Dân tộc thiểu số ở Quảng Bình từng bước nâng cao đời sống, thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

Cán bộ NHCSXH tỉnh Quảng Bình hỗ trợ thủ tục vay vốn phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS.
Cán bộ NHCSXH tỉnh Quảng Bình hỗ trợ thủ tục vay vốn phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều năm qua, hàng chục ngàn lượt hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Bình được tiếp cận với nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, sửa chữa nhà cửa và từng bước nâng cao đời sống, thoát nghèo…

Cùng với các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đã minh chứng vai trò rất quan trọng trong công tác an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững vùng đồng bào thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn ông Trần Văn Tài - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình về vấn đề này.

- Trong thời gian qua, NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã có những chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS và hộ nghèo sinh sống ở vùng miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Văn Tài: Với mục tiêu từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho các hộ đồng bào, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc triển khai các nguồn vốn tín dụng chính sách đến 100% các xã vùng đồng bào DTTS&MN; cơ chế và chính sách cho vay, thủ tục, quy trình, hồ sơ đảm bảo cho các hộ được tiếp cận nhanh chóng vốn vay. Cùng với đó, với việc đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền cũng đã giúp cho người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương tín dụng chính sách, quy định của pháp luật và tạo điều kiện cho các chương trình cho vay diễn ra thuận lợi.

Ông Trần Văn Tài – Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình trao quà cứu trợ lũ lụt cho bà con đồng bào vùng khó khăn ở tỉnh này.

Ông Trần Văn Tài – Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình trao quà cứu trợ lũ lụt cho bà con đồng bào vùng khó khăn ở tỉnh này.

Từ khi thành lập đến nay, Chi nhánh chúng tôi đã thực hiện cho vay đến vùng đồng bào DTTS&MN theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành các chương trình tín dụng ưu đãi đặc thù như: Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn; Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 4/12/2012 về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2020.

Đặc biệt trong năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có chương trình cho vay về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ 2021 – 2025 theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Để chính sách hỗ trợ đến với đúng đối tượng thụ hưởng, ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã tham mưu UBND, Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh chỉ đạo Ban Dân tộc, các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo các phòng giao dịch huyện phối hợp với Phòng Dân tộc, Văn phòng UBND các huyện tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo triển khai đến các xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát, xác định đối tượng trình UBND huyện phê duyệt.

Theo đó, 8/8 UBND huyện, thị xã, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các ban ngành liên quan phối hợp với NHCSXH triển khai chủ trương tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP. Trong đó, có 5/8 đơn vị có xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN triển khai chương trình cho vay vùng DTTS&MN theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ.

Đồng thời, việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua mạng lưới hội tổ ở từng địa bàn các nội dung, chính sách ưu đãi sẽ được triển khai; cán bộ NHCSXH nơi cho vay đến từng hộ dân có trong danh sách đối tượng thụ hưởng để rà soát nhu cầu.

Ngoài các chương trình tín dụng ưu đãi dành riêng nêu trên, các hộ DTTS nếu có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay tất cả các chương trình tín dụng đang triển khai tại NHCSXH.

Mô hình vay vốn NHCSXH để chăn nuôi bò tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Mô hình vay vốn NHCSXH để chăn nuôi bò tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

- Xin ông cho biết, những chính sách tín dụng cho đồng bào DTTS và hộ nghèo sinh sống ở vùng miền núi đã hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và thoát nghèo ra sao?

Ông Trần Văn Tài: Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến với 100% các thôn bản trong tỉnh và tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống đồng bào DTTS, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Vốn vay không những giúp người DTTS làm quen với việc vay vốn sản xuất - kinh doanh, mà còn giúp họ chuyển biến về nhận thức giúp bà con tự tin, tiếp cận cách thức sản xuất hàng hoá, phát huy sự chủ động sáng tạo vươn lên, cải thiện và ổn định cuộc sống, góp phần đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn.

Cụ thể, doanh số cho vay đối với các chương trình tín dụng đồng bào DTTS&MN đạt gần 54 tỷ đồng với 7,9 ngàn lượt khách hàng được vay vốn. Đến nay, các chương trình chủ yếu hết giai đoạn thực hiện, NHCSXH đang theo dõi thu hồi nợ, dư nợ còn 24.631 triệu đồng với 941 khách hàng. Riêng chương trình cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP triển khai từ năm 2022 đang thực hiện có dư nợ đạt 10.630 triệu đồng với 200 khách hàng còn dư nợ.

