Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thủ Đức phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp ủy đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có thể khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi cục THADS TP. Thủ Đức đã trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan tỏa.
Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thủ Đức phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp ủy đảng

Chi bộ Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Thủ Đức được thành lập Theo quyết định số 196-QĐ/TU ngày 2-3 của Thành ủy TP Thủ Đức, Chi cục THADS TP Thủ Đức thuộc Đảng bộ TP Thủ Đức TP.HCM trên cơ sở hợp nhất các chi bộ Chi cục THADS Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức (cũ). Tổng hợp kết quả thực hiện của các Chi bộ (cũ) nay là Chi cục THADS thành phố Thủ Đức. trong 5 năm qua, luôn bám sát nội dung, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề ngành tư pháp, quy tắc xử sự. Qua công tác triển khai, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết quả đã có sự chuyển biến khá rõ nét trong 05 năm liền ( Chi bộ Chi cục THADs Quận 9), Chi Cục THADS Thủ Đức luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Được Tổng cục THADS tặng Bằng khen và Cờ thi đua ngành Tư pháp. Chi cục THADS, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giải quyết hồ sơ án tăng, giảm thiểu việc khiếu nại, tố cáo của người dân, tiết kiệm chống lãng phí.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có thể khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên của Chi cục THADS thành phố Thủ Đức, cụ thể 100% đảng viên chi bộ đăng ký hàng năm đăng ký học tập và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” “ lá lành đùm lá rách” góp những phần quà chia sẽ người dân lúc khó khăn …

Bên cạnh đó, Chi bộ THADS thành phố Thủ Đức cũng luôn xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Do vậy mỗi nội dung chuyên đề hàng năm chi bộ đều đưa vào nghị quyết, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Cùng với đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên. 100% cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu chủ động hoàn thành kế hoạch cá nhân và xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện để thực hiện tốt nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chi bộ thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ, bình xét, phân loại đảng viên, trong đó có kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các tiêu chí hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy và Quận ủy Quận 9 (cũ). Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; xem đây là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sắp xếp, đề bạt cán bộ.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức súc, nổi cộm mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm cũng được chú trọng. Để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ luôn căn cứ vào tình hình thực tế xác định những nội dung cần quan tâm, tập trung thực hiện, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành chỉ tiêu do các cấp Bộ Ngành giao trong 05 năm qua, Chi bộ THADS thành phố Thủ Đức đã phát động trong toàn thể cán bộ công chức, người lao động thi đua thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về việc, tiền; đảm bảo phân loại án chính xác; giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả. Đồng thời, thông qua cuộc họp tại đơn vị, cán bộ công chức, người lao động đã đăng ký thi đua, đăng ký xây dựng đề tài, sáng kiến để áp dụng trong thực tiễn thi hành án; đây là cơ sở để xem xem, đánh giá các danh hiệu thi đua vào cuối năm.

Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng đã trở thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã đề ra các giải pháp phù hợp để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân, ngày càng được sự ủng hộ của người dân.

Cùng với đó, Chi cục THADS thành phố Thủ Đức cũng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua giám sát các cán bộ, đảng viên trong cơ quan, Chi bộ nhận thấy các cán bộ, đảng viên đều nghiêm túc thực hiện việc học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết trung ương 4 khóa XII. Hàng tháng, trong sinh hoạt Chi bộ đều dành thời gian để nhắc nhở, đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ, đồng thời quán triệt đảng viên nêu gương thực hiện./.

Cẩm Tú
Cùng chuyên mục
Cuộc họp rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 – “trái ngọt” từ sự đóng góp của nhiều đơn vị

(PLVN) - Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được công bố, Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng, thuộc nhóm 3 Bộ có chỉ số trên 90%. Đóng góp vào thành tích này là sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị thuộc Bộ, nổi bật là Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế…

Đọc thêm

Đại úy Thái Ngô Hiếu: Tỏa sáng phẩm chất người lính thời bình

Đại úy Thái Ngô Hiếu: Tỏa sáng phẩm chất người lính thời bình
(PLVN) - Câu chuyện về đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ thuộc Đội Chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (CC & CNCH KV) Khu vực Trảng Bom - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai giành giật lại sự sống cho 4 nạn nhân trong vụ đuối nước tại bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra một thời gian nhưng vẫn để lại dư âm và bài học ý nghĩa về lòng tử tế trong xã hội hiện đại. Và hơn hết, lòng dũng cảm và nghĩa cử cao đẹp của anh đã khắc họa hình ảnh đẹp về người lính thời bình tuy không cầm súng ra trận chiến đấu trực tiếp với kẻ thù nhưng luôn không quản gian khó, không ngại hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ sự sống, sự an toàn cho người dân.

Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Buổi làm việc về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022.
(PLVN) -  "Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động hưởng ứng phải có điểm nhấn đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam",  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu.

Bạc Liêu khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà

Bạc Liêu khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà
(PLVN) - Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà, nhằm giúp các học viên nắm vững các quy định của pháp luật về giám định tư pháp; hiểu rõ hơn vị trí, vai trò của hoạt động tố tụng và một số kỹ năng pháp lý cơ bản, cần thiết của người giám định viên Tư pháp, đặc biệt là về kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa cho đội ngũ làm công tác giám định tư pháp.

Cần tăng mức thù lao cho cộng tác viên kiểm tra văn bản

Quang cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất, kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo phát huy vai trò cộng tác viên và cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức hôm nay, 24/5.

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) -Mới tròn ba năm làm “tham mưu trưởng” trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang - Lư Thị Trang Đài đã được đồng nghiệp nhận xét hai từ “yên tâm” và rất mừng khi có chị cùng tham gia, còn cấp trên thì tin tưởng, điểm nghẽn được khơi thông, công việc thì chạy.

Cần nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Ông Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp.
(PLVN) -Tổ chức thi hành pháp luật là vấn đề luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, đặc biệt là kể từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 cho đến nay. Tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng luôn có những nhận định, đánh giá về công tác này và từ đó có những chủ trương, định hướng lớn để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật để tổ chức thực hiện với mục đích đưa chủ trương, định hướng của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”
(PLVN) - 20 năm gắn bó với nghề, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội (Hanoi Tax & Law Firm) luôn tâm niệm: Nghề Luật sư không chỉ cần cái tâm, cái tầm mà còn cần cả sự sáng tạo, tiếp thu và lắng nghe. Luật sư không phải lúc nào cũng đọc, nêu những căn cứ pháp luật khô khan mà còn là sự thấu hiểu về cuộc sống, thấu hiểu hoàn cảnh của những con người khác nhau trong xã hội...