Bạc Liêu: Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Bạc Liêu: Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở
(PLVN) - Hàng năm, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và hòa giải thành đạt tỷ lệ 81%. Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Theo đó, Sở Tư pháp Bạc Liêu đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. Ngoài ra, đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Nhận thức được vị trí, vai trò của hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới, nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản, bền vững và triển khai có hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trong thực tế, góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư. 

 

Ngay khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực đến nay, tỉnh đã tổ chức được 773 cuộc Hội nghị cho hơn 53.510 đại biểu tham dự là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, công chức Tư pháp - Hộ tịch, thành viên Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn; Bí thư chi bộ, Trưởng khóm, ấp; Công an xã, công an phụ trách khu vực và các hòa giải viên ở cơ sở. 

Ngoài ra, tỉnh tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở trong Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới được 2.326 cuộc với 56.755 cán bộ, công chức và người dân tham dự. Tỉnh đã tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi năm 2013 và Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2016 từ cấp xã đến tỉnh cho 300 thí sinh và cổ động viên tham dự là hòa giải viên ở cơ sở…

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 149 công chức được giao nhiệm vụ quản lý về công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương và 3.248 hòa giải viên ở cơ sở. Hàng năm, đội ngũ này đều được tham gia các lớp triển khai Luật và bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở. Được trang bị tài liệu để nghiên cứu trong quá trình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, từng công chức, hòa giải viên tự học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu văn bản pháp luật để không ngừng nâng cao kiến thức đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, nên sau khi Luật được ban hành, tỉnh đã quan tâm triển khai quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, 100% cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở đều có trình độ từ trung cấp luật trở lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, định kỳ được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được hướng dẫn, cung cấp tài liệu để phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố, kiện toàn đội ngũ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở, đặc biệt là chú trọng rà soát, vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, đang sinh sống tại địa bàn tham gia làm hòa giải viên. Ngoài ra, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải ở cơ sở theo hướng vận động, mời hội viên của các Hội, chiến sĩ công an tham gia giải quyết các vụ việc hòa giải ở cơ sở.

Ngoài ra, Sở Tư pháp phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Công an tỉnh; Hội Luật gia tỉnh và UBND dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 30 cuộc Hội nghị triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở cho 1. 642 đại biểu tham dự là cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; Hội viên Hội phụ nữ các cấp; lực lượng công an xã, công an phụ trách ở các khóm, ấp…

Các tổ hòa giải, hoà giải viên trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và đưa ra hòa giải thành đạt tỷ lệ 81%. Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, việc hòa giải thành còn góp phần hạn chế đơn thư, khiếu kiện lên cơ quan cấp trên và Toà án, tiết kiệm thời gian và chi phí của cơ quan nhà nước và công dân.

Cùng với đó, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lồng ghép tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đánh giá, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tìm ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác hòa giải ở cơ sở; tìm ra mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới, ... Tỉnh đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể và 24 cá nhân có tích xuất sắc  trong công tác hòa giải ở cơ sở…

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã phối hợp lồng ghép kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở thông qua các cuộc kiểm tra liên ngành khác như: Kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thẩm tra xã đạt chuẩn “văn hóa nông thôn mới”; kiểm tra công nhận, tái công nhận khóm, ấp văn hóa...

 

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu – Vưu Nghị Bình, cho biết: “Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, công tác hòa giải ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, ở tất cả khóm, ấp đều có tổ hòa giải ở cơ sở; cơ cấu, thành phần Tổ hòa giải đều đáp ứng đúng quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên là những người am hiểu pháp luật, hiểu biết về phong tục, tập quán của địa phương, có uy tín trong cộng đồng dân cư, khả năng vận động, thuyết phục, tinh thần trách nhiệm cao. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở; triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, PBGDPL ở cơ sở bằng nhiều hình thức phù hợp. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tạo thói quen về nhu cầu tự tìm hiểu pháp luật của Nhân dân. Từ đó, hạn chế vi phạm pháp luật, nâng cao khả năng tự điều chỉnh, tự giải quyết những va chạm, xích mích, tranh chấp trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua hoạt động hoà giải thực hiện tốt chức năng giáo dục, giải thích pháp luật cho cán bộ và Nhân dân.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Đặc biệt, là sự phối kết hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên trong quá trình xây dựng, củng cố kiện toàn tổ hoà giải và thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Bên cạnh đó, sự nỗ lực, cố gắng của công chức tư pháp – hộ tịch xã, phường, thị trấn, đặc biệt là lực lượng hoà giải viên với tinh thần tự nguyện, không vì lợi ích cá nhân, tích cực, chủ động đã tạo nên thành công chung cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh./. 