Vậy những chính sách hỗ trợ tín dụng nói trên đã mang lại hiệu quả gì trong việc góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là vùng miền núi có điều kiện khó khăn?

Ông Trần Văn Tài: Qua hơn 21 năm, hoạt động tín dụng chính sách xã hội góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Chương trình cho vay hộ nghèo giải ngân gần 3,3 ngàn tỷ đồng với hơn 235 ngàn lượt hộ được vay vốn, chương trình cho vay hộ cận nghèo giải ngân hơn 2,3 ngàn tỷ đồng với hơn 51,7 ngàn lượt hộ vay vốn.

Đời sống của bà con DTTS ở khu tái định cư bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Bình ngày càng được nâng cao nhờ chính sách chăm lo, hỗ trợ của chính quyền địa phương và nguồn vốn vay chính sách xã hội.

Đời sống của bà con DTTS ở khu tái định cư bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Bình ngày càng được nâng cao nhờ chính sách chăm lo, hỗ trợ của chính quyền địa phương và nguồn vốn vay chính sách xã hội.

Nguồn vốn đã góp phần giúp các hộ gia đình nghèo, cận nghèo đặc biệt là đồng bào DTTS&MN có điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập, tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. Cũng từ đó, người dân được đảm bảo về cuộc sống, góp phần vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các giai đoạn. Cụ thể: giai đoạn 2011 - 2015 giảm từ 25,17% xuống 7,23%; giai đoạn 2016 - 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 14,42% xuống 3,24%; giai đoạn 2021 - 2022 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 6,52% xuống 5,0% so với đầu giai đoạn.

Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách cũng đã góp phần thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông nghiệp nông thôn khởi sắc, tăng trưởng kinh tế đồng đều giữa các vùng, ổn định chính trị xã hội, đến cuối năm 2022, có 89/128 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Trong thời gian tới, để chính sách hỗ trợ tín dụng cho đồng bào DTTS và hộ nghèo sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hướng đến đúng đối tượng, mang lại hiệu quả thiết thực, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình đã có kế hoạch và giải pháp ra sao?

Ông Trần Văn Tài: Để chính sách hỗ trợ tín dụng cho đồng bào DTTS hướng đến đúng đối tượng và hiệu quả, NHCSXH tỉnh Quảng Bình xác định sẽ tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách; Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW; Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 2597/KH-UBND ngày 23/11/2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 185-CV/TU ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW.

Cùng với đó, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách an sinh xã hội, tín dụng ưu đãi rộng rãi trong nhân dân nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng tập trung đông đồng bào DTTS để người dân biết, hiểu, tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước dành cho họ.

Thăm và kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay NHCSXH để phát triển kinh tế tại vùng đồng bào DTTS&MN của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Thăm và kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay NHCSXH để phát triển kinh tế tại vùng đồng bào DTTS&MN của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Một giải pháp nữa cũng cần được lưu ý là việc phải tích cực phối hợp với cơ quan, ban ngành để triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương và nguồn vốn Ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào DTTS và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh hội nghị.

Quảng Ninh sơ kết 3 năm về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo

(PLVN) -Ngày 10/4, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06, “về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” và đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm

Bộ Công an trao tặng Công trình liên hợp cho Trường PTDT bán trú Tiểu học Pa Tần, Sìn Hồ, Lai Châu

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tháo băng gắn biển khánh thành nhà ở bán trú cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Tần.
(PLVN) -  Chiều ngày 06/01/2024, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao tặng Công trình liên hợp Nhà ở, Nhà ăn, Nhà phụ trợ, phòng máy vi tính, thư viện cho Trường PTDT (Phổ thông dân tộc) bán trú Tiểu học Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu tại buổi lễ.

Các cấp, các ngành, địa phương phải dành sự quan tâm đúng mức đến công tác dân tộc

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ, công tác dân tộc là nhiệm vụ khó khăn nên các Bộ, ngành địa phương phải quan tâm đến công tác này bằng cả tấm lòng. (Ảnh: VGP/Hải Minh)
(PLVN) - Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, do Ủy ban Dân tộc tổ chức chiều 2/1, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phải dành sự quan tâm đúng mức đến công tác dân tộc; linh hoạt trong việc triển khai các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi phù hợp với văn hoá, phong tục, tập quán, điều kiện cụ thể của từng địa bàn, từng dân tộc, tránh tư duy máy móc.

