Hà Nội: Đảm bảo khoản vay bằng “Hợp đồng ủy quyền” người phụ nữ đứng trước nguy cơ “mất trắng” căn hộ gần chục tỷ đồng?

(PLM) - Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ bà Lê Thị Việt đã phải ký hợp đồng ủy quyền với người cho vay tiền. Dù hai bên đã có thỏa thuận ràng buộc đối với hợp đồng ủy quyền này, tuy nhiên chỉ sau một thời ngắn bà Việt đã “mất trắng” căn hộ giá trị gần chục tỷ đồng.