Nhiều điểm mới trong quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông, dự bị đại học

(PLM) - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học. Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT để lấy ý kiến rộng rãi của dư luận.