Nghiệm thu đề tài cấp Bộ - Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) đối với công chức của Ủy ban Dân tộc trong thực thi công vụ

(PLM) - Ngày 17/4/2024, tại Uỷ ban dân tộc, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ” do PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn là chủ nhiệm đã được đánh giá, nghiệm thu đạt kết quả tốt.
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ - Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) đối với công chức của Ủy ban Dân tộc trong thực thi công vụ

Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ” được nghiên cứu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay, vấn đề cải thiện, nâng cao hiệu suất thực hiện công việc được các cơ quan, tổ chức, bộ ban ngành đặc biệt quan tâm.

Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật. Thực tiễn đòi hỏi Ủy ban Dân tộc cần phải có các công cụ đánh giá công chức trong thực thi công vụ hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với Ủy ban Dân tộc phù hợp với tình hình mới. Vì vậy, nghiên cứu này vừa có ý nghĩa thiết thực và cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược để đo lường và phân loại kết quả cống hiến một cách công bằng, khách quan và là cơ sở để sử dụng, tạo động lực thực thi công vụ của công chức. Ủy ban Dân tộc đã tin tưởng lựa chọn trường Đại học Công đoàn là đơn vị thực hiện đề tài và Hiệu trưởng PGS.TS Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm.

Tại Ủy ban Dân tộc, Hội đồng khoa học đã tiến hành đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ”, mã số: ĐTCB.UBDT.01.22-23 theo Quyết định số 204/QĐ-UBDT ngày 01 tháng 4 năm 2024. Buổi nghiệm thu đã diễn ra khoa học, nghiêm túc trong suốt 3 giờ đồng hồ.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên và 01 thư ký hành chính là các nhà khoa học, chuyên gia của một số đơn vị gồm có: ThS quản lý kinh tế Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc là Chủ tịch Hội đồng; GS. TS Khoa học hành chính Đinh Văn Tiến, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia – Phó chủ tịch Hội đồng; PGS.TS quản lý kinh tế Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Uỷ viên phản biện; TS Quản trị nhân lực Nguyễn Thị Liên, Trưởng bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp, Trường Đại học Thương mại – Uỷ viên phản biện; TS Kinh tế Nguyễn Cao Thịnh, Chánh văn phòng Uỷ ban dân tộc – Uỷ viên; ThS Luật Nguyễn Trọng Tiến, Chuyên viên cao cấp Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ - Uỷ viên; PGS.TS Kinh tế Lê Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Lao động – Xã hội - Ủy viên.

Quang cảnh Hội đồng
Quang cảnh Hội đồng

Buổi nghiệm thu được mở đầu bằng việc công bố các quyết định liên quan của đại diện Uỷ ban dân tộc.

Tiếp sau đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS Lê Mạnh Hùng – chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt các nội dung chính và nhấn mạnh nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ có tính cấp thiết nhằm thay đổi cơ cấu tổ chức của bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công và quản trị tốt nguồn nhân lực của tổ chức thông qua vai trò của hệ thống quản lý kết quả thực thi công vụ. Các công trình nghiên cứu đều cho thấy tiếp cận quản trị nhân sự, đặc biệt trong công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo KPI là một phương pháp có nhiều ưu thế, phù hợp với các tổ chức công ở Việt Nam, qua đó xây dựng được một đội ngũ công chức chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp, hiện đại của công tác quản lý Nhà nước tại các tổ chức.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu
PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

PGS.TS Lê Mạnh Hùng đã trình bày kết quả 5 chương và gợi mở giải pháp tổ chức triển khai thực hiện Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) đối với công chức của UBDT trong việc thực thi công vụ: (1) Cơ sở lý thuyết về đo lường hiệu suất công việc đối với cơ quan, tổ chức hành chính công và hệ thống các căn cứ pháp luật có liên quan đến đánh giá công chức cấp Bộ; (2) Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và trong nước về đo lường hiệu suất công việc; (3) Đánh giá thực trạng hiệu suất , công tác quản lý, đo lường, đánh giá kết quả công việc đối với công chức của UBDT Việt Nam trong thực thi công vụ; (4) Xây dựng Bộ Chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) và đào tạo kiến thức kỹ năng trong ứng dụng Bộ Chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) đối với công chức UBDT Việt Nam trong thực thi công vụ; (5) Giải pháp tổ chức triển khai thực hiện Bộ Chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) đối với công chức UBDT trong thực thi công vụ.

Sau khi nghe báo cáo trình bày kết quả đề tài, PGS.TS Bùi Văn Huyền - thành viên trong Hội đồng đánh giá cao nội dung nghiên cứu, xây dựng thước đo đánh giá, các kết quả có ứng dụng thực tế, kết cấu logic, chặt chẽ, rõ ràng và có sự liên kết với các phần. Về hình thức được trình bày theo yêu cầu nghiên cứu khoa học gồm 5 chương là phù hợp, đáp ứng yêu cầu tổng thể. Tổng quan nghiên cứu theo 2 nhóm nội dung gồm đo lường hiệu suất công việc và thiết kế hệ thống. Số liệu kết quả điều tra khảo sát được sử dụng 2 nguồn dữ liệu chính là dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp, có trích dẫn một cách tương đối đầy đủ, đảm bảo độ tin cậy. Việc phân tích lập luận khoa học và báo cáo kết quả tổng hợp nghiên cứu đảm bảo có căn cứ, bằng chứng, số liệu.

