Chính quyền Bà Rịa – Vũng Tàu 30 năm vững bước trưởng thành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 30 năm xây dựng và đổi mới, hệ thống chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, khối đại đoàn kết ngày càng được phát huy.
Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những tỉnh thành có môi trường đầu tư hấp dẫn Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những tỉnh thành có môi trường đầu tư hấp dẫn

Xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu quả

Ngày 12/8/1991, Nghị quyết thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được thông qua với 5 đơn vị hành chính, gồm: Thành phố Vũng Tàu và 4 huyện: Châu Thành, Xuyên Mộc, Long Đất và Côn Đảo. Trong quá trình phát triển, để hợp lý hóa khu vực hành chính, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành chia tách một số địa phương, đến nay toàn tỉnh có 2 thành phố là: Vũng Tàu và Bà Rịa; 01 thị xã là Phú Mỹ và 5 huyện gồm: Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc và Côn Đảo. Sau ngày thành lập, bộ máy chính quyền địa phương của tỉnh chính thức được tổ chức đầy đủ ở 3 cấp, trong đó có 5 đơn vị hành chính cấp huyện và 53 đơn vị hành chính cấp xã.

Chính quyền Bà Rịa – Vũng Tàu 30 năm vững bước trưởng thành ảnh 1

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc

Sau 30 năm, đến nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc là: Thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I, thành phố Bà Rịa là đô thị loại II, thị xã Phú Mỹ là đô thị loại III và 5 huyện: Châu Đức, Côn Đảo, Đất Đỏ, Long Điền và Xuyên Mộc, với 82 xã, phường, thị trấn.

Hệ thống cơ sở vật chất của các cấp từng bước được đổi mới, đầu tư đồng bộ. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến ở cả 03 cấp. Trong đó, có 18 sở ngành, 4 ban chuyên ngành, 8 đơn vị cấp huyện và 82 đơn vị cấp xã triển khai thực hiện cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 trên môi trường mạng; Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh cũng được bố trí tới tận cấp xã; Đối với bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã cũng được kiện toàn và đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ.

Chính quyền Bà Rịa – Vũng Tàu 30 năm vững bước trưởng thành ảnh 2

Người dân đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mới đây, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công với trang thiết bị hiện đại, phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, tiện lợi và hiệu quả.

Ông Dương Văn Thơm - Phó Giám đốc thường trực Trung tâm cho biết: “Trung tâm đã đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến, qua đó tạo lập môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện, văn minh, hiện đại; tích hợp được các nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; tiếp nhận trực tiếp, nhanh chóng, kịp thời sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, cũng như xử lý kịp thời những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, cá nhân, tổ chức”.

Liên tục trong những năm qua, các chỉ số đánh giá về: Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), đánh giá cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam (ICT), Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều được đánh giá và xếp thứ hạng cao.

Một trong những bài học kinh nghiệm sau 30 năm hình thành và phát triển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đó là coi trọng cải cách hành chính, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp; nêu cao chức năng giám sát thường xuyên, toàn diện của HĐND; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo hướng gần dân, sát dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; phát huy được ý chí, bản lĩnh và truyền thống cách mạng, không lùi bước trước mọi khó khăn.

Hướng đến một chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, tạo thuận lợi thu hút đầu tư

Để tiếp tục tạo dựng nền móng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, chủ quyền biển đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác dân vận chính quyền. Thông qua đó, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa nội dung thực hiện công tác dân vận chính quyền vào chương trình, nghị quyết để triển khai, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo đó, nhiều mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả trong lĩnh vực cải cách hành chính đã xuất hiện như: “Tổ tổng đài thực hiện dịch vụ thông báo tình trạng hồ sơ qua tin nhắn”; “Tổ viết giúp và hướng dẫn hồ sơ cho công dân”, “Trao thư chúc mừng kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy khai sinh khi người dân đến thực hiện thủ tục kết hôn, khai sinh”… Chính từ những giải pháp cụ thể trong thực thi công vụ, bám sát nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân đã từng bước xây dựng được một chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Ông Huỳnh Văn Danh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: “Việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Qua triển khai thực hiện, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận, về tinh thần phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao. Cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, gần dân, sát dân hơn; giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của nhân dân; tạo được sự đồng thuận xã hội”.

Đồng thời huy động mọi nguồn lực, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện các phong trào, các cuộc vận động; tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp sức phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Chính quyền Bà Rịa – Vũng Tàu 30 năm vững bước trưởng thành ảnh 3

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu cũng được đánh giá là một trong những tỉnh thành có môi trường đầu tư hấp dẫn, nhờ thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Cùng với việc xây dựng bộ tiêu chí thu hút đầu tư, Bà Rịa - Vũng Tàu đang dần chủ động hơn trong việc tiếp cận những nhà đầu tư có đẳng cấp, uy tín, đồng thời hạn chế những lĩnh vực, ngành nghề đầu tư không thích hợp. Từ đó tạo ra một hệ sinh thái để những doanh nghiệp công nghệ cao, có tiềm lực tài chính, có uy tín, tin tưởng và mạnh dạn đầu tư.

Theo Sở kế hoạch đầu tư, những năm qua hạ tầng giao thông, cảng biển, các khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục được hoàn thiện, nâng cấp để đón dòng vốn đầu tư. Tỉnh cũng chủ động nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cho phép Ban Quản lý các khu công nghiệp được chủ động trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư một số loại hình dự án trong khu công nghiệp. Qua đó, giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí, tạo được sự hài lòng, giúp giữ chân các nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến, có khả năng tài chính tốt để tăng nguồn vốn đầu tư vào địa phương.

