Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại phiên họp.

Quản lý chặt chẽ đất đai, phòng ngừa việc trục lợi chính sách

(PLVN) - Đây là ý kiến được nhiều đại biểu đưa ra tại phiên họp tổ của Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự sáng 6/1.