'Để Đảng mạnh phải mở rộng dân chủ“

(PLO) - Hồ Chủ tịch khẳng định: "Để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ".
 Ảnh: Tuấn Dũng/ Báo Ninh Thuận Ảnh: Tuấn Dũng/ Báo Ninh Thuận
Gần một thế kỷ trôi qua, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Từ một nước nô lệ đã trở thành một nước độc lập. Từ một đất nước bị chia cắt đã thống nhất non sông. Từ một đất nước thuộc địa, nửa phong kiến chúng ta không chỉ giành được độc lập, mà từng bước tiến lên hòa nhập với dòng chảy của thời đại.
Có được những thành tựu đó, Đảng đã là ngọn cờ tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng.Bài học lịch sử rút ra khi Đảng thực sự dân chủ thì sẽ phát huy được trí tuệ của toàn dân tộc, sẽ tạo được sức mạnh.
Hồ Chủ tịch khẳng định: "Để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ". Không những dân chủ trong Đảng mà trong quần chúng nhân dân, phải thường xuyên biết lắng nghe và chịu sự giám sát của quần chúng.
Sau cách mạng tháng Tám, thù trong giặc ngoài tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng bằng trí tuệ, bằng sức mạnh của khối Đại đoàn kết dân tộc những khó khăn dần được đẩy lùi.
Thông qua cách làm dân chủ mà chúng ta đã tập hợp được trí tuệ của xã hội cùng chung tay góp sức vào công cuộc kiến quốc vĩ đại và tự tin bước vào cuộc kháng chiến lần thứ nhất.
Những nhân sỹ trí thức của chế độ cũ đã được trọng dụng và phát huy trí tuệ. Nhiều trí thức Việt kiều theo Đảng, theo cách mạng, họ từ bỏ nơi phồn hoa đô thị của phương Tây lao vào cuộc kháng chiến đóng góp trí tuệ phục vụ kháng chiến. Hình ảnh các cựu thần trong chế độ cũ, các trí thức từ bỏ văn minh phương Tây cõng ba lô lên chiến khu tham gia kháng chiến là hình đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân, là trí tuệ của dân tộc được tập hợp lại và được nhân lên. Chính những yếu tố này quyết định cho thắng lợi của cách mạng.
Trong đấu tranh giải phóng dân tộc, dân chủ và trí tuệ được kết tinh ở lòng yêu nước. Trí tuệ của Đảng không chỉ ở mấy triệu đảng viên mà còn nằm trong trí tuệ của dân tộc của "nguyên khí quốc gia" những người ngoài Đảng. Sức mạnh của Đảng thực chất là ở sức mạnh quần chúng, sức mạnh của dân tộc. Đảng là người phát hiện và tổ chức.
Dân chủ đều là bước tiến của lịch sử, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Dân chủ và trí tuệ có mối liên hệ biện chứng không thể tách rời. Khi đã có dân chủ sẽ tập hợp và phát huy được trí tuệ. Khi đã có trí tuệ cũng đồng nghĩa phát huy được dân chủ.
Trong quá trình phát triển, không ít lần Đảng vấp phải những sai lầm, khuyết điểm. Đó là lúc chưa thật sự dân chủ, chưa phát huy được trí tuệ.
Khoán 10 là bài học như vậy. Tư duy làm ăn lớn, biến huyện thành "pháo đài" không phù hợp với thực tiễn, kéo lùi phát triển dẫn đến quần chúng nhân dân phải sáng tạo ra cách làm phù hợp. Thành công của Đảng chính là biết phát hiện biết lắng nghe.
Cải cách ruộng đất là bài học lớn trên con đường phát triển. Vì chưa tập hợp được trí tuệ, chưa xuất phát từ thực tiễn Việt Nam nên để xẩy ra sai lầm nghiêm trọng. Bác Hồ đã công khai xin lỗi trước đồng bào cả nước.
Còn nhiều ví dụ khi không coi trọng dân chủ chưa phát huy được trí tuệ thì sẽ vấp váp sai lầm. Nghị quyết Đại hội VI rút ra bài học lớn về "Tôn trọng qui luật khách quan" là lẽ đó.
Vừa qua, Đảng chủ trương mở rộng dân chủ. Các chức danh đều phải được công khai lấy phiếu tín nhiệm. Tổng bí thư khẳng định trong Đảng cũng cần bỏ phiếu như Quốc hội, tuy nhiên vừa rồi cũng chưa thực hiện được. Làm có lộ trình cũng là sự thận trọng cần thiết. Ngay trong Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm xong thì bước tiếp theo như người tín nhiệm thấp thì như thế nào, đánh giá tác động của việc lấy phiếu ra sao...cũng còn bàn bạc và ngay cả mức tín nhiệm cũng còn nhiều ý kiến thì sự thận trọng là có lý do.
Đảng viên, quần chúng mong muốn những chức danh chủ chốt cần được lựa chọn công khai và có ý kiến của người dân. Bởi suy cho cùng, việc Đảng cũng là việc dân.
Nói đến dân chủ tức là nói về cách làm là cơ chế để tập hợp được trí tuệ.
Hiến pháp mà Quốc hội vừa thông qua tuy còn nhiều ý kiến khác nhau về cách làm song đã thể hiện rõ một bước của thực hiện dân chủ. Qua nhiều kênh khác nhau quần chúng đã nói được tiếng nói của mình. Vấn đề còn lại là tiếp thu như thế nào.
Trong cuộc vận động chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQ 4 (Khóa 11) Đảng viên đã giám sát đã được công khai việc kiểm điểm của cán bộ chủ chốt. Nói như nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu: Đã tắm thì phải gội đầu. Tuy Đảng chưa kỷ luật được ai trong cuộc vận động này song Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã công khai kết quả, đã xin lỗi trước dân về sự lãnh đạo để xẩy ra tình trạng yếu kém thời gian vừa qua. Và cũng như nhận xét của các chuyên gia nếu Đảng không lãnh đạo quyết liệt thì thời gian còn lại của nhiệm kỳ 5 năm không đạt được những chỉ tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra. Và đó là trách nhiệm của Đảng, bởi suy cho cùng như Hiến pháp đã khẳng định Đảng phải chịu trách nhiệm trước dân về sự lãnh đạo của mình.
Trong thông điệp đầu năm, Thủ tướng đã nhấn mạnh đến cơ chế dân chủ, coi đây vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển xã hội. Dân chủ công khai, minh bạch là những chỉ dấu của sự phát triển.
Đảng cũng là sản phẩm của lịch sử. Mục tiêu xây dựng một xã hội mới mà xã hội đó chưa có tiền lệ trong lịch sử thì sự sai sót vấp ngã là tất yếu. Vấn đề là phải dũng cảm nhận ra, phải dũng cảm sửa chữa. Thực tiễn là tiêu chuẩn để đánh giá lý luận đúng hay sai. Khi đất nước chậm phát triển không thể nói là lý luận đúng. Cũng không thể nói cùng điều kiện như nhau mà phát triển chậm lại luôn đúng về lý luận.
Gần một thế kỷ trôi qua, đất nước đã giành được nhiều thành tựu to lớn song vẫn còn đó nhiều thách thức. Con đường tiến lên không bao giờ bằng phẳng. Dân chủ và trí tuệ là sức mạnh của Đảng, sức mạnh để vượt qua khó khăn giành thắng lợi.
Nguyễn Đăng Tấn
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hà Nội bố trí khoảng 23.524 tỷ đồng cho Dự án đường Vành đai 4

