“Yên Bái cần tăng cường quản lý đất nông nghiệp”(Kỳ 1): Hủy hoại đất nông nghiệp, hiểm họa khôn lường

(PLM) - Việc san lấp làm biến dạng địa hình là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm tuy nhiên tại Yên Bái tình trạng này vẫn diễn ra hết sức phức tạp gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nhiều nguy sạt lở, sói mòn ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của công dân. Thế nhưng chính quyền sở tại lại đang lung túng và chưa có được những phương án xử lý dứt điểm.