Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2016)

Ngày 25-5-2011, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. Báo Nam Định trân trọng đăng toàn văn bản danh sách này .

        ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH NAM ĐỊNH
                     -------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------------------
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVII
NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Số  TT

Họ và tên

Đơn vị
 bầu cử

Ngày, tháng,

năm sinh

Giới tính (nam, nữ)

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp

ĐB ngoài Đảng

Đại biểu

tái cử

Trình độ

Ghi chú

Học vấn

Chính trị

Chuyên môn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 

12

13

14

15

16

1

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Số 1

04-12-1978

Nữ

Kinh

Không

Xã Nam Thanh,
huyện Nam Trực,
tỉnh Nam Định

84/28 Nguyễn Công Trứ, Lộc Hòa, Thành phố Nam Định

Bác sỹ

X

Không

Thạc sỹ

Sơ cấp

Thạc sỹ Y khoa

2

PHẠM VĂN BẰNG

Số 19

27-12-1956

Nam

Kinh

Không

Xã Nghĩa Trung,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Số 95, Phù Long A,
Trần Tế Xương,
Thành phố Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cử nhân

Cử nhân
Khoa Vật lý

3

TRẦN LƯƠNG BẰNG

Số 8

10-12-1956

Nam

Kinh

Không

Xã Giao Thiện,
huyện Giao Thủy,  tỉnh Nam Định

1A đường Phù Nghĩa, tổ 9, phường Hạ Long,  Thành phố Nam Định

Cán bộ

Tái cử

Đại học

Cao cấp

Cử nhân Xã hội học, Đại học Kinh tế công nghiệp

4

PHẠM HUY CẬN

Số 9

13-3-1975

Nam

Kinh

Không

Xã Bình Hòa,
 huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Số 119
đường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định

Cán bộ

Không

Thạc sỹ

Trung cấp

Thạc sỹ Kinh tế

5

TRẦN VĂN CHUNG

Số 15

18-3-1956

Nam

Kinh

Không

Xã Mỹ Trung,
huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Lô5, đường Trần Đại Nghĩa, Khu đô thị Hoà Vượng, Thành phố Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cử nhân

Kỹ sư Nông nghiệp,  Cử nhân Luật

6

TRẦN VĂN CHUNG

Số 2

20-7-1962

Nam

Kinh

Không

Xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Số 23/112
Trần Nhật Duật,
Thành phố Nam Định

Cán bộ

Tái cử

Đại học

Cử nhân

Kỹ sư
Nông nghiệp

7

NGUYỄN CÔNG CHUYÊN

Số 11

27-3-1955

Nam

Kinh

Không

Xã Xuân Phú,
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Xã Xuân Phú,
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Cán bộ

Tái cử

Thạc sỹ

Cử nhân

Thạc sỹ Chính trị học, Đại học An ninh

8

VŨ VĂN CHƯƠNG

Số 8

11-8-1974

Nam

Kinh

Không

Xã Hoành Sơn,
huyện Giao Thủy,  tỉnh Nam Định

Khu 5B, Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Công chức

Không

Đại học

Cao cấp

Cử nhân Luật

9

NGUYỄN HẢI DŨNG

Số 19

11-11-1967

Nam

Kinh

Không

Xã Liên Bảo,
huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

14B Ô 17, Tổ 8,
Hạ Long, Thành phố Nam Định

Công chức

Không

Thạc sỹ

Cao cấp

Thạc sỹ Luật

10

TRẦN ANH DŨNG

Số 7

14-7-1974

Nam

Kinh

Không

Xã Mỹ Trung,
huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

18 đường Đông A
- Khu đô thị Hòa Vượng, Thành phố Nam Định

Công chức

Không

Thạc sỹ

Cao cấp

Thạc sỹ Quản lý hành chính công

11

PHẠM THỊ DUYÊN

Số 5

15-6-1972

Nữ

Kinh

Công giáo

Xã Hải Ninh,
huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định

Xóm 12 xã Hải Ninh,
huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định

Giáo viên

Không

Đại học

Trung cấp

Cử nhân Sư phạm Toán

12

TRẦN TẤT ĐỆ

Số 20

10-12-1956

Nam

Kinh

Không

Xã Mỹ Trung,
huyện Mỹ Lộc,
tỉnh Nam Định

2/75 Đường Văn Cao, Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cao cấp

Cử nhân Triết học, Cử nhân Hành chính

13

TRIỆU CÔNG ĐIỀN

Số 14

13-01-1956

Nam

Kinh

Không

Xã Nam Mỹ,
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

73C, tổ nhân dân số 10, Khu quân nhân B, phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định

