Những diện tích đất được quy hoạch các dự án lớn gần 10 năm nay chỉ là những bãi đất trống, những hồ nuôi tôm không dám đầu tư để sản xuất

TP Vinh (Nghệ An): Dự án “treo” chiếm 70% đất nông nghiệp

(PLO) - Trên địa bàn một xã ven TP Vinh có một loạt các dự án được chấp nhận chủ trương đầu tư, có dự án đã cấp đất, có dự án thì đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhưng tất cả... lại đang trên giấy. Diện tích quy hoạch chiếm 50% diện tích đất ở và 70% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của toàn xã, thực trạng này đang xảy ra tại xã Hưng Hòa (TP Vinh, Nghệ An).