Đọc thêm

Ưu tiên nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân yếu thế, đặc thù

Ông Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc hội thảo
(PLVN) - Ngày 8/12, tại Lâm Đồng, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật- Bộ Tư pháp phối hợp Liên minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn góp ý hoàn thiện, thông qua các chuyên đề phục vụ xây dựng chiến lược nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân, trọng tâm vào nhóm đặc thù, yếu thế.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và giao ban công tác tư pháp năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Toàn cảnh hội nghị.
(PLVN) - Sáng ngày 06/12, tại tỉnh Bắc Giang, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và giao ban công tác tư pháp năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tăng cường mối quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Tư pháp tỉnh Salavan (Lào)

Đại diện Sở Tư pháp hai tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Salavan (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2023 – 2025.
(PLVN) - Ngày 07/12, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi làm việc với đoàn đại biểu của Sở Tư pháp tỉnh Salavan ( nước CHDCND Lào) nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện Biên bản hợp tác ký ngày 11/09/2012 tại tỉnh Salavan và thảo luận một số phương hướng, kế hoạch hợp tác trong thời gian đến giữa hai bên.

Đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Ông Marcus Winsley, Phó Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len tại Việt Nam; bà Nguyễn Linh Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Ngọc Vũ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đồng chủ trì Hội thảo.
(PLVN) - Thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-Len ký năm 2008, sáng 7/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len tại Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề “Trao đổi về đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự của Việt Nam - kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh”.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị
(PLVN) -Sáng 6/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước Asean - Trung Quốc lần thứ XIII với chủ đề "Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia". 

Bộ Quốc phòng: Triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác pháp chế

Bộ Quốc phòng: Triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác pháp chế
(PLVN) - Ngày 05/12, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác pháp chế và xây dựng pháp luật tại Bộ Quốc phòng. Dự và chủ trì buổi làm việc với đoàn có Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đẩy mạnh hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam - Phần Lan

Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã Ngài Keijo Norvanto, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam
(PLVN) -Sáng 05/12, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã tiếp đoàn Trung tâm Pháp quyền Đại học Helsinki, Phần Lan do Bà Tuija Brax, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phần Lan, Giám đốc Trung tâm Pháp quyền và Ngài Keijo Norvanto, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo điều hành Cục THADS Nghệ An 5 năm liền đạt và vượt chỉ tiêu

Thời gian qua, Cục THADS Nghệ An tăng cường công tác hòa giải, kiên trì vận động, thuyết phục tạo niềm tin cho công dân.
(PLVN) - Trong 5 năm qua (2019-2023), với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống nên công tác thi hành án dân sự (THADS) của Nghệ An đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, vinh dự được nhận nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành.

Quảng Ninh kiến nghị tăng số vụ, việc, đưa ra xét xử tại các phiên tòa trực tuyến

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, họp thẩm tra báo cáo tại tòa án nhân tỉnh.
(PLVN) -Tại báo cáo thẩm tra đối với công tác năm 2023, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử, nhất là các vụ, việc dân sự, vụ án kinh doanh, thương mại, hạn chế thấp nhất việc để các án quá hạn giải quyết. Đồng thời có các giải pháp khắc phục khó khăn, tăng số vụ, việc đưa ra xét xử các phiên tòa trực tuyến.

Phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm, ngang tầm các nước tiên tiến

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (thứ 8 từ trái qua); đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (thứ 7 từ trái qua); đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (thứ 9 từ trái qua) cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
(PLVN) -  Ngày 2/12, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (2/12/1953 – 2/12/2023). Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tới dự lễ kỷ niệm; cùng dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.