Công chức

Không

Đại học

Cao cấp

Cử nhân Kinh tế lao động

14

NGUYỄN VĂN ĐỒNG

Số 8

02-12-1956

Nam

Kinh

Không

Xã Bình Hòa,
 huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Khu 4B, Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cao cấp

Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế

15

BÙI XUÂN ĐỨC

Số 5

17-12-1958

Nam

Kinh

Không

Xã Hải Vân,
huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định

Xã Hải Vân,
huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định

Cán bộ

Tái cử

Thạc sỹ

Cử nhân

Thạc sỹ
Chính trị học

16

TRỊNH MINH ĐỨC

Số 17

17-5-1976

Nam

Kinh

Không

Xã Yên Ninh,
 huyện Ý Yên,
tỉnh Nam Định

Số 81
đường Trần Quang Khải,  phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định

Công chức

Không

Đại học

Cao cấp

Cử nhân Luật

17

 PHẠM THỊ ĐƯƠNG

Số 10

06-4-1965

Nữ

Kinh

Không

Xã Xuân Châu,
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Tổ 4 - Tây Đông Mạc, phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định

Công chức

Không

Đại học

Cử nhân

Cử nhân Luật

18

NGUYỄN THỊ MINH HÀ

Số 12

19-4-1979

Nữ

Kinh

Không

Xã Phùng Xá,
huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Số 1 Khu quân nhân A, phường Cửa Bắc,
Thành phố Nam Định

Công chức

X

Không

Cao đẳng

Cao đẳng

Điện tử viễn thông

19

PHẠM HỒNG HÀ

Số 1

20-01-1958

Nam

Kinh

Không

Xã Giao Tiến,
 huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

9G ngõ 20 đường Hùng Vương, phường Vỵ Xuyên,
Thành phố Nam Định

Cán bộ

Tái cử

Thạc sỹ

Cử nhân

Thạc sỹ Kinh tế

20

ĐỖ THANH HẢI

Số 20

20-4-1961

Nam

Kinh

Không

Xã Mỹ Thuận,
huyện Mỹ Lộc,
tỉnh Nam Định

67/35/98 Trần Thái Tông, phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định

Công chức

Không

Đại học

Cao cấp

Cử nhân

Khoa học xã hội nhân văn

21

VŨ ĐỨC HẠNH

Số 13

26-5-1956

Nam

Kinh

Không

Xã Nam Lợi,
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Khu đô thị Hòa Vượng, Thành phố Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cao cấp

Đại học Cảnh sát nhân dân

22

LẠI VĂN HIẾU

Số 12

05-6-1962

Nam

Kinh

Không

Xã Nam Vân,
Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Số 369 Vũ Hữu Lợi - Tổ 10, phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định

Công chức

Không

Đại học

Cử nhân

Kỹ sư
Chăn nuôi

23

NGUYỄN VĂN HOÁN

Số 5

12-4-1946

Nam

Kinh

Không

Xã Hải Đường,
huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định

625 Trần Nhân Tông, phường Vỵ Hoàng,
Thành phố Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cao cấp

Đại học
Biên phòng

24

ĐOÀN VĂN HỢI

Số 7

19-6-1971

Nam

Kinh

Công giáo

Xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Xã Nghĩa Hồng,
 huyện Nghĩa Hưng,
 tỉnh Nam Định

 Làm ruộng

Không

Đại học

Trung cấp

Kỹ sư

Kinh tế nông nghiệp

25

 TRẦN THỊ HUÊ

Số 9

01-02-1961

Nữ

Kinh

Không

Xã Xuân Vinh,
 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Số 7/155 Lê Hồng Phong, phường Vỵ Hoàng, Thành phố Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cao cấp

