Một góc Khu kinh tế Vân Phong.

Điều chỉnh Khu kinh tế Vân Phong

(PLVN) - Khu kinh tế (KKT) Vân Phong có diện tích 150.000ha, trong đó phần đất liền và đảo khoảng 70.000ha sẽ được quy hoạch thành 19 phân khu chức năng.