Hưởng ứng tác phẩm “một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về chủ nghĩa xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các chuyên gia nhận xét, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp nhân dân nhận thức sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng.
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư.

Làm rõ hơn bản chất, giá trị cốt lõi của CNXH

Đánh giá cao về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong cuốn sách của Tổng Bí thư, Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, thực tế con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam đã chứng minh đây là con đường tất yếu, là quy luật khách quan mà chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra.

Tuy nhiên, con đường đi lên CNXH của chúng ta còn gập ghềnh, khó khăn và còn trong thời kỳ quá độ; trong khi CNXH trên thế giới hiện nay chỉ có một số nước đi theo mà mỗi nước lại có con đường riêng, không nước nào giống nước nào, bởi con đường đó được chọn theo quan điểm của mỗi quốc gia, mỗi Đảng cầm quyền.

Ở Việt Nam, Đảng ta cầm quyền có đủ uy tín, được lòng dân, được dân ủng hộ và Đảng ta đã lãnh đạo thắng lợi mọi cuộc cách mạng tại Việt Nam và sẽ lãnh đạo thắng lợi trong phát triển kinh tế, xây dựng CNXH.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương Lương Anh Tế cũng đánh giá các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lời lẽ dung dị, dễ hiểu, có sức cảm hóa, lan tỏa đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổng Bí thư đã đặt ra nhiều câu hỏi lớn và từng bước lý giải từng câu hỏi đó bằng những lập luận sắc bén, bằng trí tuệ và sự kiên định của người chiến sĩ cộng sản.

Hưởng ứng tác phẩm “một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về chủ nghĩa xã hội ảnh 1

Ông Lương Anh Tế - Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương

Theo đó, Tổng Bí thư đã khẳng định, xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân.

“Có thể thấy, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo, hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; về mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước trong bối cảnh mới; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt, tổ chức thực hiện thành công CNXH ở Việt Nam, tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc”, ông Tế nhấn mạnh.

Đề cao tư tưởng coi trọng văn hóa

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cũng đánh giá rất cao quan điểm văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Theo ông, quan điểm này là đúng hướng, đúng đường, là vấn đề hệ trọng và mới mà Tổng Bí thư đã nêu lên. Bởi văn hóa là “món ăn” tinh thần, là tiền đề, nền tảng để phát triển kinh tế. Thời gian qua, chúng ta ưu tiên phát triển kinh tế nhưng cũng phải quyết tâm, quyết liệt để đưa văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị nhằm đảm bảo nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tập trung phát triển văn hóa trên tất cả lĩnh vực.

Tuy nhiên, ông Hòa nhận thấy, văn hóa của chúng ta vừa qua có sự mai một, như về giáo dục còn nhiều thứ phải bàn, phải sửa từ cấp mầm non đến đại học để ngang tầm với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Hay trong hoạt động lễ hội, chúng ta đã phục hồi gần như hoàn toàn các lễ hội dân gian, nhưng chưa bài trừ triệt để tình trạng mê tín, kể cả trong đội ngũ cán bộ.

Hưởng ứng tác phẩm “một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về chủ nghĩa xã hội ảnh 2Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa

Vấn đề quan trọng là chúng ta phải xem lại cách làm, cách thức thực hiện để nền văn hóa Việt Nam thực sự tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chúng ta bây giờ đã nhìn thấy, nhận thức rõ ràng, rành mạch phải đưa văn hóa phát triển ngang tầm, song hành cùng kinh tế, chính trị nhưng ông Hòa cho rằng, tùy thời điểm sẽ phải có lĩnh vực ưu tiên để chúng ta vừa có đủ điều kiện phát triển kinh tế, vừa củng cố nền văn hóa Việt Nam.

Ông Lương Anh Tế cũng thống nhất với quan điểm coi trọng văn hóa trong quá trình xây dựng đất nước của Tổng Bí thư đã nêu trong cuốn sách. Tổng Bí thư đã khẳng định: Đứng trước những thời cơ và thách thức mới, yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; “văn hoá còn thì dân tộc còn”, văn hóa “thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”, và “soi đường cho quốc dân đi”; phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng”. Có như vậy mới tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra.

Thục Quyên
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đưa quan hệ Việt Nam – Hy Lạp lên tầm cao mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Hai lãnh đạo nhấn mạnh việc hai bên nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam – Hy Lạp lên tầm cao mới, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời hợp tác chặt chẽ, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
(PLVN) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên cần phát huy cao độ truyền thống hợp tác gắn bó, tin cậy; nỗ lực tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Việt Nam - Lào: Tiếp tục vun đắp mối quan hệ "có một không hai"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan.
(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp hiện nay trong tình hình quốc tế và khu vực, hai bên càng thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung.

Thủ tướng mong kiều bào tiếp tục đóng góp nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York. Ảnh: VGP
(PLVN) - Gặp các trí thức, sinh viên Việt kiều tại New York (Mỹ), Thủ tướng Phạm Minh Chính mong bà con luôn tự hào về truyền thống văn hóa – lịch sử, về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được trong thời gian qua, mỗi người là một “đại sứ” tiếp tục đóng góp để nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng Việt Nam trong mắt bạn bè, đối tác quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Phải thấy rõ tác hại khôn lường của chủ nghĩa cá nhân

Các đại biểu thăm gian trưng bày tại Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Thành Đạt
(PLVN) - Yêu cầu trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt ở Bờ Đông Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt ở Bờ Đông Hoa Kỳ
(PLVN) - Sáng 14/5 (theo giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, tại thủ đô Washington, D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và các cơ quan đại diện trực thuộc Đại sứ quán; tiếp đại diện cộng đồng người Việt ở khu Bờ Đông Hoa Kỳ.

Quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, tháng 12/2021.
(PLVN) - Quan hệ Việt Nam - Lào đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử lâu đời, đã cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, cùng xây đắp nên tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, là tài sản chung vô giá của hai nước.

“Rừng vàng, biển bạc của ta, do nhân dân ta làm chủ”

Bác Hồ tại Ngày truyền thống ngành Thủy sản.
(PLVN) - Cách đây 63 năm, ngày 31/3/1959, trong chuyến thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội sau hoà bình lập lại ở miền Bắc tại một số đảo thuộc vùng Đông Bắc Tổ quốc, Bác Hồ đã về thăm cán bộ, nhân dân huyện Cát Hải, Cát Bà (Hải Phòng). Đứng trước mênh mông biển đảo Tổ quốc, Bác đã căn dặn: “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ. Cán bộ phải lo cho đời sống của nhân dân”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Nghiêm túc, chặt chẽ để nâng cao chất lượng cử nhân luật

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên họp.
(PLVN) -  Chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương năm 2022 vào hôm qua (13/5), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, tăng cường kiểm soát; mạnh dạn, kiên quyết trong quy hoạch mạng lưới đào tạo, giáo trình, giáo án, tiêu chuẩn đầu vào, đầu ra...