Bạc Liêu: Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Bạc Liêu: Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở
(PLVN) - Hàng năm, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và hòa giải thành đạt tỷ lệ 81%. Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Theo đó, Sở Tư pháp Bạc Liêu đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. Ngoài ra, đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Nhận thức được vị trí, vai trò của hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới, nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản, bền vững và triển khai có hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trong thực tế, góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư. 

Bạc Liêu: Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở ảnh 1
 

Ngay khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực đến nay, tỉnh đã tổ chức được 773 cuộc Hội nghị cho hơn 53.510 đại biểu tham dự là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, công chức Tư pháp - Hộ tịch, thành viên Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn; Bí thư chi bộ, Trưởng khóm, ấp; Công an xã, công an phụ trách khu vực và các hòa giải viên ở cơ sở. 

Ngoài ra, tỉnh tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở trong Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới được 2.326 cuộc với 56.755 cán bộ, công chức và người dân tham dự. Tỉnh đã tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi năm 2013 và Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2016 từ cấp xã đến tỉnh cho 300 thí sinh và cổ động viên tham dự là hòa giải viên ở cơ sở…

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 149 công chức được giao nhiệm vụ quản lý về công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương và 3.248 hòa giải viên ở cơ sở. Hàng năm, đội ngũ này đều được tham gia các lớp triển khai Luật và bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở. Được trang bị tài liệu để nghiên cứu trong quá trình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, từng công chức, hòa giải viên tự học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu văn bản pháp luật để không ngừng nâng cao kiến thức đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, nên sau khi Luật được ban hành, tỉnh đã quan tâm triển khai quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, 100% cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở đều có trình độ từ trung cấp luật trở lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, định kỳ được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được hướng dẫn, cung cấp tài liệu để phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố, kiện toàn đội ngũ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở, đặc biệt là chú trọng rà soát, vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, đang sinh sống tại địa bàn tham gia làm hòa giải viên. Ngoài ra, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải ở cơ sở theo hướng vận động, mời hội viên của các Hội, chiến sĩ công an tham gia giải quyết các vụ việc hòa giải ở cơ sở.

Ngoài ra, Sở Tư pháp phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Công an tỉnh; Hội Luật gia tỉnh và UBND dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 30 cuộc Hội nghị triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở cho 1. 642 đại biểu tham dự là cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; Hội viên Hội phụ nữ các cấp; lực lượng công an xã, công an phụ trách ở các khóm, ấp…

Các tổ hòa giải, hoà giải viên trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và đưa ra hòa giải thành đạt tỷ lệ 81%. Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, việc hòa giải thành còn góp phần hạn chế đơn thư, khiếu kiện lên cơ quan cấp trên và Toà án, tiết kiệm thời gian và chi phí của cơ quan nhà nước và công dân.

Cùng với đó, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lồng ghép tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đánh giá, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tìm ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác hòa giải ở cơ sở; tìm ra mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới, ... Tỉnh đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể và 24 cá nhân có tích xuất sắc  trong công tác hòa giải ở cơ sở…

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã phối hợp lồng ghép kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở thông qua các cuộc kiểm tra liên ngành khác như: Kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thẩm tra xã đạt chuẩn “văn hóa nông thôn mới”; kiểm tra công nhận, tái công nhận khóm, ấp văn hóa...

