS XK-HP NM CBTS F42,  Thư viện thành phố, Chi cục Đo lường chất lượng, TT tìm kiếm cứu nạn hàng hải 1,  Tr.Cao Đẳng  Hằng hải 1, Cty hoa tiêu KV2, Cty xổ số kiến thiết, Sở tài chính (TBA Xổ số)
Từ 7h  ngày 11 đến 07h ngày 12- 6- 2010: CTy CP CN-T Mại S.T.C (tổng 3TBA), CTy CP Nhựa Và Cơ Khí HP, CTy CP C.Nghiệp Tàu thuỷ NQ, CTy LD Làng QTế Hướng Dương GS-HP, Cty CP Cảng DV dầu khí Đình Vũ, CN Cty TNHH quốc tế Sao Đỏ, Cty CP in bao bì PACO, Cty CP giao nhận KV ngoại thương HP, Xưởng May 7-5, Cty CP xây dựng số 9, Cty CP nhựa 5 sao, DN TN Bình Giang, Cty bảo đảm an toàn hàng hải 1, Cty CP TM Duy Mai, Cty sửa chữa phương tiện thuỷ- DV, Cty TNHH OST (thép Thành đạt), Cty XD công trình thuỷ, Cty TNHH tài chính Hapaco, Cty CP dịch vụ cảng HP, Cty kinh doanh kim khí HP (32 TKD), HTX Sông Lô, Cty CP Đa sô, Cảng Cá Hạ Long (MBA 320 kVA).

VĨNH BẢO
 
Từ 7h đến 18h trạm dân dụng: Tân Hoà 1, Tân Hoà 2, Đông Thái,  Đống Am, Đông Tạ 1, Đông Tạ 2, Cổ Am 1, Cổ Am 2, Cổ Am 3, Cổ Am 4, Cưu Điện, Mai Sơn, Nhân Mục, Tam Đa 1, Tam Đa 2, Tam Đa 3, Tam Đa 4, Cự Điền, An Bồ 1, An Bồ 2, Xuân Bồ, Giang Biên 1, Giang Biên 2, Giang Biên 3, Thiết Chanh, Vườn Nghè, Vĩnh An 5, Chợ Cầu, Viêm Lang, Liễu Kinh 2, Tẩm Thượng, Văn Hoá, Liễu Kinh 1, Hà Phương 1, Chanh Chử 2, Đông Lôi, Hà Phương 2, Gia Phong, Điềm Niêm,  Tân Hưng 3, Tân Hưng 4, Nam Tạ, Vĩnh Long 1, Vĩnh Long 2, Vĩnh Long 3, Vĩnh Long 4, Trung Lâp 1, Trung Lâp 2, Trung Lâp 3, Cung Chúc.  

