Hải Phòng chuẩn bị mọi điều kiện để cuộc bầu cử thành công

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 13 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong năm 2011. Cuộc bầu cử lần này là đợt vận động, sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để bầu ra những người có đủ đức, đủ tài, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và bầu ra các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.


(Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố, trả lời phỏng vấn của Báo Hải Phòng)

- Thưa đồng chí, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 13, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong việc củng cố hệ thống chính quyền?

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 13, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được tiến hành vào cùng một ngày, sau thành công Đại hội 11 của Đảng, Đại hội 14 Đảng bộ thành phố, và công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được nhiều thành tựu quan trọng, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thắng lợi của cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố hệ thống chính quyền từ Trung ương đến cơ sở. Cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; trong đó đặt ra các yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Thuận kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Kiến Thụy.
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Thuận kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Kiến Thụy.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 13 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong năm 2011. Cuộc bầu cử lần này là đợt vận động, sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để bầu ra những người có đủ đức, đủ tài, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và bầu ra các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

- Hải Phòng là một trong 10 địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Vậy công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 13 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 có thuận lợi, khó khăn g,ì thưa đồng chí?

- Hải Phòng là một trong 10 tỉnh, thành phố đang thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, tại cuộc bầu cử lần này, thành phố Hải Phòng thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13, bầu cử đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND huyện Bạch Long Vĩ (huyện duy nhất của thành phố còn tổ chức HĐND) và đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Cuộc bầu cử lần này tại thành phố có nhiều thuận lợi, tiến hành trong khi toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 14 Đảng bộ thành phố; có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử, từ công tác thông tin tuyên truyền, công tác nhân sự giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 13, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, công tác bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử còn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng bầu cử và các cơ quan Trung ương.

Đống chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường An Dương (quận Lê Chân).
Đống chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường An Dương (quận Lê Chân).

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, trong cuộc bầu cử giảm được nhiều công việc đối với huyện, quận, phường như: không phải thành lập một số tổ chức bầu cử, không phải tổ chức hiệp thương, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ở huyện, quận, phường, giảm bớt các cuộc họp, giấy tờ, thủ tục, do đó tiết kiệm được một phần công sức, thời gian, chi phí cho cuộc bầu cử. Cấp huyện, quận, phường tập trung hơn cho bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND thành phố và xã, thị trấn.   

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thành phố Hải Phòng xác định cuộc bầu cử lần này có không ít khó khăn về nghiệp vụ; các tổ chức phụ trách bầu cử có sự thay đổi theo quy định của luật: Ủy ban bầu cử được thành lập ở thành phố, huyện Bạch Long Vĩ và các xã, thị trấn, không thành lập ủy ban bầu cử, ban bầu cử ở các quận, huyện, phường; bên cạnh đó là sự thay đổi về luật, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND đều được sửa đổi, bổ sung phù hợp với đặc thù cuộc bầu cử. Do đó, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, UBND các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường, tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo về bầu cử.  

Để khắc phục khó khăn, các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Thành uỷ, các quận uỷ, huyện uỷ thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử, ban hành chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử; Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành chỉ thị, UBND các cấp có kế hoạch cụ thể về công tác bầu cử, phân công nhiệm vụ đối với các ngành; các cơ quan phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cá nhân là cán bộ lãnh đạo, công chức trong việc thực hiện công tác bầu cử.

- Việc tuyên truyền được thực hiện như thế nào để vận động cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất, thưa đồng chí?

- Để nhân dân thành phố, nhất là cử tri, tham gia tích cực vào cuộc bầu cử, ngay sau khi được thành lập, Uỷ ban Bầu cử thành phố có kế hoạch triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nội dung cơ bản của pháp luật về bầu cử để nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi cử tri trong thực hiện quyền bầu cử của mình theo quy định của pháp luật.

Đường phố Quang Trung tưng bừng trong ngày bầu cử.
Đường phố Quang Trung tưng bừng trong ngày bầu cử.

Việc thông tin, tuyên truyền về ngày bầu cử 22-5-2011 được đa dạng hóa với nhiều hình thức phong phú, dễ nhớ, như: tổ chức tập huấn, tuyên truyền sâu rộng về pháp luật đến bầu cử đến các địa phương, các tổ chức và nhân dân; xây dựng các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống thông tin đại chúng thành phố; thường xuyên cập nhật các thông tin, tư liệu về bầu cử, công khai thông tin trên hệ thống cổng thông tin điện tử của thành phố, các cổng thông tin điện tử thành phần; xây dựng makét trang trí, tuyên truyền về bầu cử, trang trí, tuyên truyền cổ động về bầu cử tại các khu vực đông dân cư; các quận, huyện, phường, xã, thị trấn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử.

Ban chỉ đạo của Thành uỷ về công tác bầu cử và Uỷ ban Bầu cử thành phố yêu cầu các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học nắm chắc số cử tri, lập và niêm yết danh sách cử tri đúng luật, thông tin tuyên truyền thường xuyên đến cử tri, có biện pháp thông tin, vận động đối với cử tri đi làm ăn xa thực hiện quyền bầu cử. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, vui tươi để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

-  Đồng cho biết, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, cử tri đánh giá như thế nào chương trình hành động và bày tỏ mong muốn gì từ các ứng cử viên khi trúng cử?

- Tại các cuộc tiếp xúc các ứng cử viên, đa số cử tri bày tỏ tin tưởng đối với các ứng cử viên, đánh giá cao chương trình hành động của những người ứng cử và mong muốn các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND sẽ làm tốt vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân và thực hiện tốt chương trình hành động. Qua đó cho thấy trong cuộc bầu cử lần này, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá 13, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đều có đủ tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Cử tri và nhân dân thành phố cùng tham gia giám sát việc thực hiện lời hứa của các ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Khôi Nguyên thực hiện

 

 

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.