Với việc xây dựng một chiến lược thu hút đầu tư có chọn lọc, hỗ trợ nhà đầu tư bằng những việc làm cụ thể, chính quyền Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận, yên tâm của mỗi người dân và nhà đầu tư khi đến với tỉnh nhà.

Bùi Lan
Cùng chuyên mục
Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tặng quà cho người khó khăn ở xã An Lĩnh

Báo PLVN cùng các nhà hảo tâm “mang Tết ấm” cho người dân xã An Lĩnh, An Cư

(PLVN) -  Trước thềm đón Tết Nhâm Dần năm 2022, ngày 28/1 (nhằm ngày 26 tháng Chạp), Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Khánh Hòa đã kịp thời vận động và trao tặng 100 xuất quà trị giá mỗi xuất 500 nghìn đồng cho hộ gia đình khó khăn tại xã An Lĩnh và An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên. Món quà mang ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp gia đình có thêm niềm vui mừng xuân đón Tết tròn đầy no ấm.

Đọc thêm

Tây Ninh: Trao tặng nhà tình thương trước thềm Tết

Tây Ninh: Trao tặng nhà tình thương trước thềm Tết
(PLVN) - Trước thềm đón Tết Nhâm Dần năm 2022, ngày 27/1 (nhằm ngày 25 tháng Chạp), Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Tiền Giang đã kịp thời vận động và trao tặng căn nhà trị giá 60 triệu cho hộ gia đình khó khăn tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Món quà mang ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp gia đình có thêm niềm vui mừng xuân đón Tết tròn đầy no ấm.

Vĩnh Phúc có thêm khu công nghiệp 110ha

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 124/QĐ-TT chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án có quy mô 111,33 ha được triển khai tại phường Phúc Thắng và phường Nam Viêm, TP Phúc Yên.

Kỳ thú linh vật hổ tại đường hoa Tết Đà Nẵng

 Kỳ thú linh vật hổ tại đường hoa Tết Đà Nẵng
(PLVN) - Chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, linh vật hổ với nhiều chất liệu, kiểu dáng khác nhau đã xuất hiện tại đường hoa Tết Đà Nẵng. Từ đàn hổ ngũ hành oai linh cho đến gia đình nhà hổ thân thiện, dễ thương và những chú hổ thần tài rạng rỡ ước mơ no ấm, đủ đầy… sau một năm khốn khó vì dịch COVID-19.

Xuân tràn ngập phố phường Cần Thơ

Xuân tràn ngập phố phường Cần Thơ
(PLVN) - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, mặc dù TP Cần Thơ đã trải qua một năm căng mình chống dịch, thế nhưng không khí xuân vẫn tràn ngập trên mỗi nẻo đường. Các hoạt động mua bán được diễn ra sôi nổi vào những ngày cận Tết, người bán thì mang tinh thần lạc quan còn người mua thì vui vẻ mua sắm để chuẩn bị cho mùa xuân sắp đến.

Làng bánh đa hơn 300 tuổi chạy đua với Tết

Bánh đa làng Vĩnh Đức không chỉ được bán trong nước mà còn vươn mình ra nước ngoài
(PLVN) - Những chiếc bánh đa được làm từ gạo trắng, vừng đen…là niềm tự hào, đặc sản nổi tiếng 300 năm qua của làng Vĩnh Đức nói riêng và người dân xứ Nghệ nói chung. Những ngày cận Tết Nguyên đán, làng bánh đa Vĩnh Đức đỏ lửa ngày đêm để phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết cổ truyền

Tặng quà Tết cho bà con thôn 5.
(PLVN) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, mới đây, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện An Lão (tỉnh Bình Định) đã trao các suất quà Tết cho bà con thôn 5 (xã An Nghĩa, huyện An Lão).

Mua căn hộ diện tích lớn hay diện tích nhỏ?

Mua căn hộ diện tích lớn hay diện tích nhỏ?
(PLVN) - Câu hỏi: “nên mua căn hộ diện tích lớn hay diện tích nhỏ?” tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại là một vấn đề mà đến lúc xã hội, chính quyền và chính các nhà đầu tư cần lưu ý.

TP. Bạc Liêu khai mạc Đường hoa Xuân 2022

TP. Bạc Liêu khai mạc Đường hoa Xuân 2022
(PLVN) - Không gian đường hoa Xuân được thiết mang nét Tết quê, được trang trí bằng các gian hàng chất liệu bằng cây, bằng lá, mỗi gian hàng là một chủ đề riêng như gian hàng thư pháp, gian hàng bánh chưng bánh tét, gian hàng hoa đào, hoa mai,…

Tết ấm no ở Thành phố cửa biển

Đường phố Hải Phòng rực rỡ cờ hoa đón Tết.
(PLVN) -  Hào sảng nhưng cũng vô cùng ấm áp, nghĩa tình, các ban ngành Hải Phòng đã nỗ lực để mang một cái Tết ấm no cho ngư dân bám biển xa xôi, cho phụ nữ và trẻ em nghèo bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Phú Thọ chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải trao tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Lâm
(PLVN) - Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp đã tặng nhiều phần quà thiết thực đến các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.