Kỹ sư

Điện khí hóa nông nghiệp

26

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

Số 11

01-6-1982

Nữ

Kinh

Không

Xã Xuân Phong,
huyện Xuân Trường,
tỉnh Nam Định

Xóm 7, Xã Xuân Phong,

huyện Xuân Trường,

tỉnh Nam Định

Giáo viên

Không

Trung cấp

Sơ cấp

Trung cấp

Sư phạm mầm non, Trung cấp Công tác xã hội

27

ĐOÀN VĂN HÙNG

Số 16

07-5-1964

Nam

Kinh

Không

Xã Đại Thắng,
huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

82/491 đường Trường Chinh, Tổ 7 phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định

Công chức

Tái cử

Đại học

Cử nhân

Cử nhân Luật

28

NGÔ TIẾN HÙNG

Số 14

30-11-1962

Nam

Kinh

Không

Xã Bình Nghĩa,
huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Số 12 Lương Văn Can, Thành phố Nam Định

Công chức

Không

Thạc sỹ

Cử nhân

Thạc sỹ Luật

29

NGUYỄN KHẮC HƯNG

Số 17

18-9-1955

Nam

Kinh

Không

Xã Yên Tiến,
huyện Ý Yên,
tỉnh Nam Định

2/109 Bắc Ninh,
phường Nguyễn Du,
Thành phố Nam Định

Cán bộ

Tái cử

Đại học

Cao cấp

Cử nhân

Lịch sử Đảng,

Cử nhân Hành chính

30

NGUYỄN VIẾT HƯNG

Số 1

07-10-1962

Nam

Kinh

Không

Xã Thành Lợi,
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

8/9 Nguyễn Trãi, phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định

Cán bộ

Không

Thạc sỹ

Cử nhân

Thạc sỹ

Kinh tế chính trị,

Kỹ sư Thủy lợi

31

VŨ TRUNG KHIÊM

Số 6

29-6-1958

Nam

Kinh

Không

Xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hưng,  tỉnh Nam Định

Khu phố 3 Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng,  tỉnh Nam Định

Công chức

Không

Đại học

Cao cấp

Cử nhân
Kinh tế

32

BÙI TRUNG KIÊN

Số 15

09-01-1977

Nam

Kinh

Không

Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

Tổ 13, phường Trường Thi, Thành phố Nam Định

Cán bộ

Tái cử

Đại học

Cao cấp

Cử nhân Luật,
Cử nhân Tổ chức

33

PHẠM THỊ LAM

Số 12

10-10-1962

Nữ

Kinh

Không

Xã Nghĩa An,
huyện Nam Trực,  tỉnh Nam Định

65 Bến Ngự, phường Phan Đình Phùng,  Thành phố Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cử nhân

Cử nhân
Tâm lý giáo dục

34

 PHẠM VĂN LẠNG

(tức Phạm Cao Lạng)

Số 9

10-10-1959

Nam

Kinh

Không

Xã Giao Long,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Xã Giao Long, huyện Giao Thủy,
tỉnh Nam Định

Cán bộ

Không

Trung cấp

Trung cấp

Trung cấp

Quản lý  Hành chính

35

BÙI ĐỨC LONG

Số 12

12-01-1957

Nam

Kinh

Không

Xã Xuân Tân,
huyện Xuân Trường,
tỉnh Nam Định

99 Hùng Vương,
 phường  Vỵ Hoàng,
Thành phố Nam Định

Cán bộ

Tái cử

Thạc sỹ

Cử nhân

Thạc sỹ Kinh tế

36

NGUYỄN VĂN LONG

Số 4

12-6-1961

Nam

Kinh

Không

Xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Số 3/9 đường Hùng Vương, Thành phố Nam Định

Công chức

Không

Thạc sỹ

Cử nhân

Thạc sỹ Kinh tế

37

NGUYỄN VĂN LỘC

(tức Thích Quảng Hà)

Số 18

01-6-1963

Nam

Kinh

Tu sỹ đạo Phật

Xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Chùa Cẩm, xã Yên Dương, huyện Ý Yên,
 tỉnh Nam Định

Tu sỹ Phật giáo

X

Tái cử

Trung cấp

Trung cấp
Phật học

38

LÊ VĂN LUẬT

Số 6

20-9-1941

Nam

Kinh

Công giáo

Xã Hải Đông,
huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định

Giáo xứ Xuân Hóa,
xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu,
 tỉnh Nam Định

Linh mục

X

Không

Đại học

Cử nhân Thần học và Đại học Âm nhạc

39

NGUYỄN HÙNG MẠNH

Số 10

30-9-1970

Nam

Kinh

Không

Xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Số 262A Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cao cấp