Hòa Bình: Phát huy vai trò người có uy tín trong đảm bảo an ninh trật tự

Những người có uy tín như ông Sùng A Dếnh góp phần giúp các lực lượng, đặc biệt là lực lượng Công an xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở.
(PLVN) - Với kinh nghiệm, hiểu biết về thực tế tại địa phương, trong những năm qua, những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Hòa Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đóng góp hiệu quả vào công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Trợ cấp gạo cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng: Chính sách nhân văn cần nhân rộng

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng. (Ảnh minh họa: Nguồn - Báo lao động)
(PLVN) - Hỗ trợ gạo phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc rừng là một chính sách hợp lòng dân, thực sự đi sâu giải quyết lợi ích của nhân dân, đặc biệt là đồng bào nghèo người dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn miền núi, qua đó góp phần quan trọng trong bảo vệ và phát triển rừng, phù hợp với xu thế về chống biến đổi khí hậu thông qua giảm phát thải do suy thoái và mất rừng.

Lâm Đồng: Đột phá trong công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Nguyễn Ngọc Phúc (đứng giữa) trong lần kiểm tra dự án hồ chứa nước Đông Thanh - công trình có ý nghĩa rất lớn đối với người dân huyện Lâm Hà.

(PLVN) -  Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giảm nhanh, bình quân mỗi năm từ 2-3%; 100% xã đạt chuẩn văn hóa; 98% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 82,97%...Đó là những kết quả nổi bật trong công tác dân tộc tại địa phương được ông Nguyễn Ngọc Phúc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ với Báo Pháp luật Việt Nam.

Huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An): Xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nhờ tiếp cận nhiều chính sách

Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho bà con dân tộc thiểu số huyện Quế Phong nhân ngày Đại đoàn kết
(PLVN) - Là huyện vùng núi cao, biên giới nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, huyện Quế Phong có đường biên giới Việt – Lào dài 74,793km, với hơn 90% dân dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm của các cấp, cũng như các chính sách hỗ trợ người dân đồng bào dân tộc thiểu số. Quế Phong đã có nhiều chuyển biến tích cực…

Quảng Ninh chú trọng phát triển Đảng trong TKV đối với người dân tộc thiểu số

Lễ kết nạp đảng viên của Đảng bộ Công ty CP Than Mông Dương - đơn vị có nhiều thợ lò người dân tộc thiểu số đang làm việc.
(PLVN) -Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Đảng bộ Than Quảng Ninh, đã chỉ đạo Đảng bộ các công ty khai thác than hầm lò thuộc Tập đoàn chú trọng thực hiện công tác phát triển đảng viên nói chung, phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân lao động người dân tộc thiểu số nói riêng.

10 năm Lễ vinh danh học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc tiêu biểu 2023 - hành trình đến ước mơ

Các đại biểu trao Bằng khen cho các học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023.
(PLVN) - Năm 2023 là năm thứ 10 Lễ tuyên duyên học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tổ chức, góp phần khẳng định chủ trương, chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đòn bẩy giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện biên giới Sốp Cộp vượt khó

Đồng chí Đào Đình Thi chủ trì phiên họp lần thứ 19 của UBND huyện Sốp Cộp.
(PLVN) - Sốp Cộp là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La, có gần 125 km đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào, với 8 xã, 24 bản biên giới, có 6 dân tộc anh em cùng đoàn kết sinh sống, trong đó hơn 95% dân số là người dân tộc thiểu số (dân tộc Thái chiếm 62,47%; Mông 17,1%; Lào 9,54%; Khơ Mú 6,41%, Kinh 4,19%...).

Cầu nối tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Sa Pa

 Hội nghị Tuyên truyền pháp luật thu hút đông đảo Người có uy tín trong cộng đồng tham gia.
(PLVN) - Tai thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò nòng cốt của mình, là cầu nối vững chắc giữa đồng bào dân tộc thiểu số với cấp ủy, chính quyền địa phương . Người có uy tín tại vùng cao Sa Pa đã góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Quảng Ninh tích cực chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội CTĐ tỉnh trao nguồn vốn vay hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà). Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp.
(PLVN) -Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền về chủ trương, chính sách bảo vệ vùng biên giới, nâng cao đời sống kinh tế, chăm sóc sức khỏe, thể chất, tinh thần cho người dân vùng đồng bào, đầu tư xây dựng nhiều dự án hạ tầng thiết yếu tại các xã biên giới.