Bốn nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế quân nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Năm 2022, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý theo quy trình tăng, giảm, gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, theo Hướng dẫn số 500/HD-BHXH của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thủ tục hồ sơ, quy trình cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng.
Bốn nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế quân nhân ảnh 1

Khám phúc tra sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ mới.

Quy định mới khi nhập dữ liệu cấp thẻ BHYT

Từ ngày 1/1/2022, các đối tượng được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng in, cấp thẻ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên nền phôi thẻ BHYT quân nhân được quy định tại Quyết định số 1500/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành thẻ BHYT cấp cho quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, gồm:

Một là, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng; Hai là, người làm công tác khác thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; học viên đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; học viên quốc phòng - an ninh;

Ba là, học viên quân sự quốc tế đang học tập tại các học viện, nhà trường, cơ sở đào tạo, huấn luyện trong Bộ Quốc phòng theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc do Nhà nước mời đài thọ; Bốn là, học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên trong các trường quân đội.

Trường hợp thẻ BHYT của các đối tượng nêu trên còn giá trị sử dụng trong năm 2022 thì đơn vị thu lại, chuyển trả BHXH Bộ Quốc phòng và lập danh sách, dữ liệu, đề nghị cấp đổi theo mẫu phôi thẻ BHYT mới. Khi nhập dữ liệu cấp thẻ BHYT, phải nhập riêng từng đối tượng, không nhập chung dữ liệu công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng với đối tượng là lao động hợp đồng.

Quy trình tăng, giảm, gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT

Trường hợp tăng mới thẻ BHYT, thực hiện đối với các trường hợp người tham gia BHYT bắt đầu tham gia BHYT trong Bộ Quốc phòng hoặc được chuyển chế độ phục vụ trong quân đội, chuyển công tác sang các đơn vị đầu mối trực thuộc bộ... (bắt đầu phát sinh giá trị sử dụng thẻ BHYT tại đơn vị đề nghị cấp thẻ BHYT).

Người tham gia BHYT kê khai đúng, đầy đủ các thông tin: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ; mã số định danh cá nhân do cơ quan BHXH cấp hoặc mã số hộ gia đình (nếu đã được cấp) hoặc mã số BHXH của người đang tham gia BHYT nay thuộc đối tượng tham gia BHYT do Bộ Quốc phòng quản lý; số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, nơi đăng ký khai sinh.

Trường hợp người tham gia BHYT đã được BHXH địa phương cấp thẻ BHYT theo mã định danh hộ gia đình (bao gồm cả thân nhân chiến sĩ mới nhập ngũ) thì kê khai đúng mã số thẻ BHYT đã được cấp trước đó (có thể tra cứu mã số BHXH tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam theo địa chỉ http://baohiemxahoi.gov.vn đối với các trường hợp đã tham gia BHXH, BHYT).

Đối với chiến sĩ mới nhập ngũ, sau khi ổn định tổ chức, biên chế và lập lý lịch, đơn vị hướng dẫn chiến sĩ mới kê khai cấp thẻ BHYT quân nhân và thân nhân đủ điều kiện cấp thẻ BHYT theo đúng quy định, kèm theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của thân nhân (bản photocopy lưu tại đơn vị), tổng hợp danh sách của chiến sĩ mới và thân nhân, đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT kịp thời theo quy định.

Đơn vị mới có trách nhiệm đề nghị tăng mới thẻ BHYT đối với người tham gia BHYT chuyển đến đơn vị.

Đối với trường hợp giảm thẻ BHYT, đơn vị kịp thời lập danh sách, dữ liệu giảm thẻ BHYT và thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng gửi về BHXH Bộ Quốc phòng đối với các trường hợp đề nghị giải quyết chế độ hưu trí, phục viên, thôi việc, chuyển ngành (cả thẻ BHYT của thân nhân).

Khi quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển đơn vị công tác thì đơn vị cũ có trách nhiệm lập danh sách, dữ liệu giảm thẻ BHYT của đối tượng này và thân nhân của họ, gửi BHXH Bộ Quốc phòng để chuyển dữ liệu quản lý sang đơn vị mới.

Về gia hạn thẻ BHYT, gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT đối với những thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng mà vẫn thuộc đối tượng tham gia BHYT trong Bộ Quốc phòng.

BHXH Quốc phòng đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát chặt chẽ người tham gia BHYT thực tế tại đơn vị (gồm quân nhân, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và thân nhân; công chức quốc phòng, lao động hợp đồng) tăng, giảm trong năm 2021, trên cơ sở danh sách thẻ BHYT hết hạn sử dụng trong năm 2021 do BHXH Bộ Quốc phòng cung cấp để làm căn cứ lập danh sách đề nghị tăng, giảm và đề nghị số lượng gia hạn thẻ BHYT năm 2022.

Trường hợp người có tên trong danh sách thẻ BHYT hết hạn không thuộc đối tượng quản lý của đơn vị hoặc đã chuyển ra không thuộc đối tượng tiếp tục gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT thì đơn vị tổng hợp danh sách, dữ liệu gửi về BHXH Bộ Quốc phòng.

Sau khi nhận được thẻ BHYT và danh sách thẻ BHYT đã được gia hạn giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2022 do BHXH Bộ Quốc phòng chuyển về, các đơn vị phải kiểm tra, đối chiếu số lượng, thông tin in trên thẻ BHYT của từng đối tượng (lưu ý thân nhân chiến sĩ mới) để quản lý thẻ BHYT quân nhân theo quy định, đồng thời bàn giao thẻ BHYT thân nhân cho quân nhân để chuyển về gia đình kịp thời.

Minh Anh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Chế độ hỗ trợ nhà ở cho người có công

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó quy định cụ thể chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công, thân nhân người có công. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/2/2022.

Từ 15/2/2022: Có thể đề nghị cấp thẻ nhà báo online

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo. Theo đó, từ 15/2/2022, các cơ quan đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo có thể gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các trường hợp được hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Chính phủ ban hành Quyết định 40/2021/QĐ-TTg quy định về việc thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; Mức đóng góp vào Quỹ của doanh nghiệp và người lao động; Nội dung chi và mức chi đối với các nhiệm vụ của Quỹ quy định tại Điều 67 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Bộ Công Thương vừa đăng tải Dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi (BVQL) người tiêu dùng (NTD) để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức có liên quan (dự kiến nhận ý kiến đến tháng 3/2022). Trong đó, có một số điểm mới đáng chú ý như “Tổ chức xã hội đại diện NTD khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng không phải nộp tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Toà án”.

Kinh doanh bất động sản cần đáp ứng điều kiện gì?

Kinh doanh bất động sản cần đáp ứng điều kiện gì?
(PLVN) - Ngày 6/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó có quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

Thay đổi quy định nộp thuế thu nhập cá nhân

Quy định mới áp dụng từ kỳ tính thuế 2020.
(PLVN) - Với việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công hơn 17 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc), 22 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc) mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Quy định xử phạt hành vi sử dụng pháo, thuốc pháo trái phép

Tang vật một vụ án buôn bán pháo trái phép.
Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực an ninh trật tự, các hành vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm sẽ bị xử phạt nặng, có hành vi bị xử phạt lên tới 40 triệu đồng.