Kỹ sư

Kinh tế Nông nghiệp

40

TRỊNH THỊ NGA

Số 14

03-02-1972

Nữ

Kinh

Không

Xã Trực Chính,

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

An Khánh, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh,  tỉnh Nam Định

Cán bộ

Không

Trung cấp

Trung cấp

Trung cấp

Sư phạm mầm non, Trung cấp Quản lý Nhà nước

41

PHẠM THỊ NGÀ

Số 19

12-8-1982

Nữ

Kinh

Không

Xã Yên Tân,
huyện Ý Yên,
tỉnh Nam Định

Phố Phùng Hưng,
xã Lộc An, Thành phố Nam Định

Giáo viên

X

Không

Đại học

Sơ cấp

Cử nhân ngành Ngữ văn

42

PHẠM ĐÌNH NGHỊ

Số 13

8-11-1965

Nam

Kinh

Không

Xã Nam Hồng,
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

104 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định

Công chức

Không

Thạc sỹ

Cử nhân

Thạc sỹ Kinh tế

43

PHAN THỊ KHÁNH NGỌC

Số 1

12-10-1961

Nữ

Kinh

Không

Xã Thanh Bình, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

12/47 Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Trung cấp

Cử nhân Kinh tế

44

ĐOÀN HỒNG PHONG

Số 7

02-01-1963

Nam

Kinh

Không

Thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Số nhà 162 đường Thái Bình, phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định

Cán bộ

Tái cử

Thạc sỹ

Cử nhân

Thạc sỹ Kinh tế

45

ĐOÀN VĂN SÁU

Số 15

20-3-1969

Nam

Kinh

Công giáo

Xã Trực Hùng,
huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Xã Trực Hùng,
huyện Trực Ninh,
tỉnh Nam Định

Kinh doanh

X

Không

10/10

46

ĐẶNG VĂN SINH

Số 2

05-01-1959

Nam

Kinh

Không

Xã Nam Lợi,
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

343 Trần Hưng Đạo, phường Bà Triệu,
Thành phố Nam Định

Công an

Không

Đại học

Cử nhân

Đại học An ninh nhân dân

47

BÙI SỸ SƠN

Số 4

22-12-1957

Nam

Kinh

Không

Xã Tân Thành,
huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

Số nhà 135 Hàn Thuyên, phường Vỵ Hoàng,  Thành phố Nam Định

Công chức

Không

Đại học

Cử nhân

Kỹ sư Thủy lợi

48

ĐẶNG VĂN TÁC

Số 11

12-12-1958

Nam

Kinh

Không

Xã Nghĩa Hải,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Số 67 Khu phố 3 Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Công chức

Không

Đại học

Cử nhân

Kỹ sư Nông học

49

PHẠM QUANG THÁI

Số 14

11-9-1956

Nam

Kinh

Không

Xã Việt Hùng,
huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cao cấp

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

50

CAO ĐỨC THIỆP

Số 3

10-4-1963

Nam

Kinh

Không

Xã Hải Lộc,
 huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Xóm 4, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định

Cán bộ

Không

10/10

Trung cấp

Đang học Đại học Luật

51

 PHẠM CÔNG THUẬN

Số 10

24-3-1958

Nam

Kinh

Không

Xã Xuân Ninh,
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Xã Xuân Ninh,
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cao cấp

Kỹ sư Nông nghiệp

52

PHẠM THỊ THÚY

Số 17

15-01-1972

Nữ

Kinh

Không

Xã Yên Tiến,
huyện Ý Yên,
tỉnh Nam Định

Tân Lập, xã Yên Tiến,
 huyện Ý Yên,
 tỉnh Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cử nhân

Kinh tế Nông nhiệp

53

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Số 13

16-4-1978

Nữ

Kinh

Không

Xã Nam Thanh,
huyện Nam Trực,  tỉnh Nam Định

38/141 Điện Biên, phường Cửa Bắc,
Thành phố Nam Định

Cán bộ

Không

Thạc sỹ

Trung cấp

Thạc sỹ Ngữ văn

Đang học Cao cấp
 lý luận chính trị

54

LƯƠNG HÙNG TIẾN

Số 18

17-3-1963

Nam

Kinh

Không

Xã Yên Trung,
huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

248/114 đường Mạc Thị Bưởi, phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cao cấp