THUỶ NGUYÊN
 
Từ 5h đến 18h trạm dân dụng: Phục lễ (1-5); UB Phục Lễ; Phục Hưng; Phả Lễ 1,2,3; Tam Hưng 1,2; Tái định cư Tam Hưng 1,2; Thôn Đoan 1(Ô Chí); Thôn Đoan 2 Tam Hưng, Thôn Nghi Tam Hưng, Dương Quan 1+2+3+4+5+6, Minh Đức 1+2+3+4+5+6+7+8+9, Hoa Động 2+3, Trạm 151, Đông Sơn 1+2, Nhân Lý 1+2+3, Thái Lai, Chính Mỹ 1+2+3, Phù Ninh, Ngọc Khê, Con Xà, Vũ Yên, UB Lập Lễ, Trạm xá Lập Lễ, Lập Lễ 4, Cảng Cá Mắt rồng, Đầu Cầu lập Lễ, Thuỷ Sơn 1+2+3, Tân Dương 1+2+3+4+5+6+7, Hoa Động 1, Quyết Thắng, Cây Đề, UB Thiên Hương, Đồng Giá, Trịnh Hưởng 2, Lâm Động 1+2+3, Lôi Động 1+2+3, Hoàng Ph, Thuỷ Sơn 5, Thiên Đông - Đông Sơn, Phương Thành, Mỹ Đồng 3, Phương Mỹ 1+2, Đồng Lý, Quảng Cư, UB Quảng Thanh, Trạm xá Quảng Thanh, Hợp Thành 1+2+3, Cao Kênh.  
Từ 5h đến 18h trạm chuyên dùng: TNHH Việt Đức, Bưu điện Phả Lễ, Cống Đồng Xuân, TNHH Lâm Việt, KSạn Tân Hoa, Bưu điện Tân Hoa, Thu phí cầu bính, Chiếu sáng cầu bính, cơ khí bến bính, XN 46 Hải Quân, Bến phà bính, Vùng 1 Hải Quân, Trung đoàn 238, Tiểu đoàn 74, HKD Lê Đình Minh, CP luyện kim Quảng Đại, Trung tâm GD thường xuyên, TNHH Nam Thuận, CTy KTCT thuỷ lợi, Hương liệu thực phẩm HP, TNHH Hanh Yên, Cty thương mại Điện Nam 1000kVA+100kVA, TNHH Phi Hùng, TNHH Tuấn Mạnh, TNHH Thành Năm, TNHH Hằng Giang, Cơ khí Bắc Sông Cấm,Cống Cao Kênh, Cống Ngọc Khê, TNHH Trung Hạnh, TNHH Phương Nguyên, Hộ KD Đoàn Văn Chiến, CTy Hoàng Sơn Lâm, TNHH Nam Sơn Hà, CTy CPKD DV Lê Lai, CTy CP đúc 19/5, CTy CP Việt Úc, CTy CP Tuyến Ngát, CTy CK Đức Xá.

KIẾN THUỴ
 
Từ 7h đến 18h trạm dân dụng: Phong Cầu,Đức Phong 1,2, Phong Quang, Lạng Côn, Đại Trà 1,2,Kim Sơn1,2, Ngọc Tỉnh,Đa Ngư, Kỳ Sơn, Nhân Trai, Trà Phương, Phương Đôi,Ngũ Đoan 1,2, Tiền Anh, Cao Hoà, Tam Kiệt , Kim Đới 1,2, Đồng Cờ, Xuân Úc 1,2 , Úc Gián, Hoà Liễu 1,2, Việt Tiến 2, Tiền Phong 1,2, Minh Tiến, Quần Mục, Nãi Sơn 1,2, Lê Xá, Đồng Mô, Thấp Linh, Xâm Linh 1,2, Vũ Vị, ĐẮc Lộc, Đông Xá, Đoan Xá1,2, Nam Hải, Phúc Xá, Lộc Xá.  Hồ Sen, Cẩm Xuân, Núi Đối, Thọ Xuân 1+2, Bến Xe,Cầu Đen 
Từ 7h ngày 11 đến 7h ngày 12-6-2010 trạm chuyên dùng: Cổ Tiểu, VT3 Tú Sơn   

KIẾN AN
 
Từ 7h đến 18h trạm dân dụng: Phù Liễn 1+3; Thuỷ Lợi; Khu 4 1A+1B; Cận Sơn; Đẩu Vũ; Đẩu Vũ 1; Đẩu Phượng; Lý Thường Kiệt 1; Đẩu Sơn 1+2+3+4; Kha Lâm; Nam Sơn; Nam Sơn 1+2+3+4+5; Mạ Giẩm; Đầm Triều  
Từ 7h ngày 11 đến 7h ngày 12-6-2010 trạm chuyên dùng: Phúc Tăng; Hoa Phượng; Acquy Hải Phòng; Bắc Hải; Thái Sơn; Trung Hải; Đông Hải; Thống Nhất; Trường Phát; Hải Dung 

