Công trình Nhà Quốc hội mới của Lào do Việt Nam xây dựng (Ảnh: BXD)

Nghiệm thu hoàn thành Nhà Quốc hội Lào

(PLVN) - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam Lê Quang Hùng đã tham dự Lễ nghiệm thu hoàn thành Nhà Quốc hội mới của Lào - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tại thủ đô Viêng Chăn.