Cử nhân Luật

55

PHẠM MẠNH TIẾP

Số 18

05-5-1957

Nam

Kinh

Không

Xã Yên Thọ,
 huyện Ý Yên,

tỉnh Nam Định

Khu phố 10, Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên,
tỉnh Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cử nhân

Cử nhân Kinh tế

56

NGUYỄN VĂN TÌM

Số 4

21-8-1958

Nam

Kinh

Không

Xã Hải An,
huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định

Xóm 20, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cao cấp

Kỹ sư
 Nông nghiệp

57

NGUYỄN ANH TUẤN

Số 19

19-7-1973

Nam

Kinh

Không

Xã Đại An,
huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

Số 31 phố Nguyễn Trung Ngạn, phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cao cấp

Cử nhân
Văn hoá

58

NGUYỄN VĂN TUẤN

Số 2

01-6-1954

Nam

Kinh

Không

Xã Hải An,
huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định

107 Bắc Ninh,

phường Nguyễn Du,
Thành phố Nam Định

Cán bộ

Tái cử

Đại học

Cao cấp

Cử nhân

Tài chính - Kế toán

59

NGUYỄN VĂN TUẤN

Số 16

21-7-1955

Nam

Kinh

Không

Xã Yên Đồng,
huyện Ý Yên,

tỉnh Nam Định

80 Vỵ Xuyên,
Thành phố Nam Định

Công chức

Không

Thạc sỹ

Cao cấp

Thạc sỹ

Toán học

60

TRƯƠNG ANH TUẤN

Số 3

29-5-1963

Nam

Kinh

Không

Xã Viên Nội,
huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

12/9 Hùng Vương, phường Vỵ Hoàng, Thành phố Nam Định

Cán bộ

Tái cử

Đại học

Cử nhân

Cử nhân Luật

61

BÙI VĂN TUẤT

Số 16

17-11-1958

Nam

Kinh

Không

Xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Tổ 4 phường Trường Thi, Thành phố Nam Định

Bộ đội

Không

Đại học

Cao cấp

Cử nhân

Khoa học xã hội nhân văn

62

NGÔ GIA TỰ

Số 6

07-4-1961

Nam

Kinh

Không

Xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Khu phố 2 Thị trấn Liễu Đề,  huyện Nghĩa Hưng,  tỉnh Nam Định

Cán bộ

Không

Đại học

Cử nhân

Kỹ sư Xây dựng

63

TRẦN THỊ MINH VÂN

Số 2

04-02-1973

Nữ

Kinh

Công giáo

Xã Thiệu Giang,  huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Số 24 khu Nhà Chung, phường Nguyễn Du,
Thành phố Nam Định

Kinh doanh

X

Không

12/12

64

NGUYỄN VĂN VINH

Số 3

20-01-1957

Nam

Kinh

Không

Xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

7/9 Nguyễn Trãi, phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định

Công chức

Không

Đại học

Cử nhân

Cử nhân
Kinh tế

65

 LÊ VĂN VỜI

Số 9

13-3-1959

Nam

Kinh

Không

Xã Yên Thành,
huyện Yên Mô,
tỉnh Ninh Bình

Xã Đông Sơn,
Thị xã Tam Điệp,
tỉnh Ninh Bình

Bộ đội

Không

Đại học

Trung cấp

Cử nhân Quân sự

chuyên ngành Quản lý

bảo vệ biên giới

66

ĐỖ THANH XUÂN

Số 20

15-3-1956

Nam

Kinh

Không

Xã Liêm Hải,
huyện Trực Ninh,  tỉnh Nam Định

Số 17 Đặng Xuân Thiều, Thành phố Nam Định

Công chức

Không

Đại học

Cử nhân

Cử nhân Thể dục thể thao

67

TRẦN VĂN YÊM

Số 7

15-10-1958

Nam

Kinh

Không

Xã Nghĩa Đồng,
huyện Nghĩa Hưng,  tỉnh Nam Định

Ngõ 2, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định

Bác sỹ

Không

Đại học

Cao cấp

Bác sỹ Đa khoa Ngoại - Sản

Số đại biểu ấn định cho HĐND tỉnh Nam Định là 67 đại biểu.
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 67 người.

Lập tại Nam Định, ngày 25 tháng 5 năm 2011
TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH
Đã ký
Phạm Hồng Hà

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.