Điện lực Đan Phượng: Cần làm rõ dấu hiệu gian lận hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Xây lắp Hà Lan?

(PLM) -  Mặc dù hồ sơ mời thầu của Điện lực Đan Phượng (PC Đan Phượng) đã quy định rõ về việc không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu. Tuy nhiên, Công ty TNHH Xây lắp Hà Lan vẫn có dấu hiệu kê khai gian lận về nhân sự chủ chốt, thiết bị để trúng thầu tại PC Đan Phượng.
Điện lực Đan Phượng
Điện lực Đan Phượng

Dấu hiệu gian lận HSDT để trúng thầu

Cụ thể, ngày 28/02/2022, ông Nguyễn Việt Hưng – Giám đốc PC Đan Phượng đã phê duyệt kết quả số 508/QĐ-PCDANPHUONG cho Công ty TNHH xây lắp Hà Lan trúng gói thầu số 05.1/2022/XL-ĐTXD hạng mục “Thi công xây dựng và cung cấp vật tư” của công trình “Cải tạo lưới điện hạ thế trên lưới điện huyện Đan Phượng năm 2022 (xã Thọ Xuân, Thượng Mỗ)”, trị giá hơn 7,2 tỷ đồng.

Nhiều dấu hiệu về việc nhà thầu Công ty TNHH xây lắp Hà Lan gian lận HSDT để trúng gói thầu trị giá hơn 7,2 tỷ đồng tại PC Đan Phượng.

Nhiều dấu hiệu về việc nhà thầu Công ty TNHH xây lắp Hà Lan gian lận HSDT để trúng gói thầu trị giá hơn 7,2 tỷ đồng tại PC Đan Phượng.

Trong phần HSDT gói thầu này, Công ty TNHH xây lắp Hà Lan có đề xuất nhân sự chủ chốt: Phan Hữu Minh - Chỉ huy trưởng công trường; Phạm Đăng Cương và Nguyễn Đình Hoan - Cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công điện. Về thiết bị thi công: Xe ô tô tải 29U-9503, tải trọng 3,5 tấn và xe tải 29C-075.52- Ô tô trọng tải 2.5 -12 tấn.

Tuy nhiên, trước đó, ngày 09/02/2022 những nhân sự và thiết bị thi công trên lại đang triển khai gói thầu XL03.2022: Thi công xây lắp công trình “Cải tạo đường dây 474E1.32 Thường Tín”, do ông Nguyễn Hùng Cường – Giám đốc PC Thường Tín làm bên mời thầu/chủ đầu tư theo Quyết định số 475/QĐ-PCTHUONGTIN trị giá hơn 5,1 tỷ đồng, với hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. Như vậy, chỉ trong 19 ngày Công ty TNHH xây lắp Hà Lan đã dùng HSDT nhân sự và thiết bị trên trúng liên tiếp 2 gói thầu tại PC Đan Phượng và PC Thường Tín trong cùng thời gian làm việc.

Trong khi đó, tại Mục 3: Biểu mẫu dự thầu, tại Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của gói thầu 05.1/2022/XL-ĐTXD hạng mục “Thi công xây dựng và cung cấp vật tư” của công trình “Cải tạo lưới điện hạ thế trên lưới điện huyện Đan Phượng năm 2022 (xã Thọ Xuân, Thượng Mỗ)”, có nêu rất rõ: Tại Mẫu số 11A: Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt: Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2.2 Chương III và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Tại Mẫu số 11D: Bảng kê khai thiết bị: Nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối E-HSMT mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu 2013 có quy định nghiêm cấm hành vi gian lận trong đấu thầu như sau: “Nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư”.

Được biết, Công ty TNHH xây lắp Hà Lan (địa chỉ tại Khu Thanh Xuân, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ) được thành lập tháng 02/2014, người đại diện pháp luật là Đoàn Việt Hà với ngành nghề chính là xây dựng công trình điện. Doanh nghiệp này đã tham gia 134 gói thầu (trong đó trúng 65 gói, trượt 63 gói, 2 chưa có kết quả, 4 gói đã bị huỷ).

Doanh nghiệp “quen mặt” liên tục trúng thầu tại PC Đan Phượng

Theo phản ánh, ngoài việc phê duyệt cho doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận HSDT trúng thầu, nhiều gói thầu do PC Đan Phượng làm chủ đầu tư/bên mời thầu thường xuyên xuất hiện doanh nghiệp “quen mặt” là Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Đại Hoàng Minh trúng các gói thầu trị giá hàng tỷ đồng với vai trò độc lập và liên danh.