PGS.TS quản lý kinh tế Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - phản biện 1
PGS.TS quản lý kinh tế Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - phản biện 1

Đóng góp cho đề tài trên, TS. Nguyễn Thị Liên, Trưởng bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp, Trường Đại học Thương mại bày tỏ sự nhất trí với các ý kiến đưa ra, ghi nhận sự đóng góp cao của nhóm nghiên cứu và bổ sung một số nội dung góp ý. Đề tài đã đánh giá được bộ hướng dẫn và bộ chỉ số. Thành công của đề tài đã nêu được tổng quan hệ thống đo lường công việc, nội dung rõ ràng, logic. Sản phẩm khoa học của nhiệm vụ rất cụ thể, gồm 5 sản phẩm nêu rõ (báo cáo bộ chỉ số, báo cáo triển khai, 2 bài báo đăng trong tạp chí trong nước, cơ sở đề tài). Các sản phẩm có giá trị khoa học, thực tiễn và rất mong muốn đề tài này sẽ sớm được đưa vào thực tế. Đề tài đã đạt được nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

TS. Nguyễn Thị Liên, Trưởng bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp, Trường Đại học Thương mại - phản biện 2
TS. Nguyễn Thị Liên, Trưởng bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp, Trường Đại học Thương mại - phản biện 2

Phát biểu tại Hội đồng nghiệm thu, TS Kinh tế Nguyễn Cao Thịnh, Chánh văn phòng Uỷ ban dân tộc cho rằng việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc của đội ngũ công chức là rất khó khăn, đề tài gợi mở những chỉ báo đo lường, đánh giá đội ngũ này trong thời gian tới.

TS Kinh tế Nguyễn Cao Thịnh, Chánh văn phòng Uỷ ban dân tộc nhận xét

TS Kinh tế Nguyễn Cao Thịnh, Chánh văn phòng Uỷ ban dân tộc nhận xét

GS.TS. Đinh Văn Tiến, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá đây là đề tài sáng tạo, tiên phong của khoa học. Nhìn chung, nhóm nghiên cứu đã giải quyết được những nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, để áp dụng vào thực tế tại các đơn vị phải có lộ trình thực hiện, phải thể chế hoá KPI để áp dụng.

GS. TS Đinh Văn Tiến, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đóng góp ý kiến
GS. TS Đinh Văn Tiến, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đóng góp ý kiến

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị chủ trì và đơn vị soạn thảo, Ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ ban dân tộc đánh giá cao sự chuẩn bị của đơn vị soạn thảo và mong hội đồng nghiệm thu có những quyết định chính xác, đúng đắn để khi Vụ Tổ chức cán bộ được tiếp nhận nghiên cứu đề tài này để thể triển khai ứng dụng có hiệu quả.

Ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ ban dân tộc phát biểu tại Hội đồng nghiệm thu

Ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ ban dân tộc phát biểu tại Hội đồng nghiệm thu

Đại diện Vụ Tổng hợp, Ông Trần Văn Đoài cho rằng, để triển khai hoạt động của đề tài, Vụ Tổng hợp rất mong hội đồng nghiệm thu có những đánh giá và đóng góp sát sao để ban chủ nhiệm và cơ quan tổ chức chủ trì hoàn thiện sản phẩm một cách tốt nhất để đưa vào triển khai.

Ông Trần Văn Đoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Uỷ ban dân tộc đóng góp ý kiến
Ông Trần Văn Đoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Uỷ ban dân tộc đóng góp ý kiến

Tại buổi nghiệm thu, PGS. TS Lê Mạnh Hùng đã gửi lời cảm ơn trân trọng và tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu.

Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao sự nỗ lực, nghiêm túc và chất lượng của sản phẩm. Đây là đề tài cần thiết và cấp bách mang tính khả thi, thuyết phục cả về lý thuyết và thực tiễn. Ngoài những đóng góp ý kiến của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu, nhóm nghiên cứu còn nhận được những lời khen và ý kiến trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự để hoàn thiện hơn công trình nghiên cứu.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan, thay mặt hội đồng đánh giá, nghiệm thu, bà Nông Thị Hà - chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đánh giá của Hội đồng, đề xuất Vụ Tổ chức cán bộ cung cấp một số văn bản giấy tờ để nhóm nghiên cứu xây dựng Bộ Chỉ số phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

ThS quản lý kinh tế Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc - Chủ tịch Hội đồng kết luận
ThS quản lý kinh tế Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc - Chủ tịch Hội đồng kết luận

Hội đồng nhất trí thông qua và đề xuất nhóm nghiên cứu hoàn tất các thủ tục thực hiện nghiệm thu cấp Bộ sau khi chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng./.