TIÊN LÃNG
 
Từ 5h đến 20h trạm dân dụng: Nam Phong, Liên Phong, An Thạch, Thanh rì, Liên Hào 1, Liên Hào 2, Tuần Tiến, Cấp tiến xã, Hào Lai, Phú Xuân, Cầu đầm, Phương Lai, Đông Xuyên Ngoại, Đồng Rừng, Bơm Tử đôi, UBND Xã Đoàn Lập,Tân Lập, Chợ Đầm, Bạch đằng 1+2+3, Lật Dương, Bơm Quang Phục, Chính Lý, Khôi Vỹ, Hoàng Lồ, Đốc Hành, Đốc Hậu, Bình Viên, Cẩm Khê, Tự Tiên, Đông Ninh, Tiên Lãng, Duyên Lão 1+2 6h ngày 11 đến 6h ngày 12-6-2010 trạm chuyên dùng: Hạt quản lý đường bộ huyện   

CÁT HẢI
 
Từ 7h đến 18h30 trạm dân dụng: Cát Hải 1+2+3+4, Lương Năng, Đồng Bài, Bến gót, Phù Long, Ao Cối, Áng Sỏi - K5, Đầm Nước, K3, Bến Bèo, XN Cấp nước Cát Bà (Dân dụng thôn Hải Sơn, thôn Hiền hào).
Từ 7h ngày 11 đến 7h ngày 12-6-2010 trạm chuyên dùng: TT Quốc gia giống Hải Sản miền bắc, Công ty CP khu du lịch đảo Cát Bà, Cty TNHH Nguyên Hoàng, Cty TNHH Tiên Tiến, Cty TNHH Sơn Trường, Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản, HTX-KT/DV Thuỷ sản số 1 Lập Lễ TN, TNHH Hùng Long. 

HẢI AN
 
Từ 7h đến 18h trạm dân dụng: Cát Bi 1 A, Cát Bi 2, Cát Bi 5, Cát Bi 8, Cát Bi 11, Cát Bi 12, Cát Bi 13, Cát Bi 14, Thu Nhập Thấp, Cầu Rào 2, Cầu Rào 2A, Thư Trung, Tràng Cát 1, Tràng Cát 2, Tràng Cát 3, Khu 1, Khu 5, Khu 6, Lương Khê, Thôn 2, Tân Vũ, Trại Bò  
Từ 6h ngày 11 đến 6h ngày 12-6-2010 trạm chuyên dùng: CT TNHH Huy Hoàng + C.ty TNHH Container Minh Thành, CT HH Đông Đô, Công ty Anh Đức, Công ty XL điện Duyên Hải, Công ty đóng tàu Sông Cấm An Dương 

AN DƯƠNG
 
Từ 6h đến 18h trạm dân dụng: TT Nam Sơn 4, Bắc Sơn 1, Bắc Sơn 2, Bắc Sơn 3, Vật Cách 8, Trạm Bạc, Dụ Nghĩa 1, Dụ Nghĩa 2, Cty Đại Bản, Bơm Dụ Nghĩa, Tân Tiến 2, Tân Tiến Ổ Vịt, Xuyên Đông 1, Xuyên Đông 2, Hoàng Lâu 1, Hỗ Đông, Tỉnh Thuỷ, Ngọ Dương 3, Đặng Cương 6, Quốc Tuấn 3, Hồng Tuấn, Hy Kiều, Đào Yêu, Đồng Thái UB, Mai Chử, Vĩnh Khê 1, Tôn Đức Thắng 6, Vĩnh Khê 3, Tôn Đức Thắng 9, An Hồng Uỷ ban, An Hồng 1, An Hồng 2, An Hồng Ngô Yếm, Do Nha( An Phong), Kinh Dao (Đình)   

