Hà Nội thúc tiến độ đầu tư, bố trí nguồn lực nâng cấp hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 31/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của TP, chủ trì hội nghị giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo những tháng cuối năm 2022.

Ngân sách TP đã bố trí 11.423,472 tỷ đồng cho các dự án

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND TP về đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo, TP dự kiến đầu tư đối với 3 lĩnh vực trong giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo là 49.203 tỷ đồng thực hiện 1.469 dự án.

Đến nay, ngân sách TP đã bố trí 11.423,472 tỷ đồng, đạt 27,8% kế hoạch cho các dự án xây dựng giáo dục, y tế, tu bổ di tích. Trong đó, tính riêng từ khi ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND TP đến nay, TP đã bố trí 3.006,57 tỷ đồng (trong tổng số 11.423,472 tỷ đồng đã phân bổ) để thực hiện 252 dự án.

Đối với ngân sách cấp huyện bố trí đối ứng để thực hiện đầu tư các dự án là 15.877,7 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã bố trí vốn đối ứng các dự án được ngân sách TP hỗ trợ 677,075 tỷ đồng (đạt 11,2% tổng số vốn đăng ký tại kế hoạch).

Các huyện Đông Anh, Đan Phượng, Quốc Oai đã bố trí vốn đối ứng đạt trên 40% kế hoạch. Tuy nhiên, một số huyện chưa bố trí vốn đối ứng cho các dự án (Thanh Oai, Ứng Hòa); một số huyện bố trí vốn với tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch đã đăng ký (Sơn Tây 1,5%, Sóc Sơn 8,68%, Phúc Thọ 6,57%, Phú Xuyên 4,7%, Mê Linh 9,4%, Chương Mỹ 2,8%, Thường Tín 3,3%).

Về ngân sách các quận bố trí thực hiện các dự án là 17.066,3 tỷ đồng. Các quận tự cân đối nguồn lực triển khai các dự án thuộc 3 lĩnh vực để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và mục tiêu của kế hoạch.

Đến nay, một số quận như Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên chưa báo cáo tình hình thực hiện bố trí vốn đầu tư 3 lĩnh thực theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, cần rà soát và bổ sung báo cáo.

Cũng theo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, hầu hết các huyện chưa cân đối đủ vốn đối ứng thực hiện các dự án được ngân sách TP hỗ trợ; một số quận chưa cân đối đủ kế hoạch vốn để thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi của quận như đề xuất khi xây dựng kế hoạch.

Về tiến độ thực hiện các dự án cấp TP quản lý (có 9 dự án tu bổ di tích phân kỳ đầu tư sau năm 2025), đến nay, đã giao các đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 147/236 dự án. Trong đó, 55 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 29 dự án đã đầu tư xây dựng (trong đó, đã hoàn thành 11 dự án, đang xây dựng 18 dự án).

Giai đoạn 2021-2025, TP dự kiến hỗ trợ cấp huyện đầu tư 1.083 dự án/tổng số 1.233 dự án (phân kỳ đầu tư sau năm 2025 đối với 150 dự án tu bổ di tích). Đến nay, đã triển khai đầu tư xây dựng 464 dự án, đạt 42% kế hoạch (trong đó, đã hoàn thành 120 dự án, đang thi công 344 dự án); có 2 dự án vướng mắc (thuộc huyện Chương Mỹ và Phú Xuyên do vướng quy hoạch); 427 dự án đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư (đã được duyệt chủ trương đầu tư, duyệt dự án, đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật); còn 228 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư.

Cơ bản tất cả các dự án đủ điều kiện bố trí vốn đều đã được TP cân đối bố trí theo nhu cầu; nhưng thực tế, một số huyện chưa thực hiện việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện theo đúng kế hoạch.

Hoàn thành chủ trương đầu tư, bố trí nguồn lực trong năm 2022

Thảo luận tại Hội nghị, ý kiến phát biểu của các đơn vị cho rằng, quá trình triển khai các dự án vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm.