Các đại biểu tại Kỳ họp.
(PLVN) - Sáng nay, 20/5, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã quyết nghị thống nhất chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được bố trí từ ngân sách TP là khoảng 23.524 tỷ đồng.

Hà Nội xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn cho Dự án đường Vành đai 4

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.
(PLVN) - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và đề nghị của UBND TP, sáng nay, 20/5, HĐND TP Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (gọi tắt là Dự án đường Vành đai 4).

Học tập và làm theo gương Bác nghiêm túc, hiệu quả, thực chất

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.
(PLVN) - Yêu cầu trên được Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chiều qua (19/5).

Ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu bấm nút ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 19/5/2022, Báo Điện tử Đảng Cộng sản chính thức ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức giao diện đáp ứng nhu cầu của độc giả trong nước và quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khoa học công nghệ phải là nền tảng để xây dựng quân đội hiện đại

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khoa học công nghệ phải là nền tảng để xây dựng quân đội hiện đại
(PLVN) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc Phòng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải. Lễ trao giải thưởng được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), sáng 19/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Chuyến công tác “ba trong một” của Thủ tướng: Nhiều kết quả toàn diện, tạo dấu ấn lớn

Tổng thống Mỹ chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP
(PLVN) - Chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc (LHQ) từ ngày 11/5 đến ngày 17/5 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đạt được mục tiêu đề ra với những kết quả toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, tạo ra những dấu ấn lớn, đồng thời khẳng định nhiều thông điệp quan trọng về các vấn đề trong nước và quốc tế.

Hồ Chí Minh - Người truyền cảm hứng vĩ đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của văn hóa ứng xử tinh tế và bao dung. (Ảnh tư liệu: Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).
(PLVN) - “Tôi vẫn cho rằng Hồ Chí Minh là người truyền cảm hứng vĩ đại, truyền ngọn lửa và niềm tin yêu đến tất cả mọi người. Điều đó làm cho giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng trở nên sâu lắng, bền bỉ trong lòng dân” - Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ về những tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân
(PLVN) - Trong hệ thống quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh có tư tưởng về xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở lý luận đó những giá trị phổ biến có tính quy luật và phương pháp luận khoa học, để vận dụng và phát triển sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Mỹ

Thủ tướng và bà con kiều bào tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: VGP
(PLVN) - Tối 17/5, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác rời thành phố San Francisco, lên chuyên cơ trở về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc từ ngày 11-17/5/2022.

Đề nghị kỷ luật Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.
(PLVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành các chính sách đột phá cho phát triển đô thị bền vững

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị.
(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị cần tập trung vào nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng nhanh và hiệu quả.