Cụ thể, tại Gói thầu số 22.2/2023/MS-ĐTXD Hạng mục “Mua sắm cáp và phụ kiện” thuộc Dự án “Xây dựng xuất tuyến 455 E1.56 kết nối liên thông lộ 452 E1.56 xóa hình tia, mạch cộc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”, Liên danh Công ty CP Thương mại quốc tế Đại Hoàng Minh với Công ty CP Điện X5 với giá trúng thầu 7.297.519.584 đồng và giá gói thầu 7.971.243.658 đồng theo Quyết định (PDKQ) số 3115/QĐ-PCDANPHUONG ngày 03/10/2023 do ông Nguyễn Việt Hưng – Giám đốc PC Đan Phượng ký.

Gói thầu số 12/2022/MS-SCL Hạng mục ‘‘Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các công trình sửa chữa lớn năm 2022”, với giá gói thầu 3.566.086.665 đồng và giá trúng thầu 3.475.997.085 đồng theo Quyết định (PDKQ) số 472/QĐ-PCDANPHUONG .

Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Đại Hoàng Minh trúng gói thầu số 20.2/2021/MS-ĐTXD Hạng mục “Mua sắm vật tư thiết bị” thuộc Dự án Công trình “Kết nối liên thông lộ 453 E1.56 với lộ 471 E1.31” với giá trúng thầu 10.328.731.710 đồng.

Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Đại Hoàng Minh trúng gói thầu số 20.2/2021/MS-ĐTXD Hạng mục “Mua sắm vật tư thiết bị” thuộc Dự án Công trình “Kết nối liên thông lộ 453 E1.56 với lộ 471 E1.31” với giá trúng thầu 10.328.731.710 đồng.

Gói thầu số 20.2/2021/MS-ĐTXD Hạng mục “Mua sắm vật tư thiết bị” thuộc Dự án Công trình “Kết nối liên thông lộ 453 E1.56 với lộ 471 E1.31”, với giá gói thầu 10.434.244.256 đồng và giá trúng thầu 10.328.731.710 đồng theo Quyết định (PDKQ) số 1663/QĐ-PCDANPHUONG ngày 16/08/2021.

Gói thầu số 08/2021/MS-SCL ”Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các công trình sửa chữa lớn năm 2021”, với giá gói thầu 5.408.756.925 đồng và giá trúng thầu 5.224.913.793 đồng theo Quyết định (PDKQ) số 418/QĐ-PCDANPHUONG ngày 4/3/2021.

Ngày 18/02/2020, tại Gói thầu số 02/2020/MS SXKD “Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh và phát triển khách hàng 6 tháng đầu năm 2020”, với giá gói thầu 616.373.230 đồng và giá trúng thầu 586.776.300 đồng theo Quyết định (PDKQ) số 303/QĐ-PCDANPHUONG.

Tại Gói thầu số 47/2019/MS-SCL ”Mua sắm VTTB phục vụ các công trình sửa chữa lớn đại tu thay thế tủ Pillar sau các TBA khu đô thị Tân Tây Đô năm 2020”, với giá gói thầu 3.341.857.471 đồng và giá trúng thầu 3.108.345.790 đồng theo Quyết định (PDKQ) số 233/QĐ-PCDANPHUONG ngày 07/02/2020.

Gói thầu số 46/2019/MS-SCL ”Mua sắm VTTB phục vụ các công trình sửa chữa lớn đại tu, thay thế hòm công tơ sau các TBA xã Thọ An năm 2020”, với giá gói thầu 2.336.221.978 đồng và giá trúng thầu 2.105.496.525 đồng theo Quyết định (PDKQ) số 161/QĐ-PCDANPHUONG ngày 21/01/2020.

Phó giám đốc Điện lực Đan Phượng (bên trái) làm việc với PV Báo Pháp luật Việt Nam

Phó giám đốc Điện lực Đan Phượng (bên trái) làm việc với PV Báo Pháp luật Việt Nam

Để khách quan thông tin, PV đã liên hệ làm việc với Điện lực Đan Phượng, vị Phó giám đốc Điện lực Đan Phượng cho biết: Tất cả các thông tin trên đã đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia. Trước câu hỏi của PV liên quan đến hoạt động đấu thầu, vị này từ chối trả lời tại buổi làm việc và đề nghị PV làm văn bản.

Cùng chuyên mục