Hà Nội sắp ra mắt các ứng dụng nền tảng thuộc Đề án 06

(PLM) - Vào ngày 28/6 tới, Hà Nội sẽ công bố hàng loạt ứng dụng nền tảng số thuộc Đề án 06 Chính phủ như Công dân Thủ đô số (iHaNoi); Hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố; Cấp Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID và Hệ thống Thông tin phục vụ họp và Xử lý công việc (E-Cabinet) tích hợp với phòng họp thông minh.