Hình ảnh minh họa.

Xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ tại Quảng Nam

(PLVN) - Thực hiện Công văn số 6118/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất, ngày 17/10/2022 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 6783/UBND-KTN chỉ đạo vấn đề này.
Hình ảnh minh họa.

Tập trung xử lý nghiêm các dự án chây ỳ

(PLVN) - Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 6118/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất, sẽ kiên quyết thu hồi đất nhằm đẩy nhanh việc đưa đất vào sử dụng có hiệu quả cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, tránh lãng phí.