LÊ CHÂN
 
Từ 6h đến 18h trạm dân dụng: Lâm Tường 2, Cát Dài 2 , Cầu Đất 6, Dư Hàng 1B, Dân Tiến, Hàm Tử 3+4, Hai Bà Trưng1+3,Trương Hán Siêu, An Biên DD 1B, Bạch Đằng, Xi Măng 4A+4B, Lán Bè 3+4+6, Lam Sơn2, An Dương DD4, Tô Hiệu 3, Lạch Tray2, Kiến Thiết DD 1, Chùa Vẻn, Bưu điện 1+2, Cầu Đất 8, Du Lịch , Quán Sỏi, Chùa Chiếu M1+M2, Chợ Hàng 1+2, Đồng Tâm1, Vĩnh Niệm 1+4+5, Thôn 5 VN, Cơ sở Hạ Tầng, Bơm Quán Sỏi, Gỗ 6/1M1+M2,   
Từ 7h ngày 11 đến 7h ngày 12-6-2010 trạm chuyên dùng:  Công ty CP thành viên SAMNEC 1 - Số 04 đg Hồ Sen ,Cty cổ phần thực phẩm Hạ long - đường Thiên Lôi ,Cty TNHH Hoàng Giang - 9 Thiên Lôi, Cty.TNHH C.tạo mắc quần áo An Cương - Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, CTY CPXD& PT Cơ sở Hạ tầng - CUM CN VINH NIEM 

AN LÃO
 
Từ 6h đến 18h trạm dân dụng: Phương chử, Phương chủ đông, Liễu Dinh, Ngọc Chử 2, Ngọc Chữ 1, Chi Lai 1, 2; Sỹ Ly, Khúc Giản 2, Câu Hạ, Câu Đông, Câu Trung, Cát Tiên, Khúc Giản 1, Xuân Đài, B.Đồng Xuân, B.Quốc Tuấn, Du Viên, Kinh Điền, Thương binh, Ly Câu, Bèo Dâu, Quang Trung 3, Quang Khải, Câu Thượng, Phủ Niệm1+2, Bơm Đoàn Dũng, B.Cầu Nguyệt, Tiếp Lập, Minh Khai 1+2, CK Thành Công, B.Đồng đỏ, Kim châm, Mông thượng, Bơm kim lĩnh, Bơm Chiến thắng, Duyên hải, Bơm Tân thắng, Ngói Quân khu 
Từ 7h ngày 11 đến 7h ngày 12-6-2010 trạm chuyên dùng:  Cty CP Hải Bình Phát.  Công ty  TNHH ôtô Hoa Mai,  Cty CP Thép và Vật Tư HP.  

ĐỒ SƠN
 
Từ 7h đến 18h trạm dân dụng: Vạn Hương, Quán Ngọc, Xây Dựng; Cầu Tre, Quán Thau, Hải Sản; Ngọc Hải 3; Đình Đoài; Tập thể 295; Vạn Sơn 2  Từ 7h ngày 11 đến 7h ngày 12-6-2010 trạm chuyên dùng:  Bưu điện Bàng La; Đạt Đức; Công ty Bưu điện Hải Phòng; Đaso; Kho Bạc; TTTH Ngân Hàng 

DƯƠNG KINH
 
Từ 7h đến 18h trạm dân dụng: Phương Lung 1+2; Kim Đỉnh; Tĩnh Hải; Đông Lãm; Quảng luận; Phúc hải; Anh Dũng 4-1; Anh Dũng 4-2; Anh Dũng 3-2; Anh Dũng 3-1; Sao đỏ; Giới thiệu sản phẩm; Mê Linh; Nam sông Lạch Tray 1; Đo đạc vẽ hải đồ; Tái định cư; Hải Thành 3; Trường Sơn 1+2; Đại Thắng 1; Hải Phong (ĐT); Trạm Anh Dũng 1+2; Phú Hải; NT Thành Tô; Ninh Hải; Hải Phong 1+2   
Từ 7h ngày 11 đến 7h ngày 12-6-2010 trạm chuyên dùng: Cty TNHH MTV BĐS VIPCO; Tiểu đoàn Sân bay Kiến An; XNTT Thương binh Quang Minh; Cty TNHH H&H; Cty TNHH Nhật Việt; DNTN Khách sạn Hà Phương; Cty CP thương mại Á Đông; Cty TNHH TM&DL Thanh Long; Cty TNHH Bảo Sơn.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.