Hà Nội xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng cho năm 2023

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên cơ sở dự kiến tăng trưởng 8,8% của năm 2022 - con số đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, Hà Nội đang xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng, 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023 với mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 7,0%.

Hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2022

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải, từ đầu năm 2022, tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ và khó đoán định, khó khăn nhiều hơn so với dự báo.

Trong bối cảnh chung đó, TP Hà Nội cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phải tập trung phòng, chống dịch bệnh và dành nguồn lực để khắc phục ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19…

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, kinh tế-xã hội Thủ đô năm 2022 đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Cụ thể, TP hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2022. Trong đó, kinh tế phục hồi tăng trưởng khoảng 8,8% - đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt cao vượt 6,8% dự toán, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các nhiệm vụ chi phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ chi khác, đảm bảo an sinh xã hội.

TP đã thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch và đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch.

Dự kiến, năm 2022, Hà Nội hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch là tăng trưởng GRDP (đạt 8,8%, kế hoạch là 7,0-7,5%); GRDP/người (đạt 142,3 triệu đồng, kế hoạch là từ 139-141 triệu đồng); tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện (đạt 13,8%, kế hoạch là 10,5%); tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu (đạt 11,9%, kế hoạch là 5%); giảm số hộ nghèo so với năm trước (đạt 38,8%, kế hoạch là 20%).

Văn hóa được chú trọng phát triển. Trong năm 2022, TP đã triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích với tổng mức vốn trên 49.200 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo thực hiện 1.469 dự án.

Kết quả, trong 2 năm 2021-2022, TP có 143 trường học công lập được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia (năm 2022 là 70 trường); 150 cơ sở y tế được đầu tư nâng cấp (năm 2022 là 73 cơ sở); 181 di tích được tu bổ, tôn tạo (năm 2022 là 85 di tích); 4 di tích cấp quốc gia đặc biệt; 114 di tích cấp quốc gia; 63 di tích cấp TP.

Đây cũng là năm việc dựng và hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô được chú trọng. TP đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo tổng kết thực hiện Luật Thủ đô và đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô.

Xây dựng và triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP, trong đó đã rà soát 1.884 thủ tục hành chính (TTHC), theo Đề án được duyệt, TP tiếp tục phân cấp, ủy quyền khoảng 700 TTHC; 1.220 nhiệm vụ quản lý nhà nước cấp TP; 358 nhiệm vụ cấp huyện; 173 nhiệm vụ cấp xã.

Ngoài ra, công tác quy hoạch cũng đã được đẩy mạnh, nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Hạ tầng kỹ thuật đô thị tiếp tục được quan tâm. Dự án xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư và đang được đẩy nhanh tiến độ. Các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ được rà soát, xử lý dứt điểm.

Trong năm 2022, an sinh xã hội được tiếp tục đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn TP được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả tích cực, UBND TP Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Ví dụ, kỷ cương hành chính có chuyển biến nhưng chậm và chưa đạt yêu cầu; việc chuyển đổi số còn chậm.

Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn thấp so với mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu được TP Hà Nội chỉ ra là do tồn tại, khó khăn vướng mắc từ nhiều năm như công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là việc xác định nguồn gốc đất, định giá đất, quỹ nhà tái định cư, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường.

Công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, quá trình triển khai thực hiện dự án, một số dự án phát sinh một số hạng mục, chi phí dẫn đến phải điều chỉnh dự án, một số trường hợp vượt tổng mức đầu tư phải điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến phê duyệt chỉ giới đường đỏ, việc bán nhà, quỹ nhà tái định cư, thẩm định phê duyệt dự án; sự thiếu quyết liệt cố gắng của một số cơ quan, đơn vị trong công tác giải ngân vốn đầu tư.

Trong năm 2022, giá nguyên, nhiên, vật liệu, cước, phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư công bị ảnh hưởng. Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, gồm cả các dự án cấp TP và các dự án cấp huyện đều chưa đảm bảo tiến độ, có dự án đủ điều kiện bố trí vốn nhưng kế hoạch vốn bố trí chưa kịp thời, thiếu linh hoạt, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân…

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cũng chỉ ra việc thực hiện các khâu đột phá còn nhiều khó khăn, nhất là về phát triển kết cấu hạ tầng; xuất hiện một số khó khăn trong lĩnh vực y tế như tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại một số cơ sở khám chữa bệnh chưa được xử lý dứt điểm…

Phấn đấu tăng trưởng GRDP khoảng 7%

Phát huy những kết quả của năm 2022, theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải, năm 2023, TP Hà Nội đặt mục tiêu giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Theo đó, TP sẽ tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế Thủ đô. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá.

Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục; kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh công tác quy hoạch.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền số, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS…

Năm 2023, TP tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Dự kiến, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 có 22 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, Hà Nội xây dựng cơ sở 3 kịch bản tăng trưởng, lựa chọn chỉ tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 7,0%; GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; kiểm soát chỉ số giá 4,5%; giảm 30% số hộ nghèo so với cuối năm 2022...

TP tập trung 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm bao gồm giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; phát triển các mô hình kinh tế mới.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích; phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Đẩy nhanh công tác quy hoạch; phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ, đầy đủ; tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Bên cạnh đó, bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu
(PLVN) - Sáng nay - 30/1, tại Công an tỉnh Bạc Liêu, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; Đại tá Hồ Việt Triều - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Tỉnh Vĩnh Phúc thành công nhờ đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, đánh giá cán bộ

 Tỉnh Vĩnh Phúc thành công nhờ đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, đánh giá cán bộ
(PLVN) - Năm 2022, 17/17 chỉ tiêu kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc đều đạt và vượt Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Dưới góc độ điều hành, theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, sự đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, đánh giá cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ luật kỷ cương đã góp phần làm nên kết quả này.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát động Tết trồng cây tại tỉnh Hưng Yên

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023.
(PLVN) - Thường trực Ban Bí thư nhắn gửi, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyền truyền, giáo dục để mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn, lợi ích thiết thực của việc trồng cây, bảo vệ cây đã trồng, cây đã trồng phải được chăm sóc phát triển tốt. Cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể phải là những người gương mẫu nhất trong phong trào trồng cây...

Tết của những người lính canh biển

Thời gian qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên khu vực biển Bắc Trung Bộ, Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn tích cực, chủ động trong việc tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố thiên tai.
(PLVN) - Với những người lính canh biển, ngày đêm lênh đênh trên những con tàu giữa biển khơi, sóng gió, làm tròn nhiệm vụ được giao, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc thân yêu là việc ý nghĩa nhất để gửi xuân về cho người thân ở quê nhà…

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế xuống đồng ngày đầu Xuân

Ông Hoàng Hải Minh (Đi đầu) kiểm tra công tác tiêu úng khắc phục thiệt hại lúa vụ đầu xuân
(PLVN) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to kéo dài từ trước và trong Tết Nguyên Đán gây nguy cơ mất trắng với lúa mới gieo sạ. Vì thế, ngay trong ngày đầu tiên đi làm trở lại 27/1 (Mùng 6 Tết Nguyên Đán), ông Hoàng Hải Minh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế), cùng các sở ngành liên quan đã đi kiểm tra công tác tiêu úng.

Phát triển TP HCM tầm nhìn đến năm 2045: Cần chính sách, pháp luật vượt trội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP HCM bình gốm Bát Tràng. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) -  Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 31) nhấn mạnh là ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong giai đoạn mới.

Xuân của những trái tim không ngủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07.
(PLVN) - Năm tháng đã đi qua, mùa Xuân đã không còn tiếng bom đạn, nhưng những trái tim anh dũng ấy vẫn thổn thức, bồi hồi mỗi độ Tết đến…

Hồi sinh nơi lũ quét đi qua

 Niềm vui của một cụ bà trước món quà thiết thực của đoàn thiện nguyện
(PLVN) - Gần 3 tháng sau trận lũ lịch sử tràn qua huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An), dù sự ám ảnh, nỗi lo sợ vẫn còn nhưng người dân đã gượng dậy, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, cộng đồng để khôi phục, tái thiết cuộc sống, đón một cái Tết tuy còn thiếu thốn nhưng ấm áp tình người.

Bạch Long Vĩ - Hòn đảo diệu kỳ và bí ẩn giữa trùng khơi

A1 Ngọn hải đăng cùng hình ảnh lá cờ Tổ quốc đánh dấu chủ quyền biển đảo
(PLVN) - Qua 30 năm, huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã mang dáng dấp một đô thị thu nhỏ, hiện hữu với nhiều điều thú vị. Nhưng Bạch Long vẫn ẩn chứa những điều bí ẩn và kỳ diệu, thôi thúc một sự khám phá nơi mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc mình…

Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường tặng quà công nhân đêm giao thừa

Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường thăm hỏi động viên cán bộ công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam
(PLVN) - Trước thời khắc giao thừa, Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường đã đến thăm, bày tỏ lời cảm ơn và tặng quà cho công nhân môi trường thuộc Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam, những người làm việc thầm lặng, trả lại cho phố phường không khí sạch đẹp trước và sau Tết.