Đề xuất Nhà nước chi tiền cho infographic, bài giảng điện tử, sách nói pháp luật trong PBGDPL

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý được nêu trong Dự thảo Thông tư sửa đổi TTLT số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL) của người dân tại cơ sở mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

Liên quan đến nội dung chi biên soạn, biên dịch các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật, khoản 3, Điều 4, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP (TTLT 14) hiện đang có hiệu lực quy định gồm: Biên soạn đề cương giới thiệu Luật, Pháp lệnh; Biên soạn, in, phát hành hoặc đăng tải trên website, trang tin điện tử các loại sách, tài liệu pháp luật nghiên cứu chuyên đề, tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật phục vụ đối tượng là báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ cán bộ thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật;

Biên soạn, in, phát hành hoặc đăng tải trên website, trang tin điện tử các sách pháp luật phổ thông, tờ gấp pháp luật, câu chuyện pháp luật, băng, đĩa, tiểu phẩm pháp luật và các tài liệu khác phù hợp từng đối tượng cụ thể; Biên dịch, in và phát hành tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số; Biên dịch tài liệu pháp luật từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; Chi biên soạn tài liệu tham khảo và hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng chương trình, rà soát, cập nhật chương trình bài giảng cho nhà giáo và người học.

Tại dự thảo đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính cho rằng, để đa dạng hoá các hình thức PBGDPL phù hợp với tình hình thực tế và chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; căn cứ đề xuất của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 63/BTP-PBGDPL ngày 25/3/2022 gửi Bộ Tài chính, cơ quan soạn thảo đã bổ sung thêm nội dung chi là "đồ họa thông tin pháp luật (infographic), bài giảng điện tử, sách nói pháp luật" vào điểm c khoản 3 Điều 4, cụ thể như sau: "Biên soạn, in, phát hành hoặc đăng tải trên website, trang tin điện tử các sách pháp luật phổ thông, tờ gấp pháp luật, đồ họa thông tin pháp luật (infographic), bài giảng điện tử, sách nói pháp luật, câu chuyện pháp luật, băng, đĩa, tiểu phẩm pháp luật và các tài liệu khác phù hợp từng đối tượng cụ thể”

Về mức chi, bổ sung dẫn chiếu đến quy định hiện hành bao gồm: Đồ họa thông tin pháp luật (infographic), bài giảng điện tử thực hiện theo quy định tại Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; Chi biên soạn sách nói pháp luật thực hiện theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí xuất bản.

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định nội dung và mức chi cho Tủ sách pháp luật. Hiện TTLT số 14 quy định việc chi xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, xã, phường, thị trấn, khu dân cư, bao gồm: Chi mua tài liệu, sách pháp luật cho Tủ sách mới xây dựng; cập nhật, bổ sung sách, tài liệu pháp luật mới cho Tủ sách phù hợp với yêu cầu sử dụng của cán bộ và nhân dân; chi mua Tủ mới hoặc bảo dưỡng Tủ sách định kỳ; Chi phục vụ người đọc và báo cáo tình hình phục vụ người đọc đối với các tài liệu pháp luật của Tủ sách; Một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật.

Tuy nhiên, theo cơ quan soạn thảo, TTLT số 14 hiện đang quy định nội dung và mức chi cho Tủ sách pháp luật (quản lý dưới dạng giấy và các vật mang tin khác) ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, xã, phường, thị trấn, khu dân cư. Trong khi theo khoản 1 Điều 1 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ chỉ xây dựng Tủ sách pháp luật (dạng giấy và các bộ phận mang tin khác) tại xã đặc biệt khó khăn và tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân và Khoản 3 Điều 4 quy định mức kinh phí tối thiểu 3 triệu đồng hàng năm/Tủ sách pháp luật. Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung chi và mức chi Tủ sách pháp luật cho phù hợp, tránh quy định lại nội dung Thủ tướng Chính phủ đã quy định, cụ thể rút gọn lại như sau: “Chi xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn và Tủ sách pháp luật tại cơ quan đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân”

Về mức chi nội dung này đề xuất sửa đổi như sau: "Mức chi xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn và Tủ sách pháp luật tại cơ quan đơn vị của lực lượng vũ trang nhân thực hiện theo Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật"./.

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa

Đề xuất phí đường bộ với ô tô cao nhất 1,430 triệu đồng/tháng

(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (dự thảo). Trong đó đề xuất mức thu phí sử dụng đường bộ áp dụng cho ô tô chia làm 8 nhóm theo tải trọng và ghế ngồi của xe, từ 130.000 đồng/tháng đến 1,430 triệu đồng/tháng.

Đọc thêm

Đề xuất nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, tạo sự công bằng, minh bạch trong việc xem xét, chi trả chế độ phụ cấp.

Từ 19/11/2022: Người cai nghiện ma túy bắt buộc được hỗ trợ học văn hóa, học nghề

Người cai nghiện ma túy bắt buộc được hỗ trợ học văn hóa, học nghề.
(PLVN) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 62/2022/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, có hiệu lực từ ngày 19/11/2022.

Thủ tướng yêu cầu sớm khắc phục tình trạng đóng cửa, tạm ngừng bán lẻ xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm khắc phục tình trạng đóng cửa, tạm ngừng bán lẻ xăng dầu.
(PLVN) - Trước hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại một số địa phương đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán hàng với số lượng hạn chế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm khắc phục tình trạng này; bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong mọi tình huống.

Đề xuất phương pháp tính khoản thu trái pháp luật

 Đề xuất cách tính mới về khoản thu trái pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán.
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.