Hiệu quả từ việc triển khai Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sau 5 năm triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 - 2021, các địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Một buổi tuyên truyền pháp luật tại tỉnh Sóc Trăng Một buổi tuyên truyền pháp luật tại tỉnh Sóc Trăng

Xác định PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL. Giai đoạn 2017-2021, tỉnh đã tổ chức được 19.296 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp cho 1.337.228 lượt người; 32 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút 414.103 lượt người tham gia; biên soạn và phát hành miễn phí gần 4 triệu tài liệu PBGDPL… Cùng với việc PBGDPL bằng nhiều hình thức truyền thống, một số cơ quan, đơn vị đã có hình thức tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả, hướng mạnh hoạt động PBGDPL về cơ sở như: Kết hợp các hình thức PBGDPL và trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí đến tận thôn, xóm, tổ dân phố; đưa pháp luật về vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, miền núi, ven biển, các trường học, trại giam thông qua mô hình “Xe thư viện đa phương tiện”; tổ chức “Đối thoại chính sách, pháp luật” giữa cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội với người dân; duy trì mô hình “Mỗi tuần một điều luật” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh…

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả Chương trình trong giai đoạn mới gắn với việc cụ thể hóa các nội dung của Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL. Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác PBGDPL trong nhà trường; tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; PBGDPL cho người lao động, người sử dụng lao động; cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo; người đang chấp hành hình phạt tù…

Còn tại Sóc Trăng, các sở, ngành, địa phương đã lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chương trình với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, Đề án có liên quan như: “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới”; “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”; “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”; “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý”, “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021”, “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”.

Qua 5 năm triển khai thực Chương trình, các Đề án của Chương trình, các nhiệm vụ được thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm đạt mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra như: 100% sở, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi được ban hành; 100% các nhà trường đều triển khai PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật; 90% đối tượng đặc thù được PBGDPL chuyên biệt theo quy định của pháp luật... Qua đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL, thay đổi tư duy nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Xác định nguồn nhân lực PBGDPL là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vì vậy việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL luôn được tỉnh Quảng Ngãi chú trọng thực hiện. Giai đoạn 2017-2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thường xuyên kiện toàn bảo đảm thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng. Mới đây nhất, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL trên địa bàn tỉnh và thực hiện việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh với 41 thành viên, trong đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tư pháp.

Cùng với đó, tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ này. Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có 239 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 195 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 1.515 tuyên truyền viên pháp luật. Trung bình mỗi năm tỉnh tổ chức hơn 40 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ về tuyên truyền, PBGDPL.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo của chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị thực hiện công tác này. Củng cố tổ chức, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, kiện toàn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời không ngừng đổi mới, sử dụng có hiệu quả và sáng tạo các hình thức phổ biến pháp luật, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và tổ chức thi hành pháp luật và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác PBGDPL.

Bảo Ngọc
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Cựu lãnh đạo Bộ Tư pháp có nhiều ‘duyên nợ’ với pháp luật dân sự

Nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng.
(PLVN) - Trong quá trình công tác, tuy đã giúp Bộ trưởng chỉ đạo xây dựng và trình Quốc hội thông qua nhiều đạo luật quan trọng nhưng với ông Đinh Trung Tụng nguyên Thứ trưởng, chuyên gia cao cấp Bộ Tư pháp thì đạo luật có nhiều “duyên nợ” cùng ông là Bộ luật Dân sự khi ông tham gia soạn thảo Bộ luật này vào các năm 1995, 2005 và 2015 ở cương vị Tổ trưởng Tổ Biên tập.

Thống nhất nhận thức, phối hợp chặt chẽ trong hợp tác quốc tế về pháp luật

Thống nhất nhận thức, phối hợp chặt chẽ trong hợp tác quốc tế về pháp luật
(PLVN) -Sáng 26/10, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Kết luận số 73-KL/TW ngày 20/5/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên đồng chủ trì Hội nghị.

Quỳnh Lưu (Nghệ An): Năm 2021 thi hành án vượt chỉ tiêu

Quyền Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu Cao Cự Hùng báo cáo tổng kết THADS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
(PLVN) - Trong năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu từng bước vượt khó khăn, đạt được những thành tích nhất định. Trong đó, về tiền và việc đều vượt so với chỉ tiêu Cục giao.

Đại tá Lê Trọng Sáu góp phần vun đắp truyền thống của lực lượng tham mưu Công an nhân dân

Đại tá Lê Trọng Sáu - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lạng Sơn.
(PLVN) - Trong sự lớn mạnh và thành tựu chung của ngành Công an thì không thể không kể đến công lao của cán bộ, chiến sĩ lực lượng làm công tác tham mưu. Và Đại tá Lê Trọng Sáu - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lạng Sơn chính là người đã góp phần xây dựng và vun đắp truyền thống “Trung thành - Tận tụy; Mưu trí – sáng tạo; Đoàn kết - Lập công” của lực lượng tham mưu Công an nhân dân.

GS. TS Phan Trung Lý và phát ngôn nổi tiếng: "Góp ý cho Hiến pháp là không có vùng cấm"

Ông Phan Trung Lý phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
(PLVN) - GS.TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ở tuổi nghỉ hưu vẫn tiếp tục đóng góp cho công tác lý luận của đất nước ở cương vị Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Những ý kiến, góp ý của ông trong lĩnh vực pháp luật hay lý luận đều luôn được mọi người ghi nhớ, trân trọng…

Lan toả những gương sáng trong xây dựng và thực thi pháp luật

Lan toả những gương sáng trong xây dựng và thực thi pháp luật
(PLVN) - Chiều 25/10, thực hiện Đề án do Bộ Tư pháp phê duyệt, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức cuộc họp Hội đồng bình chọn Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật”. TS Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình chủ trì cuộc họp.

GS.TS Hoàng Thị Kim Quế và hành trình 'vào Nam ra Bắc' đào tạo nguồn nhân lực pháp luật

GS Hoàng Thị Kim Quế dự Hội thảo khoa học quốc gia “Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy Nhà nước dưới triều Vua Lê Thánh Tông – Những giá trị lịch sử và đương đại”.
(PLVN) - Cả cuộc đời chuyên tâm gắn bó với công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho đất nước “từ Nam, ra Bắc”, đến nay ở tuổi nghỉ hưu, GS.TS Hoàng Thị Kim Quế vẫn tâm huyết, đam mê công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học để truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm của mình cho các sinh viên và thế hệ giảng viên trẻ.

Bổ sung trách nhiệm cho công an xã: Viện kiểm sát sẽ kiểm sát chặt chẽ

Viện trưởng Lê Minh Trí giải trình tại phiên họp.
(PLVN) - Khi công an xã được bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm, Viện kiểm sát cấp huyện sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm sát chặt chẽ hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ của công an xã như là công an phường để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN
Ban tổ chức lễ tang và gia đình cụ Nguyễn Văn Mã xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân Thôn Văn Phú, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, cùng họ hàng nội ngoại, thông gia, bạn bè thân hữu gần xa đã gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa cụ Nguyễn Văn Mã về nơi an nghỉ cuối cùng.

Doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG): Người mang khát vọng nâng tầm Việt Nam

Doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn
(PLVN) - Không chỉ là doanh nhân thành đạt, ít người biết rằng vị doanh nhân được biết đến với danh xưng “Vua hàng hiệu” – còn sở hữu bộ sưu tập gần 400 phần thưởng là Huân chương Lao động, bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của các cấp và địa phương. Kết quả đó có được từ phương châm “giữ vững chữ Tín và thượng tôn pháp luật” trong kinh doanh cũng như cuộc sống.