Bảo đảm quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai của cả nước. Ảnh minh họa

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý đất đai

(PLVN) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo cơ quan cấp dưới thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai nhằm bảo đảm quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai của cả nước.