Quản lý tiền ảo: Khó thu thuế vì cách hiểu việc áp dụng pháp luật khác nhau

Quản lý tiền ảo: Khó thu thuế vì cách hiểu việc áp dụng pháp luật khác nhau
(PLO) - Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các xu hướng mới trên toàn cầu, Việt Nam cũng sớm tiếp cận các chương trình về crypto (tiền ảo – tiền mã hóa). Tuy nhiên, khung pháp lý về quản lý tiền ảo, tài sản ảo mới đang được giao cho Bộ Tư pháp nghiên cứu, xây dựng. Trước một số vụ việc liên quan đến tiền ảo, dư luận càng trông chờ phương án khả thi và cần thiết để có thể quản lý hiệu quả thị trường giao dịch tiền ảo.