Đề xuất đối tượng được khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thanh tra Chính phủ đang dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Đề xuất đối tượng được khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo ảnh 1

Ảnh minh họa

12/93 bộ, ngành, địa phương chưa cập nhật các vụ việc

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng Cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (CSDL) và đã bước đầu đưa vào sử dụng trên toàn quốc từ ngày 15/3/2018. Việc sử dụng CSDL này nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời theo dõi, nắm bắt thông tin liên quan đến khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý kiến nghị, phản ánh, hạn chế tình trạng đơn thư trùng lặp và tiết kiệm thời gian thu thập, theo dõi, thuận lợi cho công tác tổng hợp, báo cáo.

Đến nay, đã có 81/93 bộ, ngành, địa phương sử dụng hệ thống CSDL, 12/93 bộ, ngành, địa phương chưa cập nhật các vụ việc khiếu nại, tố cáo vào hệ thống CSDL. Tuy nhiên, việc triển khai CSDL về khiếu nại, tố cáo gặp khó khăn, vướng mắc do hiện nay chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể về việc cập nhật, duy trì, kết nối, chia sẻ và khai thác, sử dụng thông tin trong CSDL, chưa có quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương phải cập nhật dữ liệu CSDL để hình thành dữ liệu về vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thống nhất, đầy đủ từ Trung ương đến địa phương.

Theo TTCP việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định CSDL quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là cần thiết để thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân và để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về vấn đề này.

Xác định cụ thể đối tượng được khai thác

Điều 6 dự thảo Nghị định quy định các trường thông tin phù hợp với CSDL về khiếu nại, tố cáo đã được xây dựng và có bổ sung phù hợp với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các thông tin này được quy định cụ thể để bảo đảm có cơ sở pháp lý rõ ràng cho những người có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, số hóa và cập nhật thông tin vào CSDL.

Về vụ việc cập nhật: Điều 7 dự thảo Nghị định quy định loại vụ việc được cập nhật, gồm: (1) Việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người kiến nghị, phản ánh; vụ việc khiếu nại, tố cáo có quyết định thụ lý giải quyết kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực; (2) Vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, vụ việc đã có kết luận nội dung tố cáo kể từ ngày 01/7/2012 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực pháp luật. Việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh kể từ ngày 01/7/2014; (3) Vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài không thuộc trường hợp loại vụ việc (1) được cập nhật theo hướng dẫn, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về thẩm quyền, phạm vi khai thác, dự thảo Nghị định nêu rõ: Các cơ quan có trách nhiệm cập nhật các thông tin, vụ việc được khai thác thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu trong CSDL bao gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, các Phó Thủ tướng Chính phủ và Thành viên Chính phủ, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu trong phạm vi toàn quốc; Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban đảng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Ban Dân nguyện, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu trong phạm vi toàn quốc; HĐND và UBND, Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại biểu HĐND cấp tỉnh có quyền yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu trong phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh; các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khác theo quy định của pháp luật cũng được quyền khai thác Cơ sở dữ liệu.

Hải Thanh
Cùng chuyên mục
Công an xã, phường, thị trấn được cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu cuối tháng 5/2022 (Ảnh minh họa)

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực cuối tháng 5/2022

(PLVN) - Công an cấp xã được cấp đăng ký xe mô tô, gắn máy; tăng mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ Công an đã thôi việc, xuất ngũ; bổ sung quy định về lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư….là một số chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 05/2022 (từ ngày 21 - 31/5/2022).

Đọc thêm

Người cai nghiện ma túy bắt buộc được trả tiền công khi lao động tự nguyện

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma tùy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Đề xuất tiêu chuẩn bổ nhiệm Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Sử dụng kinh phí nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực như thế nào?

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư quy định nội dung và mức chỉ thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công hiệp lần thứ tư" được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Xử nghiêm hành vi vi phạm tốc độ và chở quá số người quy định

Ảnh minh họa
(PLVN) - Tại Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/4/2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, chú trọng các tuyến khu vực có nguy cơ cao dẫn tới ùn tắc giao thông, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 4/2022

 Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán là một trong những chính sách có hiệu lực vào cuối tháng 4/2022
(PLVN) - Quy định về mức chi từ NSNN thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” tại các địa phương; hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán …là một số chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 04/2022 (từ ngày 21 - 30/4/2022)