Yên Bái: Bồi thường đất đai – người dân và chính quyền không tìm được tiếng nói chung!

(PLM) - Việc thu hồi đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế cho lợi ích của cộng đồng là nhiệm vụ chính đáng, thế nhưng đi kèm theo đó, nhiều nơi vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn bất cập, chưa giải quyết được mối quan hệ hài hòa giữa Nhà nước, chủ đầu tư và người sử dụng đất. Mới đây, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất do UBND TP Yên Bái thành lập đã thực hiện cưỡng chế thu hồi mảnh đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thủy tại Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái do gia đình ông không tự nguyện chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND TP Yên Bái để thực hiện Dự án Xây dựng khu đô thị mới (Quỹ đất trên trục đường cầu Bách Lẫm đi cầu Tuần Quán).