Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển công tác xã hội với người lao động tại Việt Nam - Tiên phong trong chính sách an sinh xã hội và việc làm”

(PLM) - Ngày 21/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phát triển công tác xã hội với người lao động tại Việt Nam - Tiên phong trong chính sách an sinh xã hội và việc làm” tại Trường Đại học Công đoàn. Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động Chào mừng Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8, Trường Đại học Công đoàn vinh dự được lựa chọn đăng cai tổ chức.