Xử phạt vi phạm giao thông bằng cách xác minh qua ứng dụng VNeID

(PLM) - Hà Nội sẽ sử dụng hệ thống quản lý, đăng ký xe qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử VNeID để xử phạt vi phạm giao thông.