Nguyên nhân của việc này là do khó khăn việc xác định nguồn gốc đất, giá đất, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường.

Bên cạnh đó, biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu trên thị trường tăng cao dẫn tới các nhà thầu thi công cầm chừng để chờ chính sách bù giá vật liệu xây dựng; chủ đầu tư chậm lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án dẫn đến ảnh hưởng tiến độ kế hoạch giao vốn và giải ngân vốn đầu tư.

Việc quy định thủ tục xin ý kiến thẩm định đối với các dự án tu bổ di tích liên quan đến nhiều bộ, ngành, cũng dẫn đến kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư; một số dự án xây dựng trường học phải điều chỉnh quy hoạch/chưa có quy hoạch phân khu được phê duyệt, bị chậm tiến độ.

Dân số của TP tăng nhanh, đặc biệt là tốc độ tăng dân số cơ học tại các quận, gây nên sức ép rất lớn cho các trường học, không đảm bảo yêu cầu quy mô trường, lớp để đảm bảo đạt chuẩn quốc gia, vì thế cần rà soát, bổ sung quỹ đất xây dựng và mở rộng trường học.

Đáng lưu ý, nguồn thu ngân sách một số huyện, thị xã còn hạn chế; việc thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất còn khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn thu dự toán được HĐND TP và HĐND cấp huyện giao, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nguồn vốn đối ứng cho các dự án được ngân sách TP hỗ trợ.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên cho rằng, các ngành, các cấp cần rà soát kỹ kế hoạch, bố trí vốn đối ứng cần xong trong năm 2022, đồng thời, báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục rà soát về nội dung trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đề xuất với Ban Chỉ đạo và TP đảm bảo thiết thực, khả thi.

Đối với lĩnh vực y tế, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị ngành Y tế bám sát các văn bản của Trung ương, có hướng dẫn kịp thời để triển khai.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, với vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, tổng hợp các ý kiến của sở ngành, quận huyện, từ đó, rà soát lại toàn bộ kế hoạch từ nay đến cuối năm 2022 và các năm tiếp theo.

Nhấn mạnh công tác xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện là rất quan trọng, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các cấp, ngành phải định lượng rõ các chỉ tiêu, cố gắng trong năm 2022 phải hoàn thành chủ trương đầu tư, bố trí nguồn lực cho 3 lĩnh vực này. Tuy nhiên, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Ngọc Tuấn đặc biệt lưu ý chú trọng đến tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, thị xã, duy trì nền nếp, đôn đốc các đơn vị để tháo gỡ khó khăn, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt chỉ tiêu, kịp thời biểu dương đơn vị làm tốt, nhắc nhở và đôn đốc các đơn vị còn chậm trong triển khai.

Đọc thêm

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của tỉnh Quảng Ninh

Quang cảnh buổi làm việc.
(PLVN) - Ngày 24/3, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác hội nhập quốc tế, triển khai công tác đối ngoại địa phương, công tác biên giới-lãnh thổ trên địa bàn tỉnh.

Trao gửi yêu thương trên thao trường huấn luyện

Những hộp sữa, chiếc bánh gửi đến chiến sĩ.
(PLVN) -  Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế), Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Hội Phụ nữ các huyện, thị, thành tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trao gửi yêu thương đến bộ đội huấn luyện nơi thao trường nắng gió.

Khẩn trương thi công Dự án thành phần cao tốc Hậu Giang – Cà Mau

Khẩn trương thi công Dự án thành phần cao tốc Hậu Giang – Cà Mau
(PLVN) - “Nhà thầu phải tập trung tối đa nhân lực, thiết bị nhanh chóng triển khai thực hiện các gói thầu sau khi nhận mặt bằng”. Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - khi kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần cao tốc Hậu Giang – Cà Mau.

Nâng chỉ số đánh giá mức hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan giải quyết thủ tục đất đai Hà Nội

Hình ảnh minh họa.
(PLVN) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai nâng cao chỉ số xếp hạng đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và chỉ số cải cách hành chính của đơn vị...