Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm TP Hội An.

Quảng Nam thống nhất quy hoạch khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm

(PLVN) - UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất phần diện tích 111,35 ha đang là đất rừng tự nhiên (đã cập nhật quy hoạch rừng đặc dụng) vào phạm vi quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm để thực hiện quản lý, phục hồi, đảm bảo tính liên kết, liên tục hệ sinh thái dưới nước và trên bờ.
Giải quyết vướng mắc quỹ đất nhà ở xã hội. Ảnh: Báo Lao động

TP HCM: Vướng mắc trong quy hoạch, bố trí quỹ nhà ở xã hội

(PLVN) - Gặp khó khăn trong việc quy hoạch, bố trí quỹ nhà ở xã hội (NƠXH), TP HCM kiến nghị Bộ Xây dựng quy định đặc thù cho TP có những yêu cầu quản lý quy hoạch khác các tỉnh. Đó là một nội dung trong báo cáo của Sở Quy hoạch và Kiến trúc (QH&KT) về việc triển khai các dự án NƠXH trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2025.