Năm 2019: Novaland dự kiến doanh thu đạt 18.000 tỷ đồng

Năm 2019: Novaland dự kiến doanh thu đạt 18.000 tỷ đồng

(PLVN) - Ngày 26/04, tại ĐHĐCĐ năm 2019, Tập đoàn Novaland đã trình ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu thuần đạt 15.290 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.267 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2017.