Bạc Liêu: Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở ảnh 2
 

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu – Vưu Nghị Bình, cho biết: “Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, công tác hòa giải ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, ở tất cả khóm, ấp đều có tổ hòa giải ở cơ sở; cơ cấu, thành phần Tổ hòa giải đều đáp ứng đúng quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên là những người am hiểu pháp luật, hiểu biết về phong tục, tập quán của địa phương, có uy tín trong cộng đồng dân cư, khả năng vận động, thuyết phục, tinh thần trách nhiệm cao. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở; triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, PBGDPL ở cơ sở bằng nhiều hình thức phù hợp. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tạo thói quen về nhu cầu tự tìm hiểu pháp luật của Nhân dân. Từ đó, hạn chế vi phạm pháp luật, nâng cao khả năng tự điều chỉnh, tự giải quyết những va chạm, xích mích, tranh chấp trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua hoạt động hoà giải thực hiện tốt chức năng giáo dục, giải thích pháp luật cho cán bộ và Nhân dân.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Đặc biệt, là sự phối kết hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên trong quá trình xây dựng, củng cố kiện toàn tổ hoà giải và thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Bên cạnh đó, sự nỗ lực, cố gắng của công chức tư pháp – hộ tịch xã, phường, thị trấn, đặc biệt là lực lượng hoà giải viên với tinh thần tự nguyện, không vì lợi ích cá nhân, tích cực, chủ động đã tạo nên thành công chung cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh./. 

Tin cùng chuyên mục

Ngành THADS Sơn La tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thi hành án dân sự Sơn La tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

(PLVN) - Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ chính trị của Ngành thi hành án dân sự (THADS), những năm qua Cục THADS tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị trực thuộc. Qua đó, góp phần phòng ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong ngành THADS.

Đọc thêm

Hà Giang: Tập trung khắc phục tình trạng án tồn đọng

Chi cục THADS huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang tổ chức tiêu hủy tang vật (ảnh minh họa).
(PLVN) - Từ nay đến cuối năm, Cục THADS Hà Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị ra quyết định thi hành án, thụ lý thi hành án đúng thời hạn, thực hiện tốt công tác xác minh phân loại án, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, thụ lý mới, không để tình trạng án tồn đọng xảy ra.

Đổi mới hình thức, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

Sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền, PBGDPL cho thanh thiếu niên.
(PLVN) -Trong thời gian qua,  việc triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trong giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Tư pháp đã thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhiều chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập cảnh

Nhiều chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập cảnh
(PLVN) - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vừa được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 5 có nhiều nội dung đáng chú ý như nâng thời hạn cấp visa điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng, bổ sung thông tin về nơi sinh trong hộ chiếu…

Xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu quả PBGDPL bám sát thực tiễn

Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc và Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên chủ trì Hội thảo.
(PLVN) - Sáng 2/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)” với sự chủ trì của TS. Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ PBGDPL và ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đẩy mạnh truyền thông chính sách

Toàn cảnh buổi làm việc.
(PLVN) -Sáng 1/6, Đoàn công tác của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (PBGDPL) đã làm việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về tình hình thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 và Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tài sản đặc thù cần có trình tự, thủ tục đấu giá riêng

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi (phải) chủ trì cuộc họp.
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất được nêu lên tại phiên họp lần thứ nhất của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đấu giá tài sản diễn ra sáng 1/6 với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi.

Khánh Hòa có Tân Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Khánh Hòa có Tân Phó Giám đốc Sở Tư pháp
(PLVN) - Theo thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, kể từ ngày 1/6/2023, bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Hành chính tư pháp thuộc Sở Tư pháp sẽ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa trong thời hạn 5 năm.

Tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Quảng Ngãi

Lãnh đạo Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp trình bày tại hội
(PLVN) - Mới đây, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp phối hợp cùng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cho hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp địa phương.

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp tặng quà tại Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6
(PLVN) - Nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, ngày 27.5 , đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đã thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Sơn Để, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cùng đi có lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam, đại diện các đoàn thể, cá nhân.

Tích cực huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông chính sách

TS.Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật và Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên chủ trì Hội thảo.
(PLVN) - Ngày 31/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)”. TS.Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật và Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên chủ trì Hội thảo.

Trường Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp

Trường Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp
(PLVN) -Vừa qua, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo trọng điểm: “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do PGS.TS. Tô Văn Hòa – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và PGS.TS. Cao Thị Oanh – Trưởng Khoa Pháp luật hình sự chủ trì. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2023.