Giám định tư pháp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 15/2021/TT-BTNMT (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021) quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Đăng tải công khai danh sách tổ chức giám định tư pháp

Theo Thông tư 15/2021/TT-BTNMT (TT 15), tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 19 của Luật Giám định tư pháp (GĐTP) được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Chủ tịch UBND cấp tỉnh lựa chọn, công nhận tổ chức GĐTP theo vụ việc trong lĩnh vực TN&MT.

Trước ngày 30/11 hàng năm, Bộ trưởng Bộ TN&MT, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định công nhận tổ chức GĐTP theo vụ việc trong lĩnh vực TN&MT. Danh sách tổ chức giám định theo vụ việc của Bộ TN&MT được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT và gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung.

Tại địa phương, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp lựa chọn, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định công nhận, hủy bỏ công nhận tổ chức GĐTP của địa phương. Sở TN&MT đăng tải danh sách tổ chức GĐTP của địa phương trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và Sở TN&MT.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu giám định, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ TN&MT lựa chọn, trình Bộ trưởng Bộ TN&MT quyết định cử cá nhân, tổ chức giám định đã được công nhận, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT để thực hiện giám định.

Trong thời hạn tương tự, ở địa phương, Sở TN&MT có trách nhiệm lựa chọn, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cử cá nhân, tổ chức giám định đã được công nhận, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, Sở TN&MT để thực hiện giám định.

Bộ TN&MT, UBND cấp tỉnh từ chối giám định trong trường hợp nội dung trưng cầu giám định không thuộc lĩnh vực GĐTP quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này hoặc thuộc các trường hợp quy định tại Điều 34 Luật GĐTP và khoản 7, khoản 14 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GĐTP.

Lập văn bản ghi nhận kịp thời, đầy đủ, trung thực toàn bộ quá trình giám định

Theo Thông tư, khi thực hiện giám định, căn cứ từng nội dung giám định, cá nhân, tổ chức giám định nghiên cứu, đối chiếu nội dung hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật đã được cung cấp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TN&MT để đưa ra nhận xét, đánh giá từng nội dung yêu cầu giám định cụ thể.

Trong quá trình thực hiện giám định nếu có phát sinh nội dung mới hoặc vấn đề khác thì phải thông báo bằng văn bản cho người trưng cầu giám định biết để thống nhất phương án giải quyết; lập văn bản ghi nhận kịp thời, đầy đủ, trung thực toàn bộ quá trình và kết quả thực hiện giám định. Khi hoàn thành và có kết quả giám định, cá nhân, tổ chức thực hiện giám định lập kết luận GĐTP theo mẫu quy định gửi người trưng cầu giám định.

Đáng chú ý, trong trường hợp trưng cầu trực tiếp cá nhân thực hiện GĐTP thì bản kết luận GĐTP phải có chữ ký và ghi rõ họ, tên của người GĐTP. Trường hợp trưng cầu tổ chức thực hiện GĐTP thì ngoài chữ ký, họ, tên của người giám định, người đứng đầu tổ chức còn phải ký tên, đóng dấu vào bản kết luận GĐTP. Trường hợp yêu cầu tổ chức cử người giám định thì bản kết luận GĐTP phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ, tên của người GĐTP và có xác nhận chữ ký của tổ chức cử người giám định.

Cũng theo Thông tư, cá nhân, tổ chức giám định có trách nhiệm bàn giao kết luận giám định cho người trưng cầu giám định. Biên bản bàn giao kết luận GĐTP theo mẫu quy định.

Liên quan đến thời hạn thực hiện giám định, Thông tư quy định: thời hạn GĐTP trong lĩnh vực TN&MT tối đa là 03 tháng; trừ trường hợp quy định tại khoản 16 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GĐTP; trường hợp vụ việc có nội dung giám định liên quan đến hai lĩnh vực quy định tại Điều 3 Thông tư này trở lên hoặc vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng.

Thời hạn GĐTP được tính từ ngày Bộ TN&MT, UBND cấp tỉnh nhận được quyết định trưng cầu của người trưng cầu giám định kèm theo đầy đủ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần thiết cho việc giám định hoặc từ ngày cá nhân, tổ chức được trưng cầu trực tiếp nhận được quyết định trưng cầu của người trưng cầu giám định kèm theo đầy đủ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần thiết cho việc giám định.

Thông tư cũng quy định, trong quá trình thực hiện giám định, trường hợp cần phải bổ sung thêm hồ sơ, tài liệu làm cơ sở cho việc giám định thì cá nhân, tổ chức được trưng cầu có văn bản đề nghị người đã trưng cầu giám định bổ sung hồ sơ, tài liệu. Thời gian từ khi cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định có văn bản đề nghị đến khi nhận được hồ sơ, tài liệu bổ sung không tính vào thời hạn giám định.

Trường hợp cần thiết, thời hạn GĐTP có thể được gia hạn theo quyết định của người trưng cầu giám định nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì tổ chức, cá nhân giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.

Gia Khánh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Luật Giá sửa đổi: Đề xuất bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với dự án Luật giá sửa đổi. Một trong những nội dung mà dư luận quan tâm là Dự thảo Luật giá đã đề xuất xem xét bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu để mặt hàng này được vận động hoàn toàn theo cơ chế thị trường và tôn trọng các nguyên tắc thị trường.

Từ 22/7: Giảng viên học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài được hỗ trợ học phí tối đa 25.000 USD/năm

Ảnh minh họa
(PLVN) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Đề xuất thêm hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh xổ số

Ảnh minh họa
(PLVN) - Để hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với lĩnh vực kinh doanh xổ số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2012/NĐ-CP và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP.

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ảnh minh họa
(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/6/2022

Quy định công khai giá cước dịch vụ bưu chính là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ 1/6/2022
(PLVN) - Điều kiện thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Sửa quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Quy định công khai giá cước dịch vụ bưu chính; Bộ máy và trụ sở hoạt động của Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2022.

Công chức cấp xã có thể không bắt buộc phải tốt nghiệp đại học

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực cuối tháng 5/2022

Công an xã, phường, thị trấn được cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu cuối tháng 5/2022 (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Công an cấp xã được cấp đăng ký xe mô tô, gắn máy; tăng mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ Công an đã thôi việc, xuất ngũ; bổ sung quy định về lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư….là một số chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 05/2022 (từ ngày 21 - 31/5/2022).

Người có chức vụ ở Bộ Tài chính sẽ không được thành lập điều hành doanh nghiệp tư nhân?

Trụ sở Bộ Tài chính
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.