Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Sáng 10-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Ban Tổ chức Đại hội XI của Đảng tổ chức cuộc họp báo với sự tham dự của gần 700 phóng viên trong nước và quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đến dự và chủ trì họp báo.

 * Đại hội sẽ quyết định phương án bầu Tổng Bí thư

* Khánh thành Trung tâm Báo chí Đại hội XI của Đảng

Sáng 10-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Ban Tổ chức Đại hội XI của Đảng tổ chức cuộc họp báo với sự tham dự của gần 700 phóng viên trong nước và quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đến dự và chủ trì họp báo.

Mô tả ảnh.
Khai mạc Trung tâm Báo chí.

Cùng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh Thế Huynh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Lưu Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao... cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Bắc Son thông báo về nội dung Đại hội XI của Đảng. Theo đó, Đại hội XI chính thức diễn ra từ ngày 12 đến 19-1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham dự của 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng. Với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, Đại hội lần thứ XI của Đảng thực hiện những nội dung quan trọng đề ra là: Thảo luận, bổ sung, và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI; thảo luận, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; một số vấn đề cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng các nội dung quan trọng khác; lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son cũng làm rõ những nội dung cần quan tâm về bối cảnh, quá trình chuẩn bị Đại hội; những nội dung cơ bản của các văn kiện trình Đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự và phương án tổ chức Đại hội XI của Đảng…

Tại buổi họp báo, đại diện phóng viên trong và ngoài nước đã nêu lên những vấn đề cần làm rõ như: Chủ đề và những nét mới tại Đại hội; chủ trương bầu trực tiếp Tổng Bí thư; nội dung cụ thể về hội nhập toàn diện của Việt Nam; tỷ lệ số dư bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị… Các thành viên trong Đoàn chủ trì buổi họp báo đã trả lời những vấn đề nêu trên. Theo đó, chủ đề Đại hội XI cấu thành gồm 4 thành tố như đã được công bố. Việc tiếp thu đóng góp ý kiến vào xây dựng các văn kiện được thực hiện một cách rộng rãi, nghiêm túc, thể hiện kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Các văn kiện thể hiện rõ tính đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh đến đường lối đổi mới trên cả 2 mặt chính trị và kinh tế là quan điểm nhất quán của Đảng; đổi mới kinh tế đi trước một bước; đổi mới chính trị có những bước đi phù hợp, ổn định chính trị là nền tảng thúc đẩy kinh tế; đổi mới chính trị hướng vào việc đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực, sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên… Ban Tổ chức họp báo cũng khẳng định là Đảng Cộng sản Việt Nam không thực hiện chủ trương đa nguyên đa đảng khi trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài.

Trong vấn đề nhân sự, đại diện Ban Tổ chức Trung ương cho biết, do quy định của Đảng và tuổi cao, nên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh không tham gia ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; việc Đại hội bầu trực tiếp Tổng Bí thư chưa có quy định trong Điều lệ Đảng (khóa X), tuy nhiên có thực hiện quy trình này hay không tại Đại hội XI của Đảng sẽ do Đại hội quyết định; có một hồ sơ tham gia tự ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) là của ông Nguyễn Xuân Kiên (sinh năm 1966), Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học nghiệp vụ và tư liệu Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Thư ký Hội đồng Khoa học các ban Đảng Trung ương; số dư tỷ lệ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng được xác định là 15% và bầu Bộ Chính trị là 20%...

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Tô Huy Rứa cảm ơn sự tham gia tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XI của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng không chỉ của toàn Đảng mà của cả đất nước, dân tộc và nhân dân Việt Nam trên nhiều phương diện. Đồng chí đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài nước chuyển tải những thông tin bổ ích, chính xác, kịp thời và sinh động đến toàn thể công chúng trong nước và bạn bè ở nước ngoài nhằm thể hiện rõ những nội dung mà Đại hội đề cập; trong đó có định hướng đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

* Trước đó, tại Trung tâm Báo chí Đại hội XI, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã cùng với các đồng chí lãnh đạo ban, ngành Trung ương cắt băng khánh thành, chính thức khai trương hoạt động của Trung tâm Báo chí Đại hội XI tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Nhằm phục vụ cho hơn 620 phóng viên trong  nước và gần 130 phóng viên, trợ lý các hãng thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình nước ngoài tác nghiệp tại Đại hội, Ban Tổ chức đã hoàn thiện Trung tâm Báo chí với hơn 120 máy tính kết nối mạng Internet và 80 đầu chờ kết nối máy vi tính cá nhân; trang bị 100 máy vi tính cho phòng máy các phóng viên nước ngoài. Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XI, trung tâm có đầy đủ phương tiện cũng như kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp; trong đó có việc tổ chức các cuộc họp báo sau mỗi ngày và các cuộc họp báo chuyên đề tại Đại hội. Trong số các cơ quan báo chí nước ngoài, có sự tham dự của 14 báo Đảng Cộng sản và báo cánh tả trên toàn thế giới.

* Tại buổi tập huấn dành cho phóng viên báo chí trong nước diễn ra sáng cùng ngày tại Trung tâm Báo chí Đại hội XI, đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng Trung ương đã làm rõ thêm những nội dung cơ bản các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng như định hướng lớn về công tác tuyên truyền nhân sự kiện chính trị trọng đại này. Theo đó, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền đậm nét không khí thi đua phấn khởi, sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hướng về Đại hội; nêu bật những thành quả đạt được trên các mặt hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… của các ngành, địa phương trong 5 năm qua; kết hợp các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đại hội...

Tin và ảnh: NGUYỄN THÀNH

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho bà Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Sáng 1/7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ dưới hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.